siclogo
siclogo Aktuella händelser

Nytt remissvar

Nytt remissvar från SIC till regeringskansliet angående livsmedelsberedskap.... 16/5

Läs mer här (extern länk)


Nytt remissvar....

....avseende paus i utrivning av kraftverk 14/5

Läs mer här (extern länk)


Medlemsinformation

Ett nytt medlemsbrev avhandlande T&T finns på medlemssidan...11/4

Läs mer här (extern länk)


Handelsnamn

Sic:s remissvar på önskan att använda handelsnamnet gös för fisk utanför abborrsläktet. (kansliet 2023-03-23)

Läs mer här (extern länk)


Intervjusvar.....

...rörande ändrade regler för utmärkning i 4 av våra sjöar.

Läs mer här (extern länk)


Ålrekord i Vänerfisket

Det blev rekord i årets säsong av åltransporter, 13 085 lekvandrande ålar flyttades förbi vattenkraftverken i Göta älv. Vattenfall har inom ramen för samarbetet Krafttag ål transporterat ål för det fjortonde året i rad...(Vattenfall)

Läs mer här (extern länk)


Ringsjön kan stiga med ytterligare 3 centimeter

Vattennivån i Ringsjön ökar med ytterligare 3 centimeter fram till mitten av nästa vecka, enligt den senaste prognosen från SMHI....(Höörs kommun)

Läs mer här (extern länk)


Nysatsning på kontroversiella Norra Kärr

Nu gör företaget bakom det kontroversiella projektet Norra Kärr intill Vättern en omstart. Man ska på nytt begära koncession för att kunna utvinna metaller som behövs för den gröna omställningen – och hoppas på regeringens hjälp. (dN 14/2)

Läs mer här (extern länk)


Nytt remissvar....

...har avgivits avseende dikning vid Livgardets övningsfält i Sundby (14/2)

Läs mer här (extern länk)


Regeringen öppnar för mer ålfiske

Regeringen öppnar för att tillåta ett begränsat småskaligt fiske efter ål. Det kan också bli möjligt att överlåta ålfisketillstånd till nästa generation, enligt regleringsbrevet till Havs- och vattenmyndigheten.20240103

Läs mer här (extern länk)


Nytt vattenskyddsområde för Södra Mälaren – möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har upprättat ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren. Nu har du som är boende eller verksam i området möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.... 12/12-23

Läs mer här (extern länk)


Efter PFAS-domen – vill se krafttag mot utsläpp till Vättern

Under tisdagen slog Högsta domstolen fast att boende i skånska Kallinge har rätt till ersättning efter att ha förgiftats av PFAS-utsläpp i dricksvattnet. 11/12-23

Läs mer här (extern länk)


Gott om kräftor i Vättern

Yrkesfiskaren: ”Gott om kräftor i Vättern även om de är lite små”

Läs mer här (extern länk)


Synpunkter till Hav angående licensprövningar och beståndsuppskattningar

Fiskenäringen har givits möjlighet att ge synpunkter och Sic har därvid ingivit svar.

Läs mer här


Ny annons på köp- och säljsidan

Diverse bra laxgarn finns att köpa till mycket bra pris!

Läs mer här


Remissvar angående nytt rapporteringssystem, samt yttrande över nytt vattenintag i Trollhättan finns att läsa på hemsidanLäs mer här


Regleringsbrev

Regeringen utger inför varje arbetsår instruktion och regleringsbrev till sina myndigheter. Regleringsbrevet för Havs- och vattenmyndigheten för 2023 återfinner du i länken nedan. Vissa delar har verkan på insjöfisket.

Läs mer här (extern länk)


Samrådssvar avseende förändrinfar i produktionen vid Baskarp, samt remissvar angående elektronisk rapportering finns att läsa på medlemssidan eller till vänster under fliken Ingivna remissvar och yttranden


Gå till linked-in Köp delningslänk via Glimta Print Fall av ålherpes i Vänern

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen fick under augusti in samtal om döda ålar i Vänern. En av ålarna som hittats skickades in för provtagning till Statens veterinärmedicinska anstalt och nu visar provsvaren att ålen drabbats av ålherpes.

Läs mer här (extern länk)


Högre halt av Pfas i svenska kräftor

Svenska insjökräftor innehåller högre halter av PFAS än utländska kräftor, visar en analys gjord av researchföretaget Testfakta...(svt5/8)

Läs mer här (extern länk)


Höga bränslepriser

Från och med 15/8 går det att söka kompensation för höga bränslepriser hos länsstyrelsen

Läs mer här (extern länk)


Fria fisket lade grunden för gäddans kollaps

När det fria handredskapsfisket infördes 1985 började nedgången för gäddan. Det visar en omfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som också konstaterar att läget för gäddan är sämre än befarat. (Skärgården)

Läs mer här (extern länk)


”Fisket måste ta större hänsyn till klimatet”

Internationella regler för fiske går ut på att ge så stora fångster som möjligt. Reglerna borde ändras för att också gynna havets förmåga att ta upp koldioxid, skriver Niels Krabbe, forskare i havsrätt.

Läs mer här (extern länk)


Besinningslösa avgifter

Transportstyrelsen har dålig ekonomi och och har bett sin ekonomiavdelning att fundera ut hur man ska få fiskenärinen att stödja verksamheten.

Läs mer här


Mälaren hotad som dricksvattentäkt av Märstaån

Mälarens vatten kan vara hotat av Märstaåns höga halter av PFAS eftersom ån rinner ut i Mälaren.

Läs mer här (extern länk)


Skrivelse till Svt

I Rapportnyheterna 13 februari angav en företrädare för Hav skälen till att fiskarkåren minskat med 25% sedan 2015. Fiskenäringen har inte samma syn på detta och SFPO och SIC har tillskrivit Svt om felaktigheterna.

Läs mer här


Nytt nummer av Svensk FiskenäringLäs mer här (extern länk)


Trap & Transport

Ålar ska räddas – fraktas från Vänern till Lilla Edet

Läs mer här (extern länk)


Diesel har läckt ut i Vättern efter lastbilsolyckan

En mindre mängd diesel har läckt ut i Vättern efter lastbilsolyckan på E4 norr om Huskvarna tidigt på tisdagsmorgonen. Under eftermiddagen arbetade bland annat räddningstjänsten, Svenska sjöräddningssällskapet på Visingsö och Kustbevakningen med åtgärder...(svt)

Läs mer här (extern länk)


Vätterrödingen ska kartläggas med teknik – opererar in sändare i fisken

Nu ska Vätterrödingen kartläggas, detta i ett nytt forskningsprojekt som startat där 90 fiskar ska märkas med modern teknik. Små sändare opereras in med ett litet snitt i bukhålan på fisken och sen ska mottagare sättas ut på flera håll i Vättern, för att man ska se hur fisken rör sig i de tre områden där det är helt förbjudet att fiska. Projektet görs bland annat för att se om de tre områden ligger rätt men också för att lära sig mer om fiskens beteende berättar Anton Halldén på Länsstyrelsen i Jönköping. (SR 20/8)

Läs mer här (extern länk)


Här släpps tusentals yngel ut för att rädda den hotade ålen

Den europeiska ålen är hotad – av kraftverksdammar, fiske och miljögifter. För fiskaren Mats Bengtsson försvann en livslång tradition när ålafisket förbjöds i skånska Finjasjön. Nu viger han sitt liv åt att rädda arten. – Vi gör det här i artbevarande syfte. Men med lite tur kanske vår ålfiskekultur också kan återuppstå en vacker dag, säger han...(DN 28/6)

Läs mer här (extern länk)


Braxen blev en succé – serveras även på förskolor

Braxen är rätt tillagad en utmärkt matfisk, så pass utmärkt att den serveras på både förskolor och restauranger. Det kan konstateras efter projektet Resursfisk som nu har avslutats...(Fiskejournalen)

Läs mer här (extern länk)


Sportfiskarna borde stoppa allt torskfiske

SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson går i svaromål mot sportfiskarna för mderas osakliga attack mot yrkesfisket (Expressen 18/5)

Läs mer här (extern länk)


Främmande ullhandskrabba tar över Vänern

Just nu pågår forskning i Vänern för att ta reda på hur vanligt förekommande den kinesiska ullhandskrabban är.(Svt 14/4)

Läs mer här (extern länk)


Älvkarleby går mot ett förtvivlat jubileum

I snart 10 år har vi på Älvkarleby sportfiske lyft problematiken med skarvens och hägerns predation på havsöring. Vad behöver vi göra mer för att myndigheter och politiker skall agera inför detta 10-årsjubileum? (Fiskejournalen 25/3)

Läs mer här (extern länk)


Slagsmål på fiskepremiär – en man blev anhållen

Nu är det högsäsong för fiskepremiärer – och för det mesta är det glada tillrop och god stämning. Under premiären i Älvkarleby fick dock polisen kallas till plats, eftersom det inträffat ett slagsmål på fiskecampingen.(Fiskejournalen 25/3)

Läs mer här (extern länk)


Blev inte bra för Kustbevakningen

Kustbevakningen lyckades döda 700 kg ål i samband med felaktigt beslag...

Läs mer här (extern länk)


Rädda fisken och fisket längs ostkusten

Det är allmänt känt att miljösituationen Östersjön är allvarlig. Inte lika uppmärksammat är den mycket allvarliga situationen för fisken och ekosystemen, särskilt längs kusten.(nt 1/3)

Läs mer här (extern länk)


Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

En färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) [1] visar att Sveriges största dricksvattentäkter – Vänern, Vättern, Mälaren och deras vattendrag – är förorenade av avloppsvatten med miljögifter som är svåra att bryta ner. Över 100 kemiska ämnen har analyserats – majoriteten var läkemedelssubstanser....(Läkartidningen 23/2)
Isbrytarna redo i Vänern

Den senaste tidens kyla har medfört att isen nu börjar lägga sig i Vänern, än så länge ligger den mest i vikar och skärgårdar men isen växer till sig snabbt och det finns redan vissa restriktioner för sjöfarten...(Hkuriren 3/2)

Läs mer här (extern länk)


Läkemedelsresterna påverkar djurlivet i Mälaren

Sveriges lantbruksuniversitet och vattenvårdsförbunden har tittat på Vättern, Vänern och Mälaren, och vattendragen däromkring för att se vilka läkemedelsrester och miljögifter som finns där. Resultatet som släpptes på måndagen visar att av de här tre sjöarna så är det i Mälaren som flest miljöfarliga ämnen hittas – och även de högsta koncentrationerna.

Läs mer här (extern länk)


Alla ålar är från en och samma population

Ålar föds och dör i Sargassohavet, men är annars spridda över stora geografiska områden. Till skillnad från andra djur med stort utbredningsområde, är ålarna genetiskt likadana överallt. Upptäckten gjordes av forskare som jämfört hela arvsmassan hos ålar från olika delar av Europa och Nordafrika.(forskning.se)

Läs mer här (extern länk)


Söker invasiva kräftor i Vänern

Vilka arter finns i Vänern utan att de ska finnas här? Ett projekt vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.(Lidknytt 23/2)

Läs mer här (extern länk)


Höga vattenflöden i Dalsland

SMHI varnar för höga flöden och har utfärdat en klass 2-varning för högt vatten i Upperudsälven från Dals Långed ner till utloppet i Vänern. – År 2000 hade vi ju stora problem med översvämningar här, och det här är nog det högsta flödet jag sett sedan dess, säger Sven Johansson som bor i Håverud...(Svt)

Läs mer här (extern länk)


Gud skapade ålen – Satan kustbevakningen

Ålfisket i Skåne och Blekinge är djupt förankrat i den lokala kulturen. Nu försöker myndigheterna utrota denna folkliga tradition bland annat genom att förfölja fiskarna med drönare. Det trots att ålen kan räddas utan fiskestopp. Kajsa Dovstad i Göteborgsposten

Läs mer här (extern länk)


Forskarnas fråga: Vad händer med ålen i Bolmen?

Sjön Bolmen väster om Ljungby ger forskare huvudbry. Anledningen är att ålarna som sätts ut där har både låg tillväxt och dålig kondition, i jämförelse med andra vatten. (Fiskejournalen)

Läs mer här (extern länk)


Insändare: ”Vi måste ha ett hållbart fiske”

I en debattartikel uppmanar Linnea Engström, tidigare EU-parlamentariker för MP, Kalmar läns politiker att driva på för ett hållbart fiske (Ölandsbladet)

Läs mer här (extern länk)


Politiskt förslag: Skrota Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har gjort sitt och bör läggas ned. Det anser Kristdemokraterna, som i stället vill att Jordbruksverket och Naturvårdsverket tar över deras arbetsuppgifter (Fiskejournalen)

Läs mer här (extern länk)


Grattis.....

.... till Anna Eriksson för pris för hållbart fiske!

Läs mer här (extern länk)


Ny film....

...har framställts av Sportfiskarna.

Läs mer här (extern länk)


Braxen kan vara fina fisken för klimatet

Medan vissa populära skaldjur har lika stor klimatpåverkan som nötkött, kastas andra mer klimatsmarta fiskar tillbaks om de fångas. Men nu pågår projekt för att göra ratade fiskarna attraktiva...(DN 7/10)

Läs mer här (extern länk)


Miljörörelsen på rätt väg.....

Internationella naturvårdsunionen där bl.a. WWF ingår vill stärka det globala inlandsfisket genom att påverka världens länder att ta denna näring på större allvar. Detta överensstämmer helt med den syn som SIC har i frågan.

Läs mer här (extern länk)


Det finns fyra nya korrespondenser med myndighet och departement angående avgifter för fiskefartygen (kansliet)Läs mer här


Att rensa havet från redskap för att rädda fisken räcker inte

På 1970-talet var det rikligt med fisk längs Sotenäs kustband men det har förändrats. Nu arbetar projektet "Havsmiljö Sotenäs" för att återställa den biologiska mångfalden i havet. – Vi har förlorat mot skarv och säl som äter upp ett ton av småfisken här ute varje dygn, säger projektledare Per-Olof Samuelsson...(Bohuslänningen 1/10)

Läs mer här (extern länk)


Boris berättar om Trap & Transport

Boris Åström berättar om Trap & Transport från Vänern. P4 Skaraborg Förmiddag med Hanna Ljungberg den 30/9 (2 timmar och 3 minuter in i programmet)

Läs mer här (extern länk)


Forsla bort det dumpade batteriavfallet i Örebro

Hans Johansson om dumpningen i Örebro (Nerikes allehanda 28/9)

Läs mer här (extern länk)


Sjöräddningen fick räddas på Vänern

En sjöräddningsaktion i Vänern slutade med att såväl de nödställda som räddningspersonalen fick hämtas av en helikopter.... Aftonbladet 28/9)

Läs mer här (extern länk)


Björn Larsson avgår från Hjälmarens vattenförbund

Ordföranden i vattenförbundet avgår efter de omfattande diskussionerna kring vattenståndet i sjön och läckaget i Hyndevadsdammen. Låsta artiklar i nyhetsflödet, varför vi länkar till vattenförbundets hemsida.. (kansliet 3/9)

Läs mer här (extern länk)


Fraktionsstriderna ökar inom fiskenäringen....

Stockholmsgnället saknar fog....(Njord 13/8)

Läs mer här (extern länk)


Här firas kräftans dag i Hästholmen

På lördagen var det dags för den årliga Kräftans dag i Hästholmen. På grund av coronapandemin var antalet marknadsutställare begränsat, så också antalet uppträdanden. På eftermiddagen gav Aktion Rädda Vättern sin syn på tillståndet i den stora sjön...(svt 10/8)
Misstänks för tjuvfiske av kräftor

Polisen larmades om tjuvfiske av kräftor i Vättern nära Motala strax efter klockan 09.00. När polisen kom till platsen mötte de en äldre man i en båt. Han hade burar och kräftor i båten och polisen konstaterade att fångsten hade fiskats upp olagligt..(svt 10/8)

Läs mer här (extern länk)


Medvetet låg nivå i Hjälmaren - "snart kan jag gå torrskodd till min stuga på ön"

Insändare i Närkes Allehanda om vattennivån i Hjälmaren

Läs mer här (extern länk)


Är det inte det ena, så är det det andra.....!

Rensning av kvarndammar hotar ålen...(Kb 8/7)

Läs mer här (extern länk)


Man åtalas för att ha fiskat med ålryssjor

En man i 45-årsåldern har åtalats för att ha fiskat med ålryssjor som kräver tillstånd, utanför Karlskrona. Han är nu misstänkt för att ha brutit mot fiskelagen...(svt 2/6)

Läs mer här (extern länk)


Insjöfisket är ganska vasst.....!

Så tjänar Årets spjutspets pengar – trots coronapandemin...(Land 29/6)

Läs mer här (extern länk)


Intervju med Rolf Gustavsson om rödingrestriktioner

Yrkesfiskaren tror på restriktioner för rödingen (Svt 25/6)

Läs mer här (extern länk)


Avloppsvatten bör renas bättre för att motverka antibiotikaresistens

Det räcker inte med att hålla nere förskrivningen av antibiotika. Reningen av avloppsvatten måste bli bättre för att minska antibiotikaresistensen, enligt en ny studie....(Life Science Sweden 17/6)

Läs mer här (extern länk)


Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19-utbrottet möjliggörs till yrkesfisket

Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, det s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Läs mer här (extern länk)


88-årig död ål fick vattnet att smaka illa

Vattnet från familjen Björgviks brunn i Urshult började både smaka och lukta illa, så en rörmokare tillkallades. Efter lite undersökningar visade det sig att förklaringen var en gammal ål som låg död i brunnen, rapporterar P4 Kronoberg......

Läs mer här (extern länk)


150 ålar instängda vid terminalbygge

Bygget med den nya hamnterminalen i Arendal fortlöper och en del av projektet är att säkerställa flytt av den skyddsvärda Europeiska ålen. Det visade sig finnas fler än förväntat i området...(Gbg direkt 11/6)

Läs mer här (extern länk)


Nya krafttag mot sjögullen – så ska den stoppas från att täcka Mälaren

Just nu pågår ett omfattande arbete med att minska spridningen av sjögull i Mälaren. Växten är en främmande, invasiv art som myndigheterna vill få bort. – Gör vi inget nu kommer den täcka nästan hela Mälaren, säger dykentreprenören Pär Leval som leder arbetet ute på sjön....(Svt 8/6)

Läs mer här (extern länk)


Gastronomi Sverige Commis Award 2020 - vinnare Thilda Mårtensson. Givetvis med Mälargös.....

På tre timmar tillagade sex kandidater en varmrätt på Mälargös samt vit sparris från Gotland. Juryn, bestående av bland andra Malin Söderström, Ulrika Brydling och Sebastian Gibrand, bedömde rätterna efter smak och textur samt de tävlandes metod och genomförande....

Läs mer här (extern länk)


Glädjebeskedet: Fler svenska insjöfiskar får grönt ljus av WWF

Nu kan du äta flera svenska insjöfiskar med gott samvete. Fiskar som sik, röding, abborre och öring får alla grönt ljus i årets upplaga av Fiskguiden, som ges ut av WWF. Men torsken mår sämre. (svt 28/5)

Läs mer här (extern länk)


Sopetipp i Vänern!

Plasten i Vänern: Ingen överraskning för fiskare Anders Jonsson har fått upp det mesta.. (Lidköpingsnytt)

Läs mer här (extern länk)


Jaktdokument Mälaren och Hjälmaren Södermanland finns på medlemssidanLäs mer här


Skyddsjaktsbeslut avs Örebro län i Vättern Och Hjälmaren finns tillgängligt på medlemssidanLäs mer här


Influgna yngel har inte räddat ålen.....

På tio år har antalet utvandrande blankålar minskat till hälften. Istället för krav på ombyggnad eller skonsam drift får kraftbolagen sätta ut ålyngel som flugits hit från England – och genast tillgodoräkna sig dem som lekvandrande ålar, trots att det tar 15–20 år för dem att växa upp....(Aktuell hållbarhet 20/4)

Läs mer här (extern länk)


Remiss om laxfiske....

....i bottenviken och vårt svar därå finns att läsa på medlemssidan

Läs mer här


Remissvar till Havs- och vattenmyndigheten angående ålfiske finns att läsa på medlemssidan


Beslut om jakt Vättern Östergötlands län finns tillgänglig på medlemssidan


PratLust - forum för att stötta företag

Många företag inom livsmedelssektorn har det tufft just nu – och de har behov av stöd i olika former. Samtidigt spirar kreativiteten och många hittar vägar ut ur det mörka. Och många företag som upplever en ökad efterfrågan vill stötta de som har det svårt.

Läs mer här (extern länk)


Kammarrätten går på ornitologernas linje – stoppar skarvjakt

Kammarrätten upphäver Länsstyrelsen i Kalmars beslut och säger nej till skyddsjakt efter skarv genom äggprickning. Det rapporterar tidningen Barometern...(Jaktjournalen 6/4)

Läs mer här (extern länk)


Beslut om skyddsjakt i Mälaren Stockholms län finns för nedladdniingLäs mer här


Tufft för fisket när restauranger står tomma

När restaurangerna stängt eller går på lågvarv, har efterfrågan på färsk fisk störtdykt. Fiskare, grossister och handel vädjar om hjälp. – Nu kan du köpa fin fisk och kräftor till bra pris i butik och laga hemma, tipsar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)...(Svd 3/4)

Läs mer här (extern länk)


Jaktbeslut Vättern Västra Götaland, samt rapportblankett finns tilgängligt för nedladdning från hemsidanLäs mer här


Jaktdokument finns för nedladdning på hemsidan avseende Hjälmaren och MälarenLäs mer här


Vänerns olika laxbestånd ska räddas

Överlevnaden för Vänerns vilda laxbestånd ska tryggas i ett projekt där EU nu satsar 5,5 miljoner kronor. Under tre år kommer länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samla in och analysera data om Vänerlaxens livsmiljöer. Det ska sedan utgöra underlag för en långsiktigt hållbar plan...(lidköpingsnytt 1/4)

Läs mer här (extern länk)


Svar från ministern på fiskegemensamt brevLäs mer här


Svar på fråga från Transportstyrelsen angående avgifter finns att läsa på medlemssidan....Läs mer här


Ett fiskegemensamt brev har utgått till ministern angående virusets påverkan på fisket.......Läs mer här (extern länk)


En massa trevliga bilder från fisket i Hjälmaren.....Läs mer här (extern länk)


Övervakningsrapporter MSC....

Finns att läsa på medlemssidan - målen uppnådda för Mälaren, Hjälmaren och Vänern(kansliet 5/3)

Läs mer här


Utvärdering av EU:s ålplan i februari 2020

10 år efter ålplanens införande har utvärdering gjorts. På utrikiska....

Läs mer här (extern länk)


Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019

Resursöversikt från Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer här (extern länk)


Säl i Mälaren.....?

Nej, det finns inte vithajar i Mälaren. Men att det finns något med sylvassa tänder råder ingen tvekan om. Det kan Jonas Drosch intyga, sedan något bitit av hans gädda mitt under drillningen...(Fiskejournalen 4/2)

Läs mer här (extern länk)


Vättern i riskzon för förorenat område

Försvaret planerar för att dränera kring ett flygfält i Karlsborg där marken runtomkring är förenad. Detta trots varningar om risken för Vättern....(SR 4/2)

Läs mer här (extern länk)


Nya remisser med förslag...

....finns tillgängliga under fliken Ingivna remissvar och på medlemssidan.

Läs mer här


Bättre vakna sent än evig sömn....

Länsstyrelsens förslag om att halvera antalet skarvbon i Stockholm får nu stöd av Sportfiskarna. De ger dessutom förslag på metoder om hur det ska gå till...(Fiskejournalen 23/1)

Läs mer här (extern länk)


Skyddsjakt efter skarv på Fårö

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att tillåta skyddsjakt efter storskarv vid Ajketräsk på Fårö. Halterna av kväve, ammoniumkväve och fosfor har försämrat vattenkvaliteten markant i sjön...(Svt 22/1)

Läs mer här (extern länk)


Mer gods ska transporteras på sjön

Fler vatten i Sveriges sjöar, kanaler och runt kusterna ska klassas om. Efter detta kan enklare fartyg användas i dessa vatten. Målet är att flytta över transporter från väg till järnväg och fartyg....(Svt 2/1)

Läs mer här (extern länk)


Rekordhögt vatten i Hjälmaren öppnar dammarnaLäs mer här (extern länk)


Beslut om nya regler för fiske av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har skärpt reglerna för signalkräfta, vilket är ett krav enligt EU-gemensamma regler för att fortsatt kunna fiska arten i Sverige. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. Reglerna justerar även allmänhetens fiske i Vättern från fem till tre helger och fångstbegränsning införs. Dessutom införs ett minimimått på 10 cm vid fångst i hela landet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020...(Hav 20191208)

Läs mer här (extern länk)


Vill se utökad jakt på skarv

EU-kommissionen har öppnat för en mer omfattande jakt på skarv. Så länge inte andra lösningar finns, är det möjligt att ta bort ett större antal skarvar genom jakt, uttalar kommissionen. Med anledning av det vill riksdagsledamoten John Widegren (M) få svar på en skriftlig från landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)...(Svensk Jakt 10/12)

Läs mer här (extern länk)


Remisser

Aktuella remisser med svar till myndighet och som tidigare delgetts på styrelsesidan finns nu även tillgängligt på medlemssidan...(Kansliet 10/12)

Läs mer här


EU öppnar för utökad jakt på skarv

EU-kommissionen öppnar för en mer omfattande jakt på skarv. Så länge inte andra lösningar finns, är det möjligt att ta bort ett större antal skarvar genom jakt, skriver kommissionen i ett uttalande....(Sv Jakt 3/12)

Läs mer här (extern länk)


Tjuvfiskarna täljer guld – och kommer undan

Den lukrativa tjuvfiskningen av kräftor i Vättern ser ut att ha minskat under årets säsong, men hittills under 2019 har polisen inte lyckats lagföra någon av gärningsmännen. Chansen är lika med noll, säger Jani Hakala vid Motalapolisen...(NSD 26/11)

Läs mer här (extern länk)


Ny rödlistad art....

Det blir allt färre yrkesfiskare i landet och yrket kan vara på väg att dö ut helt. 1938 var det 14 000 yrkesfiskare verksamma i Sverige. Idag är det bara runt 1 000. Många har fått sadla om och göra annat...(P4 Väst)

Läs mer här (extern länk)


Säl och skarv allvarliga hot mot yrkesfisket i Östersjön – det slår ny internationell studie fast

Över 200 yrkesfiskare från sex länder runt Östersjön är intervjuade i studien. Projektledaren Esko Taanila föreslår nu att vi borde börja reglera säl- och skarvpopulationen på samma sätt som vi reglerar till exempel älgstammen....(Yle 14/11)

Läs mer här (extern länk)


Sjögullen ska bort ur Mälaren

Ett miljonprojekt ska bekämpa den skadliga Sjögullen i Mälaren, men att få bort växten helt, kan kräva mycket mer resurser. – Det kommer räcka till att börja bekämpa bestånden, men det kommer nog krävas tio gånger så mycket pengar för att bekämpa bestånden helt och hållet, säger Christina Schyberg, ekolog vid Köping kommun....(Svt 13/11)

Läs mer här (extern länk)


Uppvärmningen av Vättern riskerar utrota rödingen ur sjön

Vättern blir allt varmare. På 30 år har temperaturen i Sveriges näst största sjö stigit med över två grader och uppvärmningen fortsätter. Nu hotas rödingen, som kan försvinna helt ur sjön. – Om 50 år kan det vara tre till fem grader varmare i vattnet och isfria vintrar, säger Malin Setzer, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping och fortsätter: – Då kanske inte rödingen finns kvar längre i Vättern...(Svt 4/11)

Läs mer här (extern länk)


Svårt att begränsa skarvstammen med beviljade tillstånd - är slutet nära för det kustnära fisket eller räcker fisken till både skarvar och människor?

Där skarvarna slår sig ner för att häcka följer ofta en ganska hätsk debatt om hur mycket skada de ställer till med. Trots att fågeln är fridlyst går det att ansöka om undantagslov för att begränsa stammen. Från fältet får systemet kritik för att vara byråkratiskt och långsamt. Spotlights genomgång visar att undantagslov som fått grönt ljus i många fall haft restriktioner som gjort åtgärderna svåra att genomföra....(Yle 4/11)

Läs mer här (extern länk)


Ålarnas resa: Siktade mot Sargassohavet – hamnade i Mälaren

För ett par år sedan släpptes ålar från Vallentunasjön ut i havet i Vaxholm. Några har fångats i Tyskland och Danmark på sin vandring mot Sargassohavet – men två ålar hamnade i Mälaren istället. – De kan bli lite förvirrade när de flyttas och sätts ut, berättar Niklas Sjöberg på SLU....(Södra Roslagen)

Läs mer här (extern länk)


Sälen rev certifiering av Kalixlöjrom

"Enligt beräkningar utgör sälarnas andel av fiskeridödligheten mellan 75-85%. Detta betyder att vi i fisket har mycket begränsade möjligheter att verka för ett hållbart fiske, så länge man inte begränsar sälens uttag. Analyserna försvåras också betydligt av att siklöjan är en speciell fiskart som är väldigt beroende av miljöförhållanden. Situationen fortsätter att vara svår så länge vi inte hittar en analysmodell som passar både till siklöjans biologi och MSC:s koncept av gränsvärden" – förklarar Ingvar Lerdin (NKFPO) och Teija Aho (SFPO), representanter för det certifierade fisket...(MSC 16/10)

Läs mer här (extern länk)


Värsta krisen över för akut hotad ål

Ålen tycks ha passerat sin djupaste svacka. Trendbrottet kom 2011 – sedan dess har fler ålyngel börjat komma från Sargassohavet till Europa. Det har vänt och är på väg uppåt, säger ålforskaren Håkan Wickström....(NSD 14/10)

Läs mer här (extern länk)


Massivt inflöde av ålyngel....

Fullt med ålyngel i Lagan Den utrotningshotade djurarten ökar rekordmycket VÄRNAMO Den europeiska ålen är en akut hotad art. För att ålarna ska kunna ta sig till s uppväxtområden säkert fångas de upp vid vattenkraftverket i Laholm – i år är de rekor Nu ska de hit för att sättas ut i Lagans sjösystem. Fredag 11 oktober 2019 För tio år sedan var det enbart 29 000 ålyngel som sattes ut i Lagans sjösystem, men de se Statkraft Sverige sett en ökning av ålarna och i år har de kunnat sätta ut 260 000 ålyngel. S Sverige hade så mycket ålyngel var år 1963. – Det är jättepositivt att det ökat så mycket. Eftersom att det är en hotad art är det glädjand ynglen till sina uppväxtområden, säger Henrik Jatkola, kraftverkschef i Statkraft Sverige. 10-25 år Ålen tar sig från Sargassohavet till Europa för att växa upp. Efter 10 till 25 år är ålen vuxen o tillbaka till Sargassohavet, något som Statkraft Sverige också hjälper till med. – Sedan 2011 är vi med i ett frivilligt program som heter ”Krafttag ål” och genom det så fors ålen och hur den påverkas av vattenkraft och hjälper till att transportera den till uppväxtom Sargassohavet. I Laganområdet har vi en samverkan med fiskarna och vi köper de färdigvu upp och släpper ut dem i havet så de kan fortplanta sig igen, säger Henrik Jatkola. ”Jättesvårt att säga” I programmet Krafttag ål är det Lagan, Göta älv, Ätran och Motala Ström som är med. Anled just de sjöområdena som är utvalda är för att de är viktiga vattendrag för ålen. I Lagans sjö ynglen ut främst i Bolmen, men även Vidöstern, Furen och Flåren är viktiga uppväxtområde Även ute i Europa görs många insatser för att hjälpa ålen, därför är det enligt Henrik Jatkola vad det är gjort att antalet ålar ökat så mycket. – Det är jättesvårt att säga, det finns en naturlig variation mellan åren. Men vi hoppas att de bidragande orsak. Vi är positiva till att det vi gör hjälper. Vi hoppas att trenden håller i sig o han. Moa Palmgren moa.palmgren@hallmedia.se
Sportfiskare rasar mot nytt förbudsförslag i Vänern

Både fiskeguider och andra fiskare rasar över förslaget att införa nya fredningsområden i Vänern. En av dem är Petter Larsson, fiskeguide i Kristinehamn: ”Jag känner mig överkörd och illa berörd”, säger han till Fiskejournalen...(Fiskejournalen 1/10)

Läs mer här (extern länk)


Fångsttak på siklöja oroar fiskare

Nu drar höstens fiske av siklöjan och dess dyrbara rom i gång. I år finns det ett tak som begränsar hur mycket som får fångas, men priset på de gyllene kornen höjs inte. I stället blir det yrkesfiskarna som får ta den ekonomiska smällen...kkuriren 1/1

Läs mer här (extern länk)


Tusentals musslor flyttas för hand

En bro i Mälaren utanför Västerås ska byggas om, och inför bygget flyttas tusentals musslor för hand för att inte skadas när vattnet grumlas, rapporterar SVT Västmanland. Målet är att mellan 6 000 och 7 000 musslor ska flyttas innan bygget kan påbörjas. Dykare går ned och fångar upp musslorna för att rädda dem från byggstrapatserna. De transporteras till säker plats några meter bort från brobygget. En slags gardin som sätts upp i vattnet ska hindra dem från att ta sig tillbaka till vattnet under bron, och dessutom skydda dem från det grumlade vattnet när bygget pågår. Det rör sig om flera olika musselarter som är rödlistade – enligt VLT är det större dammussla, allmän dammussla, äkta målarmussla, spetsig målarmussla och flat dammussla som håller till i vattnet under bron. – De är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden, säger miljökonsulten Agnes Larsson till SVT.
Glädjande glada indikationer från Hanöbukten

En av våra medlemmar som fiskar ål i inre Hanöbukten har rapporterat att han haft en hel del extraarbete de senaste 3 åren med att hjälpa ålyngel som följer med redskapen upp i båten. I år har det eskalerat med mängder som inte setts sedan 60-talet. Alla måste försiktigt plockas upp en och en från båtbottnen för att försiktigt återbördas till sitt rätta element. Samma tendenser har försports från andra delar av Östersjön. Vi gläds och hoppas på fler positiva nyheter istället för negativa sådana om vår gode vän ålen. Lite slitna knän på mot båtbottnen tar vi gärna för ålens skulllll (kansliet 19/9)
Fridlyst och rödlistad raritet hållr på att etasblera sig i Jämtländska Storsjön

Håller den fruktade skarven på att etablera sig även i Norrlands inland? Det är frågan som ställs efter upptäckten att några skarvar slagit sig ned i jämtländska Storsjön....(Fiskejournalen 19/9)
Ett hundratal döda fiskar hittade vid Ringhals – majoriteten var ål

Hundratals döda fiskar, majoriteten ål, har hittats döda i en bassäng på Ringhals. – Vi har inte kunnat se att det skett något liknande tidigare, säger Anna Collin, presschef på Ringhals.(Svt 13/9)

Läs mer här (extern länk)


Tjyvfisket av kräftor har minskat i Vättern

Polisen, skatteverket och de fyra länsstyrelser som finns runt Vättern samarbetar för att komma åt tjuvfiskarna. Michael Bergström, fisketillsynsman på länsstyrelsen i Jönköpings län, tycker att samarbetet får tjuvfisket att mins(Svt 10/9)

Läs mer här (extern länk)


Sportfiskare kritiska till att små signalkräftor slängs tillbaka levande

Sportfiskare i Vättern menar att EUs direktiv inte följs när det gäller att begränsa populationerna av invasiva arter, som signalkräftan. De är särskilt kritiska till regeln som säger att infångade signalkräftor som är under 10 centimeter måste släppas tillbaka levande..(P4 Jkp=

Läs mer här (extern länk)


Nya reglerna kan stoppa utrotning

Den 1 januari kan nya regler för kräftfiske i Vättern träda in. Reglerna ska, bland annat, motverka att signalkräftan sprids till nya vatten. – Signalkräftorna ska kokas och ätas upp, inte sättas ut i andra vatten så att flodkräftorna och flodkräftfisket utrotas, säger Lennart Edsman, Institutionen för akvatiska resurser, på Sveriges Lantbruksuniversitet.......(VB 9/9)

Läs mer här (extern länk)


Loch Ness-odjuret kan visa sig vara en gigantisk ål

Forskare har undersökt den skotska sjön Loch Ness med hjälp av dna-teknik och kommit fram till att det påstådda sjömonstret kan vara en gigantisk ål, rapporterar flera medier. Inga spår från något monster har påträffats och inte heller från större havsdjur som hajar och havskatter – dock stora mängder dna från ål....(SvD 6/9)

Läs mer här (extern länk)


https://www.corren.se/nyheter/vadstena/forbundet-ska-varda-sjon-vattern-om6270941.aspx

Vätternvårdsförbundet är en aktör när det gäller Vättern som dricksvattentäkt och annat. Förbundets vice ordförande ger en bild av hur förbundet fungerar...(corr 1/9)

Läs mer här (extern länk)


Sveriges första klimatanpassade lax- och öringsodling är invigd

Den 20 augusti invigdes Fortums nya klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring vid Gammelkroppa Laxodling, Filipstad. Genom den innovativa anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, går det att värmeväxla för att förbättra förutsättningarna för både fiskarna och miljön.... (Fortum)

Läs mer här (extern länk)


Vänerveckan inleds på lördag

Den veckolånga festivalen, som arrangeras vecka 35 varje år, invigs den 24 augusti i Vänersborg som i år firar 375 år. Vänerveckan är ett ypperligt tillfälle för hela familjen att upptäcka livet i och runt Sveriges och EU:s största insjö. Syftet är att skapa stolthet bland människor som bor kring Vänern och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt. Under Vänerveckan arrangerar organisationer, föreningar och företag runt Vänern aktiviteter och evenemang för alla åldrar...(Lidknytt 23/8)

Läs mer här (extern länk)


Välförtjänt ålakung.....

SLU-forskaren Håkan Wickström är Årets Ålakung (F-journalen 22/8)

Läs mer här (extern länk)


Klabbarparn i farten....

Ena dagen läser jag att kräftfiske av signalkräfta önskas förbjudas av våra allt igenom inkompetenta myndigheter, och andra dagen läser jag att kräftfisket i Vänern fortsätter att öka....(Insändare NWT 22/8)

Läs mer här (extern länk)


Nya kräftregler - så påverkas du

För att skydda den akut hotade flodkräftan och hindra spridningen av kräftpest skärps reglerna för hur och när kräftor får fiskas. Bland annat ska allmänhetens fiske dras ner från fem till två helger....(Jnytt)

Läs mer här (extern länk)


Finlands skarvpolitik påverkar Sverige

I Sverige har det redan under många års tid varit tillåtet med skarvjakt för att skydda fiskbeståndet. Att skarven är fridlyst i Finland, och därmed inte får jagas, påverkar även Sverige. Det säger Sven-Gunnar Lunneryd, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU...(Åbo Underrättelser 15/8)

Läs mer här (extern länk)


Omfattande tjuvfiske av kräftor på Vättern

Idag är det kräftfiskepremiär i Vättern för allmänheten. Fem helger framåt från fredag till söndag får då vem som helst fiska kräftor fritt. Men trots det är det stora problem med tjuvfiske...(P4 Östergötland)

Läs mer här (extern länk)


Kräftor i Vättern kan påverka Värmland

I Vättern är det allmänhetens fiske av signalkräftor ibland, något som kan göra att folk tar med sig kräftorna till Värmland...(P4 Värmland)

Läs mer här (extern länk)


Allt talar för bra kräftfiske i Vättern

Någon som redan fiskat en hel del kräftor under året är Rolf Ståhl från Forsvik som jobbar som yrkesfiskare på Klangahamns Fisk & Rökeri i Granvik utanför Karlsborg. Han vågar inte sia om hur mycket kräftor som kommer kunna fångas, väder och vind kan snabbt sätta stopp för kräftfisket menar han...(P4 Skaraborg)

Läs mer här (extern länk)


Många kräftor att fånga i Vättern

Fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli cirka trettio procent större i år. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt från romkornet och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet....(SLU 7/8)

Läs mer här (extern länk)


Problem med övergödning i Hjälmaren fortsätter – trots omfattande åtgärder

Hjälmaren har fortsatta problem med övergödning och algblomning som kan vara farligt för människan. Trots omfattande åtgärder är fosfornivåerna lika höga som på 1980-talet, enligt en ny rapport...(Svt 5/8)

Läs mer här (extern länk)


Nytt provfiske i Vättern

Provfisket i Vättern för två år sedan visade på en viss nedgång när det gäller rödingbeståndet efter flera års positiv utveckling. Under två veckor i juli har därför en ny provfiskeperiod genomförts i sjön för att bland annat få svar på hur det står till med rödingen...(Svt 5/8)

Läs mer här (extern länk)


Ser positivt ut för rödingen

Länsstyrelsens provfiske i Vättern visar att rödingen verkar öka efter en tillfällig nedgång 2017...(SR 190731)

Läs mer här (extern länk)


Preliminära kostråd från EU:s livsmedelsmyndighet EFSA kan göra flera insjöfiskar mer sällsynta på våra tallrikar.

Kostråden för insjöfisk med höga halter av PFAS väntas skärpas framöver. Om preliminära gränsvärden från EU:s livsmedelsmyndighet går igenom, leder det till att fisk från Vättern bör ätas högst en gång i månaden, säger Rickard Bjerselius som ansvarar för kostråd på Livsmedelsverket...(P4 30/7)

Läs mer här (extern länk)


Därför genomförs provfiske i Vättern

För att få en ny bild av Rödingbeståndet i Vättern genomförs ett provfiske. Resultatet kommer bli betydelsefullt för framtiden. I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen i Jönköping att de under vecka 30 och 31 genomför storskaligt nätprovfiske i Vättern.(Lst 26/7)

Läs mer här (extern länk)


Fortsatt oro över röding – förbudszoner behålls i Vättern

Trots återhämtning under flera år så gav det senaste provfisket oroväckande signaler. Den tydde på en tillbakagång för beståndet av Vätterns kanske viktigaste fisk – rödingen. Senare i juli inleds ett nytt provfiske...(svt 11/7)

Läs mer här (extern länk)


Rekordfångst av ålyngel på kraftstation i Lagan

Trots att den är akut hotad har mängden infångad ål ökat dramatiskt vid Statkrafts kraftverk i Laholm. Fångsten har fyrfaldigats på bara några år, och nu hoppas vattenkraftbolaget att den rödlistade arten är på väg tillbaka. – Hoppas det här är starten på en positiv trend, säger drift-och underhållschefen Pär Jonsson...(Svt 8/7)

Läs mer här (extern länk)


Mer vatten än på länge i Vänern

Även om Vänerns nivå inte når upp till det normala är det just nu mer högre nivå än det varit på länge. På torsdagskvällen uppmättes 44,63 meter och i onsdags 44,64 meter över havets yta. Det är cirka 10 centimeter under det normala för juli....(Lidköpingsnytt 6/7)
Fet fisk utan gift skyddar mot typ 2-diabetes

Om den feta fisken vi äter vore fri från miljögifter skulle den minska vår risk att utveckla typ 2-diabetes. Men miljögifterna som fisken innehåller har motsatt effekt och suddar ut skyddseffekten....(Life science 20/6)

Läs mer här (extern länk)


Vindparkens lyftfartyg sålt

Två av vindkraftverken i Vindpark Vänern måste repareras. Men båten som används vid reparationer är såld. – Det är olyckligt, säger Erik Kornfeld, vd i Vindpark Vänern. (svt 11/6)

Läs mer här (extern länk)


Fiskestopp fortsätter för att skydda hotad ål

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför ett stopp för kustfiske av ål från den 1 november 2019 till och med den 31 januari 2020. Det som ett led i att fortsätta skydda den akut hotade ålen. Danmark har dock aviserat fiskestopp från 1 december. Om detta inträffar kommer öresundsöverenskommelsen att innebära ett ökat ålfiske i denna del av havet.

Läs mer här (extern länk)


Skyddsjaktsbeslut Hjälmaren Örebro län finns för nedladdningLäs mer här


Ökad tillsyn av fritidsfisket i Vänern

Länsstyrelsen i Värmland kommer att öka fisketillsynen för fritidsfiske i Vänern i år. Ett av anledningarna till detta är att det kommer in en hel del klagomål från allmänheten om att en del inte följer reglerna för fiske. – Då får vi åka ut och kontrollera, berättar Peter Andersson vid Länsstyrelsen i Värmland...(Svt 12/5)

Läs mer här (extern länk)


6 000 rödingar trollades upp i Vättern under en månad

Att Vättern är en populär fiskesjö råder det inga tvivel om. Men hur mycket fisk fångas egentligen – och vilken fångstmetod är mest effektiv? Det har vi fått en fingervisning om nu...(Fiskejournalen 8/5)

Läs mer här (extern länk)


Skyddsjaktsbeslut Mälaren Uppsala län finns för nedladdningLäs mer här


Kartläggning av sportfisket

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige, men kunskapen om hur fisket ser ut är bristfällig, menar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Därför har en omfattande undersökning gjorts av fisket i Vättern, där metodiken beskrivs som unik...(Svt)

Läs mer här (extern länk)


Beslut skyddsjakt i Mälaren och Hjälmaren Södermanland finns att ladda ner på medlemssidanLäs mer här


Beslut skyddsjakt i Mälaren och Hjälmaren Västmanland finns att ladda ner på medlemssidanLäs mer här


Fiskdöd i Hjälmaren – oklart vad som ligger bakom

Fiskare och grannar slog i helgen larm om att hundratals döda fiskar spolats iland på stränder vid östra delen av Hjälmaren under helgen, vilket Eskilstuna-Kuriren var först med att berätta...(E-kuriren)

Läs mer här (extern länk)


Ny medlemsinformation finns på medlemssidanLäs mer här


Om hur skattepengar till förvaret gynnar fiskevården.....

(Fiskejournalen 10/4)

Läs mer här (extern länk)


Debatt: ”Det måste bli enklare att jaga säl och skarv”

Regeringen måste se till att vi får utökad jakt på säl och skarv. Det har våra fiskbestånd och våra kustsamhällen allt att tjäna på. Jag förväntar mig att Centerpartiet och Liberalerna säkerställer att deras vänner i regeringen gör verklighet av majoritetens politik....(SvJakt 9/4)
Hjälmaren riskerar att svämma över – dammluckorna i Eskilstuna vidöppna

Just nu är höjden på vattnet i Hjälmaren farligt nära den övre gräns som kan hota jordbruket vid Kvismaren. – Det är årets vårflod vi upplever och vi måste släppa på allt vatten vi bara kan, säger Hjälmarens vattenförbunds ordförande, Björn Larsson.. (kkuriren 31/3)

Läs mer här (extern länk)


Mikroplasterna i VänernLäs mer här (extern länk)


Vättern, hotat vatten....

Vättern är landets näst största sjö både till ytan och till vattenvolymen. Sjön är mycket djup och känd för sitt kalla, klara och rena vatten. En rad orter är beroende av Vättern för sitt dricksvatten. Bland andra kommunerna Jönköping, Motala, Vadstena, Karlsborg, Hjo, Ödeshög och Askersund tar sitt vatten från sjön. Även västgötakommunerna Skövde, Falköping och Skara får via en lång kulvert sitt vatten från Vättern. Dessutom tar Linköping och Norrköping vatten från Motala ström som rinner ut från Vättern. (Proletären 19/3)

Läs mer här (extern länk)


Finlandsresa

SIC:s medlemmar reser till Finland på torsdag....

Läs mer här


Lagstifta för att skydda Vättern

Lagstifta för att skydda Vätterns vatten från föroreningar. Det är yrkandet i en av de motioner som Anders Agnemar (C) skickat in till Centerstämman som hålls i höst...(Corr 11/3)

Läs mer här (extern länk)


Vem bryr sig om lite dricksvatten?

Nu har länsstyrelsen gett tillstånd till femdubbling av flygövningarna över Vättern. Samtidigt skjuts saneringen av PFAS på Karlsborgs flygfält på framtiden. PFAS är ett ämne som kan orsaka cancer och är reproduktionsstörande. Ämnet kan lagras i njurar, lever och i blodet. PFAS är ett stort hot mot vårt dricksvatten, enligt Livsmedelsverket...(SLA)

Läs mer här (extern länk)


SFPO reagerar mot politikers vansinniga idéer...

Regeringen och stödpartierna (v,c och fp)vill stoppa det småskaliga fisket längs kusterna samtidigt som man vill stärka det småskaliga fisket längs kusterna....

Läs mer här (extern länk)


Klimatproblem och isfria sjöar...Läs mer här (extern länk)


2019 års fiskekvoter klara: Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2019 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Beslutet innebär även en fortsatt begränsning av ålfiske under 2019 och att det även ska omfatta glasål samt fiske i Medelhavet och fritidsfiske....(Hav 19/12)

Läs mer här (extern länk)


Hotade ålar smugglas i resväskor

Varje år smugglas hundratals miljoner ålar i resväskor från Europa till Asien. Kriminella ligor omsätter miljarder euro årligen på den hotade arten – som anses vara en delikatess i Japan...(Nwt)

Läs mer här (extern länk)


Sjögull kan bli allt större problem i Mälaren

Nu ska Länsstyrelsen ansöka om medel för att bekämpa växten....(M24 5/11)

Läs mer här (extern länk)


Comacchio

I slutet av oktober höll SIC ett fördrag efter inbjudan från Unesco i Comacchio i Italien om sättet att rädda ål förbi kraftverk i Sverige. Tre övriga föredragshållare från biosfärområden i Frankrike, Spanien och Italien beskrev sina tankar om sätt att hjälpa ålbeståndet.
HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

- Vi började använda oss av drönare i september och kan redan se att det ger oss nya möjligheter i vår fiskerikontroll. Inte minst för att vi med drönaren snabbt kan söka av stora vattenområden, säger Martin Bjerner chef vid Östersjöenheten för fältkontroll...(Hav 20181019)

Läs mer här (extern länk)


Nya metoder gynnade gösen i svenska Hjälmaren, men nu hotas fisken av klarare vatten

I den svenska sjön Hjälmaren, cirka 150 kilometer väst om Stockholm, har gösbeståndet återhämtat sig. Det här noterades av Helsingin Sanomat i ett stort reportage för en vecka sedan (30.9)...(Åbo Underättelser 8/10)

Läs mer här (extern länk)


Lägsta nivån på flera år

I måndags, den 1 oktober, var Vänerns nivå den lägsta på många år. Den var på 43,85 meter över havets yta. Och även om det är över sjökortens referensnivå har fartygen vuxit och därför innebär det att alla fartyg inte kan gå upp i Vänern med full last – vilket Lidköpingsnytt berättade för en vecka sedan. De senare dagarna i veckan har medfört en liten höjning. På torsdagen mättes medelnivån i Vänern till 43,88 meter. (Lidknytt 5/10)

Läs mer här (extern länk)


Fiskdöd upptäckt

Stora mängder döda fiskar har påträffats i framför allt Steningeviken i Sigtuna kommun den senaste veckan...(Unt 19/9)

Läs mer här (extern länk)


Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet..(IVL 5/9)

Läs mer här (extern länk)


Ny invasiv art i Vättern.....

- Jag såg först några fåglar längre ut från land, cirka två kilometer. När jag kom närmare trodde jag att det var några dykare som var ute och jag tänkte att vad sjutton gör de här. Sedan när jag kom närmare så såg det ut som tre älgar som simmade, säger Boo Syrén. Men gissningarna stämde inte....(Jnytt 29/8)

Läs mer här (extern länk)


Visar upp uråldrigt fiske i Vättern

Notdragning är ett gammalt och traditionellt fiskesätt i Vättern. En av punkterna under fallens dag på lördag är just att notfisket visas upp vid Strandvägen i Huskvarna. På torsdagen var Jnytt på plats och fick se hur fisket går till.

Läs mer här (extern länk)


Här är största hoten för Vättern

Vättern tros få högre temperaturer i framtiden, vilket kan ge flera konsekvenser. Nu pekar Länsstyrelsen i Jönköpings län på vad som är största hoten för Vättern

Läs mer här (extern länk)


Belönades för insatser för ål

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har utsett Vänerns Fiskareförbunds ryssjefiskare till årets Biosfärstipendiat för sitt arbete med att bevara det europeiska ål-beståndet..(Lidköpingsnytt 9/8)

Läs mer här (extern länk)


Mängder av döda fiskar har hittats i MälarenLäs mer här (extern länk)


Två män greps under onsdagskvällen på Vättern utanför Vadstena misstänkta för tjuvfiske. Adrian Cederqvist07:17 | 2018-08-09 Under onsdagseftermiddagen och kvällen hade polisen ökad närvaro vid och på Vättern för att stävja tjuvfiske av främst kräftor. Det arbetet gav frukt när sjöpolisen vid klockan 19.40 kunde gripa två män på bar gärning i en båt på Vättern. Männen, som är i 30- respektive 45-årsåldern, hade 21 omärkta kräftburar på båten som polisen tog i beslag. Efter att en anmälan hade upprättats av polisen försattes männen på fri fot. De är nu misstänkta för tjuvfiske, eller brott mot hav- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske i sötvattnet, som den exakta brottsrubriceringen heter. Brottet kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år, uppger polisen. BLÅLJUS BROTT OCH STRAFF TJUVFISKE Bild: Patrick Sörquist/Scanpix | Bild: Patrick Sörquist/Scanpix | Mera sand till strand önskas VADSTENA Mera sand och mindre stenar. Det är ett önskemål om Birgittastranden som en Vadstenabo framfört till kommunen. Katarina Hydén13:30 | 2018-08-09 Vadstenabon har via Vadstena kommuns "Tyck till!" framfört synpunkten att många barn, äldre och funktionshindrade sedan länge badar vid rampen vid Birgittastranden invid koloniområdet. Det som uppfattas som ett problem är att det är mycket sten som gör det svårt att komma i vattnet. Nu föreslår Vadstenabon att kommunen ska göra en upprensning och tillföra mera sand. SOMMAR OCH BAD Bild: Jeppe Gustafsson | Beslutet om Cirkus Cirkör har upprört. Församlingsrådet i Vadstena har nu bestämt att inte ompröva saken. Bild: Jeppe Gustafsson | Beslutet om Cirkus Cirkör har upprört. Församlingsrådet i Vadstena har nu bestämt att inte ompröva saken. Cirkusbeslut omprövas inte VADSTENA Det blir inget Cirkus Cirkör i Vadstena klosterkyrka. Församlingsrådet omprövar inte beslutet – men motiverar nu sitt ställningstagande. Maria Biamont19:00 | 2018-08-08 Vadstena församlingsråd sade i juni nej till att upplåta Klosterkyrkan till Cirkus Cirkörs föreställning med tema starka kvinnor. Det ledde till en livlig debatt om kyrkans roll och uppgift i samhället. Många saknade också en motivering till beslutet. I tordags möttes församlingsrådets ledamöter igen, ett sammanträde där en av punkterna rörde eventuell omprövning. – Vi gjorde en runda där var och en fick säga vad man tyckte. Vi var eniga om att inte ompröva beslutet, säger ledamot Monica Gabrielsson Lantz. Under mötet skrevs också den efterfrågade motiveringen, som fördes till protokollet. – Framför allt var det kostnaden som gjorde att alla tyckte att det låg utanför möjligheternas gräns. Kostnaden var 450 000 kronor och fullständig finansiering saknades. Monica Gabrielsson Lantz fortsätter: – En del hade också synpunkter på den föreslagna tidpunkten. Några ledamöter ville inte ha cirkus i kyrkan, andra motsatte sig entréavgift till evenemang. Det fanns också synpunkter på projektbeskrivningen. – Att föreställningen handlade om starka kvinnor hade däremot ingen någonting emot. Monica Gabrielsson Lantz uppger att församlingsrådet har tagit till sig den senaste tidens diskussioner och önskemål om större öppenhet. Som en följd av det införs nu allmänhetens frågestund före varje sammanträde. Fler motiveringar i protokoll kan också bli aktuella. – Det är positivt att vi får en större öppenhet och bra att folk engagerar sig, säger hon. CIRKUS CIRKÖR VADSTENA KLOSTERKYRKA logo Tidningen Östgöta Correspondenten grundades 1838 av Henrik Bernhard Palmaer. Sedan dess har mycket hänt. Tidningen, som nu ges ut både på papper och digitalt, har fått sällskap av en rad kanaler och har utvecklats till ett mediehus. Med bland annat Östgöta Correspondenten, Corren.se och Mera Linköping är Mediehuset Corren Östergötlands största nyhetsförmedlare. Företaget ingår i koncernen NTM AB. Ansvarig utgivare för corren.se: Anna Lindberg Stf ansvarig utgivare och nyhetschef för corren.se: Maria Kustvik Chef för videoredaktionen: Emelie Looyenga Policy Så jobbar vi med nyheter. Lagar och regler för våra mediakanaler. Klicka här för att komma till sidan med kontaktuppgifter till alla våra avdelningar/redaktioner. Växel: 013-28 00 00 Mejl: tipsa@corren.se Direktnummer (kväll & helg): Redaktionen: 020-44 20 00 Sporten: 013-28 01 68 Utebliven tidning: 077-140 14 44 (Mån-lör klockan 07-10) Besöksadress: Correns hus Badhusgatan 5 Linköping Postadress: 581 89 Linköping Teknikproblem? Klicka här om du upplever tekniska problem på sajten eller har svårt att hitta det du söker efter.

Under onsdagseftermiddagen och kvällen hade polisen ökad närvaro vid och på Vättern för att stävja tjuvfiske av främst kräftor. Det arbetet gav frukt när sjöpolisen vid klockan 19.40 kunde gripa två män på bar gärning i en båt på Vättern.

Läs mer här (extern länk)


Hårda tider väntar länets tjuvfiskare

I år lever de som säljer kräftor svart och tjuvfiskar i Vättern farligt. Länsstyrelserna runt sjön har gått samman med Skatteverket för att sätta stopp för fiskefusket....(Norrköping 5/8)

Läs mer här (extern länk)


Rökerier i Blekinge redo ta emot tjuvfiskad ål

Den som tjuvfiskar ål kan lätt få hjälp med att röka den i Blekinge. En rundringning som SVT Blekinge gjort visar att länets rökerier inte frågar om hur den utrotningshotade ålen fångats...(svt 29/7)

Läs mer här (extern länk)


Rätt att besluta om skyddsjakt på skarv

Förvaltningsrätten avslår Stockholms ornitologiska förenings överklagan av skyddsjakt på skarv. Därmed var det rätt av länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt på 241 skarvar i Österåkers kommun....(Svensk Jakt 2/7)

Läs mer här (extern länk)


Kustbevakningen ska mota tjuvfiskare

Länsstyrelsen vänder sig nu till Kustbevakningen för att få hjälp med att stoppa det tjuvfiske som uppges pågå i fredade vatten runt Karlstad...(svt27/6)

Läs mer här (extern länk)


Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern..(Hällekiskuriren 1/6)

Läs mer här (extern länk)


HaV inför nya regler för ålfiske....

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019....(Hav 23/5)

Läs mer här (extern länk)


Hotellet på Tiraholm öppnar

TIRAHOLM Nu öppnar det nya hotellet på Tiraholm vid Bolmen. På måndagen kommer de första gästerna - ett 30-tal schweiziska yrkesfiskare...(Smål 19/5)

Läs mer här (extern länk)


Hängde upp död skarv som fågelskrämma – åtalas för miljöbrott

En man i Virmo åtalades på tisdagen i Egentliga Finlands tingsrätt för att han använt en död skarv som fågelskrämma...(Yle 16/5)

Läs mer här (extern länk)


Beslut

Skyddsjaktsbeslut finns tillgängligt på medlemssidorna

Läs mer här


Unika fiskprover på avvägar och förstörda: ”Helt oacceptabelt”

Under Kinnekulleträffen provtogs 189 laxar och öringar för sjukdomen IPN. Huruvida de drabbats får vi aldrig veta eftersom proverna förstördes av en försenad leverans med PostNord. Den utlovade ankomsten till Uppsala för analys försenades med över tre dagar vilket förstörde samtliga prover. ”Det här känns riktigt tråkigt och är helt oacceptabelt, säger fiskerikonsulenten David Solstorm på Länsstyrelsen i Västra Götaland...(Fiskejournalen 15/5)

Läs mer här (extern länk)


Nytt regelverk för fritidsfiske....

HaV föreslår lagändringar för fritidsfiske: ”Ökar möjligheten till bra förvaltning”...(9/5 Hav)

Läs mer här (extern länk)


Fem nya beslut om skyddsjakt avseende Mälaren finns för nedladdning på hemsidanLäs mer här


Drönare ska hjälpa ålen i Vänern

Bli inte överraskad om du snart ser drönare susa förbi längs stränderna i Vänern. De är nämligen en del av Länsstyrelsens satsning på att förhindra illegalt ålfiske i sjön....(fiskejournalen 26/4)

Läs mer här (extern länk)


Vänergös på auktionen....Läs mer här (extern länk)


Samrådsmöte....

Samrådsmöte om inskränkningar i gösfisket avhålles hos Länsstyrelsen Vänersborg Torsdagen den 15 mas kl 13.00.
Domslut i dioxinmålet vs Livsmedelsverket

Livsmedelsverket utfärdade ett saluförbud mot sik som fångats Vättern i december 2017. Saluförbudet ansågs felaktigt och vår förbundsjurist uppdrogs att överklaga verkets beslut. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Livsmedelsverkets beslut. Domen finns på medlemssidan.

Läs mer här


Debattinlägg

Klockan klämtar för Gullspångslaxen (sportfiskarna)

Läs mer här (extern länk)


Begränsa allmänhetens kräftfiske i Vättern

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att allmänhetens fiske av signalkräftor i Vättern begränsas från fem till två helger..(P4 Jkp 12/1)

Läs mer här (extern länk)


Möte i Lidköping om läget för siken och dioxinet

För att klarlägga allt som gjorts och hur läget är för Vänersiken kommer ett möte att hållas på biblioteket i Lidköping den 31 januari. Hit hoppas man att yrkesfiskare och andra intresserade skall komma. Flera forskare är inbjudna att medverka....(Lidköpingsnytt 10/1)

Läs mer här (extern länk)


Vill rädda havet – men anklagas för utrotning

En dag hittas döende ålar på Skånes turisttäta östkust. Någon slår larm och lovar att visa vad som orsakar fiskens död. Något som skadar Östersjön och människorna som lever nära havet. Men snart visar det sig att han själv anklagas för att vara delaktig i utrotningen av svenskt vattens mest mystiska fisk...(Expressen 5/1)

Läs mer här (extern länk)


Ulrika avtackas av insjön...

Ulrika Beier vid SLU Aqua har varit en underbar hjälp för insjöfisket under många år. Ulrika flyttar till Holland i januari för att istället lyfta detta kungarike! På bilden Ulrika flankerad av Hans från Hjälmaren och Mats från Mälaren. Hela fiskarekåren önskar Ulrika god lycka i framtiden.
Ålodlingsföretag, fritidsfiske och svartexport till Kina kan fortsätta fiska glasål....

I dag har EU:s fiskeministrar enats om fiskekvoter för 2018 i EU:s vatten där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Överenskommelsen omfattar också en begränsning för ålfiske i Östersjön. Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet...(regeringen)

Läs mer här (extern länk)


Ålståndpunkt klar....

De holländska ålodlarna och deras vapendragare i Sverige misslyckades med att få stöd från svenska regeringen.

Läs mer här (extern länk)


Fiskeridirektören: ”Ät ål med gott samvete”

Den som vill äta ål i jul kan göra det med gott samvete så länge ålen är fiskad av en yrkesfiskare med särskild tillåtelse att fiska ål....(svt 7/12)

Läs mer här (extern länk)


Så mycket ål äter skarven

Ny forskning visar att skarven äter minst lika mycket ål som människan fångar. (Sydöstran 23/11)

Läs mer här (extern länk)


Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk

I Sverige och runt om i Europa förs en stundtals laddad debatt kring frågan om ifall fåglar, sälar och människor konkurrerar om fisken i sjöar och hav. I Östersjön råder sådan konkurrens visas i en ny studie som letts av forskare från Stockholms universitet...(dr. Sture Hansson 14/11)

Läs mer här (extern länk)


EU- kommissionen på besök i Mälaren

Fredagen den 27 oktober besökte EU:s fiskerikommissionär insjöfisket i Mälaren. Insjöfisket i Sverige var föga känt i EU:s högkvarter före besöket hos bröderna Eriksson på Gångholmens Gård vid Västerås. Förutom ett omfattande jord- och skogsbruk bedriver familjerna Eriksson ett lönsamt fiske i Mälaren som tillsammans bistår samhället med flera arbetstillfällen. Med på mötet var förutom Karmenu Verra Lanfranco även Fanti (Vellas kabinett), Jakob Granit (generaldirektör på Hav- och vattenmyndigheten), Annika Andersson Ribbing (politisk sakkunnig hos Bucht), Annika Korzinek (chef för avdelningen för politisk rapportering jämte policy och sakfrågor vid EU-kommissionens representation i Stockholm). Från Näringsdepartementet deltog Sara Colliander (Enheten för fiske, jakt och rennäringen) och Magnus Andersson, Enheten för fiske, jakt och rennäring). Fotograf: Josefine Schwertner Eriksson
Nio åtalas i tjuvfiskhärvan i Småland

Nio personer åtalas vid Växjö tingsrätt för grovt häleri och grovt brott mot fiskelagen i den omfattade tjuvfiskehärvan i Småland. Ligan misstänks ha tjuvfiskat kräftor och fisk och sålt vidare detta för drygt 400 000 kronor..(Smål 10/10)

Läs mer här (extern länk)


Rädda ålen

Gemensamma krafttag krävs för att rädda ålen, skriver fem ålforskare vid SLU..(Unt 10/10)

Läs mer här (extern länk)


Riksdagen hånar folkgrupp.....

Att regimer historiskt framfört aversioner mot vissa folkelement är känt. Nu konstateras att företrädare för det ena regeringspartiet sällat sig till historiens folkförbättrarsluggers....

Läs mer här (extern länk)


Långväga kräftdjur har hittats i Mälaren

Ett litet kräftdjur som aldrig tidigare setts i Sverige har hittats utanför Drottningholm. Den har troligtvis liftat med fartyg från Svarta havet och Kaspiska havet, säger forskarna...(Mälarö tidning 9/10)

Läs mer här (extern länk)


Ålfiskare: Ett förbud skulle vara dödsstöten

Hotet om ett stopp av ålfiske i Östersjön kan få stora konsekvenser för det småskaliga fisket.

Läs mer här (extern länk)


Framstående ålforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i svaromål mot studenter vid Stockholms Högskola

Fiskeförbud räddar inte ålen

Läs mer här (extern länk)


Kommunpolitikerna tar strid för ålen

De ledande kommunpolitikerna i Kristianstad uppmanar regeringen och landsbygdsministern att inte godkänna EU:s förslag om totalt fiskestopp av ål 2018...(Kristianstadsbladet)

Läs mer här (extern länk)


Skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten angående tillsyn, samt svar därå....Läs mer här


Kontrollen av giftig fisk ska bli bättre

Svensk fisk med höga halter av miljögifterna PCB och dioxin säljs till utlandet, trots att det är förbjudet. Nu har Livsmedelsverket kommit med förslag på hur kontrollen av fisk med höga halter av miljögifter kan förbättras....(Fiskejournalen)

Läs mer här (extern länk)


Internationella vilda västern-fisket på ål för svartförsäljning till Kina är det stora hotet

I skrivande stund finns längs Ålakusten – som sträcker sig från Åhus till Kivik – 60 ålabodar, varav 30 fortfarande är i bruk för ålfiske. Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar, ökade populationer av predatorer och andra länders mindre kontrollerade ålfiske....(Kristianstadsbladet 19/9)

Läs mer här (extern länk)


Forskare vid Stockholms Högskola säger ja till Vildavästernfiske på ål i sydeuropa......

Moderaterna Fjellner och Stenergard har fel när de menar att forskningen är mot ålfiskeförbud, skriver de två fiskeforskarna Henrik Svedäng och Gustaf Almqvist vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum i en replik.

Läs mer här (extern länk)


Polisen ser allvarligt på våldsbrott!

Polisen: Tre skarvar dödade och upphängda i sommar - svårutredda brott..(Yle 13/9)

Läs mer här (extern länk)


Tänk på möjligheten att nyttja Leaderstöd!Läs mer här (extern länk)


Godtyckligt ålförbud i Östersjön

EU:s totalförbud mot ålfiske är godtyckligt, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) och riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M)...(Kvp 10)7)

Läs mer här (extern länk)


Miljömässig felsatsning kan kosta 10 miljarder

Regeringen föreslår en satsning för att städa haven, bland annat med en sanering av kustområden där det ansamlats så kallade fiberbankar från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustrin. Men det är en felsatsning, skriver Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet...(SvD 8/9)

Läs mer här (extern länk)


Kan vara jobbigt att fiska ibland.....

Tjuvfiskehärvan i Norra Bergundasjön i Växjö växer. Ytterligare åtta män är anhållna misstänkta för inblandning i tjuvfiske av bland annat kräftor i Norra Bergundasjön...(Svt Småland)

Läs mer här (extern länk)


380 illegala kräftburar i Hjälmaren

Yrkesfiskare i Hjälmaren fann 380 illegala kräftburar på sina fiskevatten. Nu ska beslagen polisanmälas..(P4 Örebro)

Läs mer här (extern länk)


(H)ål i huvudet

Totalalt ålfiskeförbud föreslås i hela Östersjön. Men EU-kommissionen ignorerar det verkliga problemet: smugglingen av glasål. Den inbringar affärer på hundratals miljoner kronor...(BLT Ledare 31/8)

Läs mer här (extern länk)


Alltför ivriga kräftfiskare i Vättern

För tidigt ute, ingen eller felaktig märkning och för många mjärdar. Fisketillsynen och båtpatrullerande polis fick en del att rapportera från Vättern efter den andra helgen med fritt kräftfiske...(Corren)

Läs mer här (extern länk)


Spanar efter tjuvfiskare av kräftor på Hjälmaren

De senaste årens organiserade tjuvfiske av kräftor ser ut att ha minskat något i år...(P4)

Läs mer här (extern länk)


Stopp för ålfiske upprör rökeriägare

EU-kommissionen vill stoppa allt ålfiske i Östersjön under nästa år. På Blomlöfs rökeri i Brömsebro, som är landets största producent av rökt ål, är man både förvånade och upprörda.

Läs mer här (extern länk)


Ekonomiska intressen skor sig på att sälja ål till Asien

Fiskeridirektör Johan Wagnström blir frusterad när han ser hur Sverige kämpar för att hålla i gång ålbeståndet och samtidigt skor sig andra på att sälja ål till Asien...(P4 Malmöhus)

Läs mer här (extern länk)


Smugglad glasål ger stora pengar

I fredags släpptes 10 000 glasålar ut i Helge å. Sedan 2007 har ålfiskarna i trakten gjort detta för att hjälpa till att rädda beståndet. Men samtidigt pågår en omfattande illegal handel med ynglen..Kb

Läs mer här (extern länk)


Gösen i Hjälmaren och Mälaren

Nu har vårt marknadsföringsprojekt i Mälaren och Hjälmaren fått sin hemsida klar....Klicka på kocken.....

Läs mer här (extern länk)


Nya MSC-certifieringar!

Från och med torsdag den 13/7 är, liksom tidigare Hjälmaren, även gösfisket i Mälaren och Vänern Msc-certifierat!
Ålramper testas i Lagan

LAHOLM Vilken plastmatta är bäst att kravla i? Och var ska ålfällan placeras? De är frågor som ska besvaras under en veckas försök vid kraftverket...(Laholms tidning 4/7)

Läs mer här (extern länk)


Det finns politiker som förstår verkligheten....!

Sveriges fiskare blir allt färre och hamnarna läggs ned. Den här utvecklingen går stick i stäv med regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd, och strider mot de mål som FN:s toppmöte har satt upp, skriver ett flertal lokalpolitiker...(Svd 1/7)

Läs mer här (extern länk)


Hållbart fångad Hjälmargös efterfrågad i Europa

Högre krav på hållbarhet har lett till ett jämnare fiske av gös på Hjälmaren. Enligt fiskaren Hans Johansson är efterfrågan på certifierad gös stor...(P4 Örebro 27/6)

Läs mer här (extern länk)


Sportfiskare om kraftverk

Många mindre vattenkraftverk är samhällsekonomiskt olönsamma dödar fisken på dess livsnödvändiga vandring i åar och vattendrag. Det menar representanter för svensk sportfiske i en skrivelse till riksdag och regering..(27/6 P4)

Läs mer här (extern länk)


Nu polisanmäler han länsstyrelsen för miljöbrott.

Anders Nilsson är inte ensam – bakom polisanmälan står Roxens Fiskevårdsförening. De menar att skarven dels förstör öarna och vattnet däromkring med sin spillning, dels sätter hela sjöns ekosystem i fara genom utfiskning.

Läs mer här (extern länk)


Information från SLU om nya regler kring kräftan.....Läs mer här (extern länk)


Information från Hav avseende nya regler om kräftor.....Läs mer här (extern länk)


Mikroplaster även i insjöar

Halterna av mikroplast i Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern ska undersökas. Om de utgör något problem är ännu oklart...Enkjöpingsposten 12/6

Läs mer här (extern länk)


Rådet att inte äta flodkräftor vilseledande

Världsnaturfonden WWF bidrar till att öka hotet mot flodkräftan genom felaktiga råd till konsumenter. Så länge WWF vägrar att följa forskningens råd, kan inte WWF:s fiskguide ses som seriös, skriver flera debattörer..(Svd 20/5)

Läs mer här (extern länk)


Låga grundvattennivåer efter mycket torrt väder

Vårfloden i Värmland är i stort sett över. Det finns bara en liten del snö kvar på Norgesidan som kan smälta och fylla på i Klarälven...(P4 17/5)

Läs mer här (extern länk)


B-vitaminbrist bakom massdöd bland djur

I över tio år har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt om brist på B-vitaminet tiamin är orsak till att flera djurarter minskar kraftigt i antal. Nyligen publicerade de en studie som stärker hypotesen och forskarna tror sig vara en global ekologisk katastrof på spåren. Men myndigheterna är avvaktande. Och vad tiaminbristen kan bero på är fortfarande ett mysterium.(forskning.se)

Läs mer här (extern länk)


Sportfiskenäringen: Fisket ger hundrafalt mer än småskalig vattenkraft

Kravet att undanta småskalig vattenkraft från regler om miljöanpassning sker på bekostnad av den betydligt större sportfiskenäringen. Det skriver nio företrädare för näringen, som i ett öppet brev uppmanar riksdagen och ansvariga ministrar att inte införa undantaget.

Läs mer här (extern länk)


Storsatsar och bygger nytt hotell vid Bolmen

Tiraholms Fisk storsatsar och bygger hotell med 18 rum och konferensanläggning. Bygget väntas stå klart till sommaren 2018.

Läs mer här (extern länk)


Sydvatten bygger forskningsstation vid Bolmen

Den första juni kommer en ny forskningsstation att stå klar vid sjön Bolmen i Småland. Inriktningen blir i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt för vattenvård samt effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Forskningsstationen är resultatet av en gemensam satsning av Sydvatten och flera lärosäten, där främst Lunds universitet kommer att vara vetenskapligt involverad i anläggningen.

Läs mer här (extern länk)


Ett 70-tal yrkesfiskare finns kring Vänern....

.....Sex av dem har sitt säte långt ute på Vänersnäs och den största delen av fångsten går på export. – Min pappa började fiska här på 40-talet, säger Konny Gustafsson...(GP 4/4)

Läs mer här (extern länk)


http://www.sydsvenskan.se/2017-04-03/vattern-ska-forse-orebro-med-dricksvatten

En fyra mil lång bergtunnel från Vättern ska säkerställa att Örebro och närliggande kommuner får dricksvatten även i framtiden. Nu ska ett gemensamt bolag bildas..(Sydsvenskan 4/4)

Läs mer här (extern länk)


Beslut.....

....avseende både Mälaren och Hjälmaren, Södermanlands Län, finns för nedladdning på medlemssidan.

Läs mer här


Tillståndsdokument.....

....avseende Hjälmaren, Örebro finns på medlemssidan för nedladdning

Läs mer här


Lådlappar för nedladdning......

....Finns på medlemssidan för alla tre sjöarna. Hittas även under fliken Msc-fiske i 3 sjöar

Läs mer här


Nu mäts mikroplasterna i Vänern

Nu i april börjar arbetet med att mäta mikroplaster i Vänern, även de andra stora sjöarna i landet kommer att kontrolleras.....(P4 Värmland)

Läs mer här (extern länk)


Extremt läge i Vättern

Vattennivån i Vättern är den lägsta på 40 år – och inget talar för att den kommer att stiga. För många verksamheter kommer våren och sommaren att bli problematisk. – Det är ett extremt läge, säger VA-chefen Mikael Jonsson....(SLA 30/3)

Läs mer här (extern länk)


Dokumenmt skyddsjakt Vättern Örebro län kn laddas ner från hemsidanLäs mer här


Kort information om IPN-utbrott i VänernLäs mer här


Skyddsjaktsbeslut avseende Vättern samt rapportprotokoll finns för nedladdning....(21/3)Läs mer här


Svar angående undantag har inkommit....(21/3)Läs mer här


Virussjukdom på fisk i Vänern

Virussjukdomen infektiös pankreasnekros, IPN, konstaterades i början av december i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. För att förhindra smittspridning införde Jordbruksverket smittskyddsåtgärder på avelsfiskanläggningen där den smittade fisken återfanns. Virussjukdomen kan inte smitta människor och det är inte farligt att äta smittad fisk...(VB 17/3)

Läs mer här (extern länk)


Tips på flyktöppningar för ål....Läs mer här


17 ARRESTED FOR SMUGGLING GLASS EELS WORTH EUR 10 MILLION

Genom ett väl utfört jobb av Grekisk och Spansk polis tillsammans med Europol kunde 17 glasålssmugglare sys in...förhoppningsvis riktigt, riktigt länge....(europol 8/3)

Läs mer här (extern länk)


Länsstyrelsen i Kalmar har beslutat att införa skyddsjakt på storskarven och upp mot 1 250 stycken förväntas fällas.

Beslutet är taget eftersom skarven äter stora mängder fisk och därför anses vara till stor skada för fiskets väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap. Det innebär betydande ekonomiska skador för de som bedriver fiske i området....(24 Kalmar)

Läs mer här (extern länk)


Många örnar räknade i årets örnräkning

Det blev fler än 150 havsörnar räknade när projekt Örnräkningen sammanställde resultatet från gårdagens örnräkning...(p4 sörmland)

Läs mer här (extern länk)


Klartecken för skyddsjakt på skarv – 100 fåglar får skjutas: "Meningen är att skrämmas"

Länsstyrelsen i Västmanland har gett klartecken till att 50 skarvar får skjutas i Mälaren och lika många i Hjälmaren....(vlt 25/2)

Läs mer här (extern länk)


Så fungerar Handels A-kassa.....

Finns på medlemssidorna

Läs mer här


Skyddsjakt.....

Dokument avseende skyddsjakter i Västmanlands Län Mälaren och Hjälmaren finns tillgängliga på medlemssidan....(kansliet 8 feb)

Läs mer här


Inbjudan....

Inbjudan till årsmöte i Mälarens Fiskareförbund finns på medlemssidan......

Läs mer här


Sjöräddningssällskapet uppmärksammar insatser......

Alla kan rädda liv till sjöss. Det vill Sjöräddningssällskapet lyfta fram genom att uppmärksamma tre extraordinära räddningsinsatser från i fjol. Två unga flickor från Askersund, fem räddningsmän på Bolmsö och ett fiskande par från Yngsjö bidrog alla till att liv kunde räddas till sjöss under 2016, tack vare att de befann sig på rätt plats vid rätt tidpunkt – med rätt kunskaper.

Läs mer här (extern länk)


Om globala uppvärmningen av våra vatten.....

Nu vet vi orsaken till att vattentemperaturen stiger i Vättern.....

Läs mer här (extern länk)


Nytt på Vänern....

Pråmar ska transportera gods på Göta älv....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Handlingar inför årsmötena i Vänerns- och Hjälmarens Fiskareförbund finns tillgängliga på medlemssidan...Läs mer här


Skarvroblem.....

Skarv orsakar punkteringar på E4.... (Västerbottenskuriren)

Läs mer här (extern länk)


Ny försäkring...

Villkor för grundförsäkring som ersätter den gamla TFA:n som upphörde 20161231. Försäkringen omfattar de medlemmar som valde att köpa TFA av förbundet 2016. Villkoren finns på medlemssidan...

Läs mer här


Halv miljon för att hjälpa öring och ål

Tekniska Verkens kraftverk i Motala ström försvårar för lekande fiskar. Därför ska de betala ersättning. Länsstyrelsen tyckte att summan var för låg och gick till domstol...(Corren 15/12)

Läs mer här (extern länk)


Lax, blåmussla, ejder och ål dör av samma vitaminbrist

Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är tidigare känd som ett problem inom vissa arter i relativt begränsade geografiska områden. Nu visar forskare vid Stockholms universitet och flera andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika att bristen på tiamin är betydligt mer utbredd än vad man tidigare känt till. Resultaten publiceras idag i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Scientific Reports...(SU 14/12)

Läs mer här (extern länk)


Fiskdöd i Hjälmaren förbryllar

Många har hört av sig till Länsstyrelsen de senaste dagarna angående att död fisk hittats längst stränderna vid Västra Hjälmaren. Det är oklart vad som hänt....(P4 Örebro)

Läs mer här (extern länk)


Dyrare ål- och fisknota för kommunen

LINKÖPING Tekniska verken måste varje år betala 675 000 kronor för att främja fisket i Vättern och för att främja ålbeståndet i Motala ström. Det har mark- och miljödomstolen beslutat....(corr)

Läs mer här (extern länk)


Stockholm har fått sin första fiskauktion

Nu finns nyfångad fisk bara ett klick eller en t-bana bort. Stockholms första fiskauktion premiäröppnade i Slakthusområdet på fredagsmorgonen. – Det är väldigt bra för Stockholm, fisket och miljön, säger landshövding Chris Heister (M).

Läs mer här (extern länk)


Dags att skärpa förvaltningen av skarv och säl

– Idag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen förvaltas, särskilt som vi riskerar att få samma situation som i Danmark med stora skarvflockar som övervintrar i känsliga vattendrag och skadar fiskbestånden, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare..(Sportfiskarna)

Läs mer här (extern länk)


Bottnarna breder ut sig i Klarälven

Just nu är det guldläge för den som vill känna på hur det är att gå på botten, både av Klarälven och av Vänern. Och man behöver inte vara rädd för att bli blöt om skorna.

Läs mer här (extern länk)


Här är fiskarna du kan äta med gott samveteLäs mer här (extern länk)


Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och Västerhavet. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - De nya rönen om mikroplaster i Vättern är både förvånande och oroande. Samtidigt visar det hur viktig den svenska miljöövervakningen är för att vi ska kunna upptäcka miljöhot, säger Åsa M Andersson på HaV...(Hav)

Läs mer här (extern länk)


Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Det viktiga ålgräset fortsätter att försvinna från västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu ut två rapporter som visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. - Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, uppskattningsvis 12 500 hektar, vilket är nästan lika stort som Tjörns yta. Det har också lett till mindre produktion av torsk, ökad övergödning och sämre vattenkvalitet, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..(Hav)

Läs mer här (extern länk)


Kompensationsodling är inte sunt

När Sportfiskarna härom veckan påträffade laxsmolt i Forshagaforsen, kunde man tro att det var en glad nyhet. Men istället kan det vara hybrider i spåren av kompensationsodlingen. Laxexperten Mikael Frödin menar att denna skadliga ”kompensation” måste upphöra både i Klarälven och i alla våra vattendrag...(Sportfiskarna)

Läs mer här (extern länk)


Svårt välja rätt fisk på restaurang

Det är svårt för svenskarna att välja hållbar fisk när de går på restaurang. En undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att två av tre konsumenter är osäkra på om fisken de ätit det senaste halvåret varit miljömärkt. Samma undersökning pekar på att konsumenterna vill välja bättre fisk och efterfrågar tydligare märkning av restaurangerna...(WWF)

Läs mer här (extern länk)


Eller kanske inte....?

Här blir skarven pizzafyllning..(HBL 3/9)

Läs mer här (extern länk)


Fiskauktion ger större marknad

Den 11 november slår portarna upp för den första fiskauktionen i Stockholmsområdet. – Det är en jättegrej för yrkesfisket. Nu kommer vi närmare slutkunderna i Mälardalen, säger Mats Eriksson, ordförande i Mälarens fiskareförbund...(Enköpingsposten 29/8)

Läs mer här (extern länk)


Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen...(18/8 Havs-och vattenmyndigheten)

Läs mer här (extern länk)


Mikroplast stort miljöhot i Vättern

Mikroplast är ett stort miljöhot för Vättern. På flera håll har upp till tio plastkulor per kubikmeter uppmätts i vattnet och det är ungefär lika mycket som i Östersjön, Mexikanska golfen och Kaliforniens västkust..(P4 Östergötland 15/8)

Läs mer här (extern länk)


Ny kampanj ska stävja tjuvfiske...

Ålen är en utrotningshotad art som på ett kvartssekel har minskat drastiskt i sjöar, åar och hav. Ett av hoten är fiske och myndigheterna vill nu stävja de illegala fångsterna i Sverige. Kustbevakningen hittar regelbundet spåren av tjuvfiskarna i form av olagliga redskap men det är sällan som någon åker fast...(KB 11/8)

Läs mer här (extern länk)


Färsk fisk till stockholmarna

I höst startar fiskauktioner i Stockholm. Syftet för auktionsbolaget, som i huvudsak ägs av yrkesfiskare, är att ge dessa högre och säkrare inkomster och att ge invånarna i Stockholm och Mälardalen färskare fisk. Om fisken dessutom blir billigare återstår att se....(Dn 9/8)

Läs mer här (extern länk)


Lennart Edsman förklarar allt om kräftförbudsskrönan...

Lennart Edsman från SLU förklarar allt kring turbulensen kring Naturvårdsverkets groda... Länken går till God Morgon Sverige i SVT 3/8. Lirka dej fram till 1 tim 49 min och 45 sek.....

Läs mer här (extern länk)


Om invasiva arter.....

Beslut har fattats i EU om diverse förbud avseende invasiva arter. Förbudet träder i kraft 3/8 2016. Avseende signalkräftan gäller följande i beslutet: "Kommersiella ägare får sälja invasiva arter av unionsbetydelse under ett år efter att förteckningen eller förbudet har trätt i kraft" (se fjärde stycket nedifrån) Havs- och vattenmyndigheten äger frågan och skall därför inkomma med en plan för kräftan under 2017. Fisket kan fortgå utan förändringar under innevarande säsong. Under kommande säsong kan vissa förändringar att ske. Dock inte några inskränkningar i vårt fiske, utan snarare regler som skall hindra illegala utsättningar i de områden som nu har flodkräfta. Läs gärna Nvv:s hemsida och notera de sex arter på listan som är av unionsbetydelse.

Läs mer här (extern länk)


Fler svenska insjöfisken vill bli MSC-certifierade

Nu går gösfiskare i Mälaren och Vänern in för granskning mot MSC:s standard för ett välskött och uthålligt fiske. Om yrkesfisket lyckas uppnå MSC:s miljökrav kommer ännu mer MSC-certifierad svensk gös kunna landas på våra middagsbord...(MSC)

Läs mer här (extern länk)


Insjöfiskare vill bli certifierade

Nu går gösfiskare i Mälaren och Vänern in för granskning och hoppas att kunna möta MSC:S standard för ett välskött och uthålligt fiske...(Fiskejournalen)

Läs mer här (extern länk)


Vänergösen kan bli MSC-certifierad

Gösfisket i Vänern ska granskas för att undersöka om yrkesfiskarna uppfyller de miljökrav som MSC ställer. – Jag är positiv till det. Folk efterfrågar mycket MSC- fisk eftersom alltfler är miljömedvetna, säger yrkesfiskaren Måns Bagge...(nwt)

Läs mer här (extern länk)


Vänern, Vättern och Mälaren testas för mikroplast....

De senaste åren har förekomsten av mikroplast i haven rapporterats flitigt. Nu ska prover göras i även i några svenska insjöar - Vänern, Vättern och Mälaren...nwt.se 29/6

Läs mer här (extern länk)


Gösfisket hos Måns Bagge

Yrkesfiskaren Måns Bagge har de senaste tio åren larmat om att fångsterna minskar. Men i år ser det ut att bli bättre. Hittills har han fått bra med gös. Vad är det som ligger bakom förändringarna? Det är en fråga med många bottnar....(nwt.se)

Läs mer här (extern länk)


Nya skyddsjaktdokument....

....finns tillgängliga på medlemssidan avseende Mälaren Uppsala Län och Hjälmaren Västmanlands Län...

Läs mer här


Kritik mot Naturvårdsverket

Fiskekonsulent: Naturvårdsverket måste agera innan det är för sent för Östersjön...(Aftonbladet 13/6)

Läs mer här (extern länk)


Utredning om dricksvattenet i Vänern

Hoten mot vårt dricksvatten från Vänern ska kartläggas. Det är Vänerns vattenvårdsförbund som gett en konsultfirma i uppdrag att beskriva de hot och risker som kan finnas...(P4 Värmland)

Läs mer här (extern länk)


Skrivelse till Regeringet om ändring av jaktreglemente för skarvLäs mer här


Många båtsportsleder riskerar att försvinna på sikt

Många andra båtsportsleder i Mälaren och i skärgårdarna riskerar att gå samma öde tillmötes som Rökaströmsleden mellan Strängnäs och Enköping som av ekonomiska skäl läggs ned till sommaren...(P4 Söderml)

Läs mer här (extern länk)


”Ska vi importera fisk för att mätta skarvarna?”Läs mer här (extern länk)


Vänersamarbetet...

Från 1 maj blir Laila Gibson ny verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet, ett samarbete mellan de 13 kommuner som ligger runt Vänern. Målet med samverkan är bland annat att jobba tillsammans med utvecklingsfrågor.. (sr)

Läs mer här (extern länk)


Rökerikurs för nybörjare...

Den 25/26 april körs en nybörjarkurs i fiskrökeri å Tiraholm. Mer om kursen och anmälan om du klickar på länken nedan.

Läs mer här (extern länk)


Skyddsdokument för Vättern finns för nedladdningLäs mer här


Skyddsdokument för Vättern Jönköpings län finns för nedladdning och utskrift på medlemssidanLäs mer här


Danska Lystfiskare vill skjuta skarv ....

Lystfiskere ved danske søer har fået nok af skarven. Den sorte fiskespisende fugl, der er fredet, spiser de fisk, som lystfiskerne gerne ville have på krogen, mener de. Ved Silkeborg-søerne er den lokale fiskeriforening meget tæt på at kontakte Naturstyrelsen for at få lov til at regulere bestanden...(Östjylland)

Läs mer här (extern länk)


Enorm svarthandel med ålyngel....

Franskt svartfiske exporterar många tiotals miljoner ålyngel till Kina. Med franska statens goda minne eller möjligen beroende på total inkompetens hos franska kontrollmyndigheter. Det lönar sig föga att sköta sig - det finns alltid något svin som förstör alltihop! Bifogad artikel (på utrikiska) är levererad av tidningen The Guardian

Läs mer här (extern länk)


Stockholms Fiskauktion

Nu finns möjlighet att delta i arbetet med uppstarten av Stockholms Nya Fiskauktion.....

Läs mer här


Tjuvfiskande man var ingen tjuvfiskare Temabild Foto: Gratisbild

Länsstyrelsen fann ett fisknät på ett fredat område i Vättern med en 75-årings namn på. Mannen åtalades, men när domen föll under onsdagen var det länsstyrelsen som gick med ledsna miner...(Jmini)

Läs mer här (extern länk)


Fisktrappa vid Ulva kvarn

Fisktrappan ska göra det möjligt för den hotade aspen och andra fiskarter att leka i ytterligare en bit av Fyrisån. Uppsala kommun har redan, i koppling till den kommande fisktrappan, byggt en strandpromenad med grillplats och bänkar...(UNT25/1)

Läs mer här (extern länk)


Vädjan till bönder: "Upphör med slamspridning"

Tyvärr får de spannmålsodlare som sprider slam betalt för detta, medan producenter av mjölk, ägg och kött får ta emot miljögifterna i sina produkter. Enligt en rapport från Livsmedelsverket står dessa tre branscher för 58 procent av kvinnors intag av dioxiner, medan ”fet Östersjöfisk” – som Livsmedelsverket varnar för – står för 7 procent!(Land)

Läs mer här (extern länk)


I Stora Köpinge röks både ål och lax till julborden

Han driver Gammelgårdens fisk och rökeri i Stora Köpinge, och har fiskat ål sedan barnsben. Han har tillstånd att fiska i Krageholmssjön, Ellestadsjön och halva Vombsjön, platser där återplantering sker varje år påpekar han....(Ystad Allehanda 14/12)

Läs mer här (extern länk)


Havs- och vattenmyndighetens förslag till ålförvaltningLäs mer här (extern länk)


Näringsidkarna i kläm – som vanligtLäs mer här (extern länk)


Malmö nation anmäls för ålplågeri

Djurens rätt polisanmäler Malmö nation för djurplågeri efter ett filmklipp där en student fångar en ål i en tunna och börjar vifta med den i luften...(Sydsvenskan 22/11)

Läs mer här (extern länk)


Gula blomman hotar ta över sin omgivning

En gul och fin blomma, det är så Sjögull ser ut för ögat. Men skenet bedrar – i stället hotar den att ta över sin omgivning. Nu är den förrädiska blomman på väg mot Värmland och den är svår att stoppa. – Ofta är invasiva arter svåra att få bort till hundra procent. Man får försöka stoppa deras utbredning så gott det går, säger Karin de Beer, miljöhandläggare till Värmlands Folkblad.

Läs mer här (extern länk)


Vänern – ett enda fiskevårdsområde

Det går aldrig att lära sig skillnaden.... Fiskeområde bildat i hela Vänern. Många tror tydligen att det är Fiskevårdsområde... (Linköpingsnytt 16/11)

Läs mer här (extern länk)


Storskarven minskar snabbt i Vänern

Storskarven blir allt färre. Från att ha varit runt 3000 häckande par för sex år sedan är det numer endast drygt 1500 par i Vänern. Det hänger ihop med ökningen av en naturlig fiende, havsörnen. (P4 9/11)

Läs mer här (extern länk)


Unik forskning: Plasten drar åt sig miljögifter

När Vätterndagen arrangerades i Motala presenterades färsk forskning om vattnet i Vättern. Vattnet är viktigt för Skaraborg som vattentäkt, via Kommunalförbundet Skaraborgsvatten får Falköping sin vattenförsörjningen liksom Skövde och Skara kommuner. Forskningen visade att det finns en koncentration mikroplast som är högre än den i Östersjön...(Skövde Nyheter 9/11)

Läs mer här (extern länk)


Nu firar vi löjrommens dag...

Löjrommens dag är ett slags ”öppet hus” där besökare, på nära håll, får en inblick i löjromsberedningens fantastiska hantverk. Det är full produktion i hamnen just nu och under dagen kommer man kunna se fiskebåtarna komma in i hamnen för att skaka fisken ur näten, träffa och prata med fiskare och kika in i några av fiskebodarna där rommen snabbt tas omhand, kläms och bereds genom ett mycket gediget hantverk....(LN 5/11)

Läs mer här (extern länk)


Svenskt reportage om utplantering av ålLäs mer här (extern länk)


Han är orolig för katastrof i Ringsjön

Harry Paulnitz brukar ta med sig kaffekoppen och sätta sig på en flotte vid Ringsjöstrand. Sträcker han fram fötterna når han vattnet. Men inte nu. Strandlinjen har flyttat sig flera meter och fiskyngel har svårt att komma ut i sjön på grund av den låga vattennivån. – Fortsätter det så här så får vi en ny katastrof...(Skånska Dagbladet)

Läs mer här (extern länk)


Samprojekt ska bekämpa Sjögull i Mälaren

Eskilstuna kommun lämnar nu tillsammans med fem länsstyrelser, tre kommuner och två vattenvårdsförbund in en ansökan på 43 miljoner kronor till EU-kommissionen. Pengarna ska användas för att bekämpa flytbladsväxten Sjögull som finns i bland annat Mälaren...(Eskilstunakuriren)

Läs mer här (extern länk)


Björn Risinger byter jobb

Björn Risinger var den som utredde och genomförde den myndighetsdelning som fråntog Naturvårdsverket många uppgifter kopplade till hav, sjöar och strömmande vatten. – Som ekolog tycker jag att allt hänger ihop. Det betyder att alla myndigheter i dag har ett ansvar i de här frågorna. Det är ju också regeringens budskap som med miljömålsrådet vill se till att samverkan fungerar. Jag vill att Naturvårdsverket ska var ett aktivt bollplank till alla myndigheter.

Läs mer här (extern länk)


Förbud mot fiske gagnar inte ålen

Det mycket begränsade ålfiske som bedrivs i dag är ett långsiktigt hållbart fiske. Ålkulturen ger inkomster bland annat till turistnäringen. Ålfiskarna, som är beroende av ålen, verkar för ålens fortlevnad. Det vore ett mycket oklokt beslut att totalförbjuda ålfisket, skriver Maria Blombärg, Ålakustens kulturarvsförening....(Svd)

Läs mer här (extern länk)


Om Trap & Transport i TV-4Läs mer här (extern länk)


Ofarlig passagerare på äkta kräfta....

Parasiterna, som använder kräftan som transportmedel, är ljusa och fäster fast sig vid kräftans framkropp med sugkoppar.

Läs mer här (extern länk)


Krav på totalstopp för ålfiske

Ett totalt fiskestopp i EU för att skydda ålen. Det kräver nu 28 europeiska miljöorganisationer...(Svd)

Läs mer här (extern länk)


Risken att bli straffad om du tjuvfiskar i Jönköping län är mycket liten. Trots strikta lagar och regler så läggs dom flesta polisanmälningarna om brott mot fiskelagen ner.

– Det händer inte ett skit. Man gör ett arbete men sen när man kommer till polisen med ett beslag med spö och fångster så händer inte mer. Det är mycket frustrerande, säger Peter Ljung som är fisketillsyningsman...(P4 Skaraborg)

Läs mer här (extern länk)


Mystisk ålsjukdom i Vänern

Under våren och sommaren har fiskare i Vänern fått upp ålar som drabbats av en okänd sjukdom, skriver Nya Lidköpings-Tidningen....(Västerbottenskuriren 20150729)

Läs mer här (extern länk)


Här äts sjön upp av den gula vattenväxten....

Den är gul och förföriskt vacker – men kan ödelägga en hel sjö. – Vi hoppas vara klara om ett par år, säger Jan Nordstrand, som kämpar mot vattenväxten sjögull i Vita sjö utanför Skånes Fagerhult....(Kvp 22/7)

Läs mer här (extern länk)


Hoppfullt för gösen i Mälaren

För tre år sedan infördes nya regler för fiske av gös i Mälaren, som i förlängningen skulle få beståndet att öka och fiskefångsterna att bli större....(P4 Stockholm 19/7)

Läs mer här (extern länk)


Nedlagt sågverk i Värmland läcker dioxin till Vänern

Mycket höga halter av dioxiner läcker från ett nedlagt sågverk vid Slottsbrosundet i Grums. Gifterna rinner ut i Vänern såväl som i grundvattnet i Grums. Bl a drabbar det sik. Den fisken får inte lov att säljas när den fångats i Vänern, just för att höga halter av dioxin uppmätts flera gånger. Värdet är över det tillåtna. Under vintern och våren har markundersökningsföretaget Tyréns gjort en undersökning av det nedlagda sågverket och hittat mycket starka koncentrat av gifter.Dioxin är samlingsnamnet på en grupp gifter som har samma effekt – det är mycket farliga. Vid Slottsbrosundet har man använt klorfenoler för impregnering. Klorfenoler bildar dioxin och har efter impregneringen spillts ut på marken. Värden på 2.600 gånger det lämpliga med klorfenol har uppmätts på platsen. Dioxinerna i vattnet vid sågverket har uppmätts till 350 gånger de lämpliga. Nu finns förslag att dioxinkällan skall åtgärdas, men Grums kommun har inte beslutat något än. På platsen har varningsskyltar dock satts upp....(Lidköpingsnytt 8/7)

Läs mer här (extern länk)


SIC:s kontrollprogram i media...

Fiskerinäringen letar efter dioxinfri sik

Läs mer här (extern länk)


Nu var det klart.....

SFRs extra årsstämma som hölls på Novotel i Göteborg den 26 juni beslutade att SFR nu avvecklas som medlemsorganisation. Det ”gamla SFR” som varit verksamt som medlemsorganisation sedan 1948 är i och med detta borta och har lämnat plats för en struktur bestående av producentorganisationer (PO), som ska samverka via en samordningsorganisation; det ”nya SFR”. De producentorganisationer som i skrivande stund har valt att ansluta sig är: Sveriges Fiskares Producent Organisation, SFPO, Swedish Pelagic Federation PO, SPFPO och Gävlefiskarnas PO, GFPO. SFR tar från och med den 3 juli inte ut några avgifter, utan använder det egna kapitalet för att finansiera verksamheten tills vidare. Ett nytt avgiftssystem ska utarbetas av den nya styrelsen innan den 30 september...(SFR)
Krafttag Ål....

Krafttag Ål fortsätter 2015 med kraftigare tag....

Läs mer här (extern länk)


Höga gifthalter efter brandskum vid F7 Provtagning på Vänerfisk skall ske

I hela landet pågår nu undersökningar på platser där brandmän övat med ett brandskum som innehåller perfluorerade ämnen (PFAS). Vid kontroll vid F7 Såtenäs har höga värden uppnåtts, men situationen är ändå sådan att risken för förgiftningar bedöms liten eftersom grundvatten från området inte används. Anmälan har skett till Miljö och Hälsa vid Lidköpings kommun.I rapporten till Lidköpings kommun skriver Flygvapnet....(Liköpingsnytt 26/6)

Läs mer här (extern länk)


Staten vill inte ansvara för Hjälmaren

Det är inte aktuellt att låta staten ta över ansvaret för sjösäkerheten på Hjälmaren. Det sa infrastrukturminister, socialdemokraten Anna Johansson när frågan diskuterades i riksdagen i går...(Sr 25/6)

Läs mer här (extern länk)


Klartecken för Sjöfartsverkets muddring i Mälaren

Mark- och Miljödomstolen gav idag klartecken till Sjöfartsverkets stora Mälarprojekt, projektet innebär att Mälaren muddras och Södertälje sluss byggs om....(P4 Västmanland 17/6)

Läs mer här (extern länk)


Avfallsimporten är en tickande miljöbomb

Allt mer sopor importeras till Sverige för att eldas upp i våra förbränningsanläggningar. I förlängningen kan det skapa stora miljöproblem då vi inte kan vara säkra på vad detta avfall innehåller och vad som släpps ut från de svenska anläggningarna....(Dagens Samhälle)

Läs mer här (extern länk)


Naturligtvis - vad annars till huvudrätt.....

Pilgrimsmussla och gös – det serveras bröllopsgästerna...(nyheter24)

Läs mer här (extern länk)


Gruva vid Vättern avbryts - pengarna slut....

Tasman Metals lägger gruvplanerna vid Vättern på is. Redan har 100 miljoner kronor gått åt och investerarna drar öronen åt sig....(Ö-corren)

Läs mer här (extern länk)


Birkholmfiskere: Raser over druknet skarv

Fiskerne Frede og Morten Mortensen fra Birkholm er vrede over fund af død skarv, der druknede på grund af forskningsudstyr om benet (Fyns Amt Avis)

Läs mer här (extern länk)


Genom att fiska bort mört, braxen och liknande fisk kan man minska mängden planktonalger och få friskare vatten.

Reduktionsfiske har visat sig vara effektivt för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar. Siktdjupet i vattnet ökar och mängden växtplankton minskar. Det slås fast i en stor utvärdering som gjorts av Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM)....(UNT 6/6)

Läs mer här (extern länk)


Kriget mot sjögull har börjat i Mälaren

På onsdag förmiddag den 3 juni besöker Natur- och vattenvårdsberedningen AMA:s arbetslag vid Pottskär i Mälaren (beläget i Kvicksundsområdet). Detta i samband med att bekämpningsarbetet av vattenväxten Sjögull startar. Media hälsas välkomna att delta

Läs mer här (extern länk)


Lovande start på kontrollprogram för sikfisket...

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern. Syftet är att ge anvisningar för var, när och hur fiske kan bedrivas utan att riskera att gränsvärdena för försäljning med hänsyn till dioxinlika ämnen överskrids. De första analyserna av fisk från Vättern visar på lovande resultat för yrkesfisket...(Hällekiskuriren 21/5)

Läs mer här (extern länk)


Lovande start på kontrollprogram för sikfisket

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern. Syftet är att ge anvisningar för var, när och hur fiske kan bedrivas utan att riskera att gränsvärdena för försäljning med hänsyn till dioxinlika ämnen överskrids. De första analyserna av fisk från Vättern visar på lovande resultat för yrkesfisket.

Läs mer här (extern länk)


Jakten på skarv gynnar utrotningshotade ålen

Att stoppa jakten på skarv längs Västkusten är att utsätta den utrotningshotade ålen för en onödig påfrestning. Det är också ett hot mot det kustnära fisket, skriver Sven Gunnar Lunneryd (GP 8/5)

Läs mer här (extern länk)


Öppning för sikfisket

Insjöfiskarenas centralförbund har hittat en lösning för att bara kunna ta upp godkänd sik. Därmed är det snart möjligt att börja sälja fisk från Vättern och Vänern igen...(P4)

Läs mer här (extern länk)

Vänerlöjrommen utsett till ”Årets Skarpsill 2015”Läs mer här (extern länk)


Vem tar ansvaret för dioxinerna?

Ett politiskt debattinlägg från Det Hållbara Alternativet (Ln 14/4)

Läs mer här (extern länk)


Ålmassakern fortsätter

Ålen är utrotningshotad. Det största hotet mot de vuxna ålarna är kraftverken. Ålarna fastnar på gallren och hackas sönder i turbiner under tiden som Sveriges kraftverksägare vägrar miljöanpassa sig....(Fiskejournalen 10/4)

Läs mer här (extern länk)


Beslutsdokument för skyddsjakt Vättern, Örebro länLäs mer här


Här är filmen om odlad lax som Norge inte vill visa och som svensk censur stoppade!

Nyligen rapporterade Sveriges Radio om att en fransk dokumetärfilm, som bland annat påstår att norsk odlad lax är den giftigaste maten i världen och att den förre fiskeriministern är korrupt, stoppats för sändning i Sverige. Detta efter påstådda norska påtryckningar och SVTs slutsats att den inte är opartisk. Filmen finns att se via Vimeo för den som är intresserad... (FichEco)

Läs mer här (extern länk)


Rapport från ett rådslag om dioxiner i VänersikenLäs mer här (extern länk)


Utmärkt svenskt insjöfiske....

Fiskarna vid Hjälmaren arbetar för ett hållbart fiske och för det får de beröm av WWF Världsnaturfonden. Fiskarna kan vara stolta över att de har ett hållbart fiske och fin gös, ett bra exempel för andra fiskare, enligt WWF....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Fiskevattenägarnas nya bok Bekräfta dina vatten finns tillgänglig för inköpLäs mer här (extern länk)


Toronto Fish Health Improving – But You Can't Eat Them Yet, You have to sell them to Sweden......

Dioxin, kvicksilver, PCB och andra gifter minskar i Nordamerikas stora sjöar. Man kan dock inte äta fisken ännu. Så länge importen inte kontrolleras, så får vi äta eländet.....

Läs mer här (extern länk)


Ornitologer i strid om skarvar

Det har blossat upp en konflikt om skarvar i Stockholms ornitologiska förening. Hans Nordin och Åke Thudén nekas medlemskap i föreningen på grund av sina engagemang i skarvfrågan. Hans Nordin har på sin hemsida efterlyst aktuell forskning och förvaltning av skarvstammen, Åke Thudén har deltagit i prickning av skarvägg på uppdrag av länsstyrelsen. (Jakt & Jägare 21/3)

Läs mer här (extern länk)


Skyddsjakt

Skarvarna är ett problem för yrkesfiskare. Därför har länsstyrelsen gett förnyat tillstånd för skyddsjakt i den östgötska delen av Vättern...(Mvt 18/3)

Läs mer här (extern länk)


Välkommen till rådslag

Rådslag om sikfisket hålls i Mariestad fredagen den 13:e Välkommen med anmälan

Läs mer här


Räkning av fiskande vänner genomförd

Resultatet av havsörnsräkning i Hjälmaren och Mälaren presenteras....

Läs mer här (extern länk)


MSC certifiering i Hjälmaren...

Alla dokumenten finns nu tillgängliga avseende recertifieringen av Msc i Hjälmaren. Klicka på länken nedan.

Läs mer här (extern länk)


WWF:s fisklista är utgiven...

Konstaterar följande: 1. Räkan fortsatt rödlistad - konsekvens: Lita inte på forskarna och Hav. De begriper tydligen inget. 2. Gösen i Hjälmaren gullistad trots att den är MSC-certifierad!!! Konsekvens: Lita inte på MSC - certifieringen. Den betyder nada... 3. Siken i Vänern är utrotningshotad trots att den enbart sportfiskas. Konsekvens: Förbjud sportfisket på sik i Vänern och Vättern.... Tyvärr gör dessa misstag att WWS:s fisklista är utrotningshotad.... Det tar lång tid att bygga ett varumärke, men det går otroligt snabbt att förstöra det.

Läs mer här (extern länk)


Bernt Blomgren på fiskekonferens i Spiken: ”Staten bör ta sitt ägaransvar för Vänern på allvar!”

Det var ett av de krav som väckte störst uppslutning när man diskuterade på den avslutande summeringen under Nationell Fiskekonferens som hölls i Lidköping under torsdag och fredag...(Lidköpingsnytt 20150201)

Läs mer här (extern länk)


Mälarens reglering avgjord i dom

Med stor besvikelse mottogs domen i det så kallade slussenmålet som innebär en reglering av Mälarens vattennivå. LRF Konsult företräder de 200 lantbrukare som kommer påverkas av ändrade vattennivåer..

Läs mer här (extern länk)


Öka konsumtion av hållbart fångad fisk

I Sverige, med sin långa kuststräcka och ett landskap fyllt av sjöar och vattendrag, finns goda förutsättningar att öka fisket och konsumtionen av hållbart fångad fisk, skriver forskaren Magnus Karlsson....(SvD 20/1)

Läs mer här (extern länk)


Fiskhandlare rustar för översvämning

Det är väldigt blött i markerna just nu på flera håll runt om i Skåne. I Ringsjön har vattnet stigit rejält för att vara så här tidigt på året. (p¤ Kristianstad 17/1)

Läs mer här (extern länk)


Stort intresse för filmen om Vänerfiske: - Det bästa som gjorts om Vänerfiske

När Anette Lycke Lundberg skulle visa sin film på Folkans Lilla salong i söndags formligen vällde det in med intresserade. Faktiskt så många att en andra visning ges kommande söndag. Det är en dokumentär där bild, fakta och verklighet förenas på ett konstnärligt sätt i ett lugnt berättartempo, vilket understryks genom att kameran dröjer kvar några sekunder extra framför allt då de tre huvudpersonerna berättar och kommentera (lidknytt)

Läs mer här (extern länk)


Vänerrom....

Västsverige har under flera år satsat mycket på att paketera mat med en upplevelse, som exempelvis skaldjurssafari där besökarna både får vara med och fiska och tillaga fångsten. Löjromspaketet i Vänern är ett annat exempel..(vsvturistrådet)

Läs mer här (extern länk)


Ålen behöver ett fortsatt starkt skydd

Ett balanserat ålinlägg från kunskapshåll, utan sedvanliga känslomässiga synpunkter ur lekmannaledet (SvD 23/12)

Läs mer här (extern länk)


Han vill fortsätta fiska sik i Vättern

I Vänern har saluförbudet för sik lett till att flera yrkesfiskare kastat in handduken. Nu kan ett försäljningsförbud bli aktuellt också i Vättern, men fiskaren Rolf Gustavsson från Hjo hoppas det går att hitta andra lösningar..(Hanna Ljungberg P4)

Läs mer här (extern länk)


Samarbete för fiske på Vänern

– Vi hoppas att vi ska kunna öka statusen på Vänerfisk och få folk runtomkring att upptäcka att vi har en väldigt fin produkt som vi kan vara stolta över och som kan komma till nytta för oss som bor runt Vänern...(sr)

Läs mer här (extern länk)


Vänerns löjrom stark kandidat för EU-certifiering

Löjrom från Vänern kan bli en EU-skyddad produkt inom kort. Det berättar Camilla Bender Larsson vid Swedish Menu som är en av experterna i en palen som granskat marknadspotentialen och andra förutsättningar för att skydda denna löjrom..(Lidköpingsnytt)

Läs mer här (extern länk)


Effekterna av skarv i Roxen kartlagda

Sett till det totala hållbara uttaget av fisk ur sjön i biomassa äter skarven 7,5 kg fisk per hektar, vilket är mer än det rekommenderade uttaget som ligger mellan 3-6 kg per hektar. I jämförelse uppnådde yrkesfiskets fångster bara 0,85 kg per hektar...(Sportfiskarna)

Läs mer här (extern länk)


Ålfiskare: ”Ett förbud är inte rätt väg att gå”

Naturskyddsföreningen kräver som vanligt ett totalförbud mot att fiska ål. Men enligt yrkesfiskarna själva är det inte rätt väg att gå för att rädda arten...(svt)

Läs mer här (extern länk)


I dagarna lämnas en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i hela Vänern.

Projektledare för arbetet har varit Ove Ringsby, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen är ” Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden”....(Lidköpingsnytt)

Läs mer här (extern länk)


Dokument...

Inför Interteks revisionsbesök i Hjälmaren jan-15

Läs mer här


Nytt dokument...

Protokoll (Pre assesment) från Veritas angående möjligheten att certifiera gösfisket i Vänern finns tillgänglig på medlemssidan...

Läs mer här


Gifthalter i fisk minskar kraftigt

– Just i Mälaren är minskningen av koncentrationerna väldigt glädjande eftersom det är dricksvatten för nära två miljoner människor. Där är den kraftigaste minskningen av miljögifter i fisk. Till stor sannolikhet beror det på miljöarbetet i Uppsala, Västerås, Enköping och Strängnäs. Det är det som vi nu märker av som en bättre vattenkvalitet i Stockholmsområdet, säger Tomas Viktor, fisktoxikolog vid Svenska miljöinstitutet...(sr)

Läs mer här (extern länk)


Forskare rasar över skarvjaktstopp

Kungsbacka (JJ) Sven Gunnar Lunneryd, marinbiolog och forskare på SLU är mycket kritisk till naturorganisationernas överklagan och inhibitionen av skarvjaktsbeslutet. – Det är helt felaktigt. De plockar ur en art ur ekosystemet och förstår inte att saker och ting hänger ihop.(Jaktjournalen)

Läs mer här (extern länk)


Fisken kom tillbaka efter åskvädren

Inte på tio år har det funnits så mycket fisk i vattnen där Klarälven rinner ut i Vänern som nu under hösten. Fiskaren Måns Bagge har en tydlig teori om varför fisken plötsligt har återvänt till vattnen där bottnarna av någon anledning har varit döda i många år...(P4 Värmland)

Läs mer här (extern länk)


Vänerlöjrom tar striden mot välkända KalixlöjromLäs mer här (extern länk)


EU har godkänt ålfisket - även i Sverige...Läs mer här (extern länk)


Algblomning i sjön Hjälmaren...

Eskilstuna kommun, avråder från bad där det finns mycket alger....(sn 21 Oktober!)

Läs mer här (extern länk)


Branteviksålen utsatt för djurplågeri.....

Nu hävdar en anonym anmälare att ålen utsatts för "världshistoriens grövsta och mest utdragna djurplågeri" (Kvp)

Läs mer här (extern länk)


Förstörelse av vatten....

Prover som Hammarö kommun gjort under året visar att halten av kvicksilver i abborrar i norra Vänern ligger över gränsvärdet för högsta tillåtna halt.(AB)

Läs mer här (extern länk)


Nya regler om licens för yrkesfiske från 1 oktober 2014

Här följer en sammanfattning av de nya reglerna om fiskelicens och personlig fiskelicens...(Hav 26/9)

Läs mer här (extern länk)


Löjrom från Vänern på plats i New York!

En leverans av svenska livsmedel, däribland svensk löjrom från Vänern, har just landat på amerikansk mark, levererat av Swedish Menu...(Lidköpingsnytt)

Läs mer här (extern länk)


Sviket löfte till västkustålfiskarna....

En del ryssjor skrotades och en del såldes till Danmark där man fortfarande får fiska ål. En del av dessa gick tydligen vidare till fritidsfiske på ostkusten. Tänk om Sverige istället hade hållit sitt löfte till de västkustska ålfiskarna....

Läs mer här (extern länk)


Världens äldsta (insjö)ål död

En uvagammal världsrekordhållare har gått ur tiden. Ålen i Tomas Kjellmans brunn ska ha levt där i 155 år. Men nu är den död...(Ystads Allehanda)

Läs mer här (extern länk)


avspärrningen av Granfjärden hävd....

Det är åter öppet för fiske i det tidigare avspärrade området, eftersom flyget hämtar vatten annorstädes.
Granfjärden avspärrad...

Som tidigare meddelats via mejl från MFF har Granfjärden avspärrats för att flyget skall kunna tanka släckvatten. Se bifogad karta och fil från Lst.

Läs mer här (extern länk)


Rekordmånga tjuvfiskar kräftor

Tillgången på kräftor i Vättern är god i år och de eftertraktade skaldjuren lockar också tjuvfiskare....(svt)

Läs mer här (extern länk)


Dokument avseende dioxinutsläpp i Västra Götaland finns på medlemssidan...Läs mer här


Dokument avseende partnerskap för Landsbygdsprogrammet.Läs mer här


Åldiskussioner i Skåne....

Ålbeståndet blir bättre men kraftverksturbiner är fortfarande ett hot. Nu vill länsstyrelsen ha vandringsvägar förbi hindren. Frågan är vem som ska stå för kostnaden...(HD)

Läs mer här (extern länk)


I Vättern har till bestånden av öring och Rödingökat kraftigt på senare år efter att ha varit på tillbakagång länge.

SvD har låtit en grupp forskare redogöra för läget kring bestånden av abborre, gädda och några andra fiskarter i landets vattendrag. Både i de största sjöarna och vid kusterna – och det finns positiva trender..(SvD)

Läs mer här (extern länk)


Vansinne i statsförvaltningen....

Förvaltningsrätten bedömde att det var värt att göra ett undantag för Jan Karlsson och hans sönder och gav dem rätt. Havs- och vattenmyndigheten tog det då vidare till Kammarrätten som gav beskedet att ärendetiden hade gått ut och la ner ärendet. Detta innebär att Trap & transportverksamheten kommer att upphöra från Bolmen eftersom ingen kan fiska ålarna. Ålen får klara sig själv genom de tretton kraftverken ner till havet...Vi väntar spänt på myndighetens klokskap avseende alternativet till att rädda dessa ålar!

Läs mer här (extern länk)


Livsmedelsverkets förslag till nya regler för försäljning av fisk

Den fisk som förslaget avser är vildfångad lax och öring, vildfångad sill/strömming som är större än 17 cm, och vildfångad flodnejonöga från vissa områden av Östersjön med höga halter av dioxin och PCB. Även sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern inkluderas i förslaget...(Livsmedelsverket 25/6(

Läs mer här (extern länk)


Östersjöfisk - ofarligare än du tror

Vi behöver en trovärdig värdering av risker och nytta med olika typer av mat. I dag har mediala larm gjort att svenskarna äter för lite fisk, skriver Magnus Karlsson och Mikael Malmaeus...(Unt 25/6)

Läs mer här (extern länk)


Här räddas semesterresandet från skarv....

I år har 300 skarvpar häckat på Pepparholm och det innebär en fara för flygtrafiken på Kastrups flygplats och ett hinder för alla som skall semestra på Mallorca eller i Thailand. Nu skall de bort och det innebär att människan för första gången ingriper och påverkar den naturliga utvecklingen. (Fiskbestånden är som vanligt inte lika viktiga....)(SR)

Läs mer här (extern länk)


Dokument avseende Mälaren finns för nedladdning från medlemssidanLäs mer här


Mälarprojektet i hamn...

Insjöfisket har nått överenskommelse med sjöfartsverket angående ersättningar för skador förorsakade av muddringsarbeten i Mälaren..... Information finns på medlemssidan.

Läs mer här


Årsmötesprotokoll....

...kan beses på medlemssidan (kansliet 7/5)

Läs mer här


Bolmengös i Pildammarna

På tisdagen släpptes 150 åksjuka gösar ut i Malmös Pildammar för att skapa ekologisk balans. (Sydsvenskan; 2014-04-22)

Läs mer här (extern länk)


Bolmengös i Pildammarna

På tisdagen släpptes 150 åksjuka gösar ut i Malmös Pildammar för att skapa ekologisk balans. (Sydsvenskan; 2014-04-22)

Läs mer här (extern länk)


Mälarens Vattensårdsförbind...

,,,tar itu med det svåra problemet Sjögull.

Läs mer här (extern länk)


Fredagen den 11 april....

....öppnas FiskOnline sin handelsplats för fisk till konsument. Kansliet önska Lycka Till

Läs mer här (extern länk)


Skyddsdokument avs Mälaren och Hjälmaren....

...finns för nedladdning på medlemssidan.

Läs mer här


Skyddsdokument....

....avseende Vättern, Örebro länsdel finns för nedladdning på medlemssidan.

Läs mer här


Skyddsjaktdokument avs Mälaren och Hjälmaren....

.....Södermanlands län (kansliet)

Läs mer här


Hållbart fiske i Vänern....

Vänern har Sveriges största insjöfiske och har Europas största insjöfiskeläge. Här finns ett 70-tal yrkesfiskare som bedriver ett småskaligt och hållbart fiske. Vänern är också ett viktigt vatten för sportfisket som lockar många fiskeintresserade turister till regionen.(Hällekiskuriren)

Läs mer här (extern länk)


Årsmötet

Dokument inför årsmötena i Karlsborg den 28/3 finns tillgängligt på medlemssidan...

Läs mer här


Beslut om......

.....utredning av dioxin i Vättern och Vänern

Läs mer här


Beslut om skydd av fisk i Vättern....

...finns för nedladdning på medlemssidan

Läs mer här


Att fiskearterna minskar är kommunernas fel...

Göran Fransson anser att det är kommunerna och energibolagen som ligger bakom minskningen av vissa fiskarter. Han förklarar att arter som vimman och benlöjan har helt försvunnit från Vänern runt Karlstad och Hammarö och det beror på att deras mat, plankton har minskat...(SR)

Läs mer här (extern länk)


Havs- och vattenmyndigheten har gjort dessa ändringar för att förenkla och påskynda ärendehandläggningen.

I stället för att inför varje ny tillståndsperiod ändra för vilka årtal den som ska ha innehaft åltillstånd för att kunna beviljas nytt ålfisketillstånd och för vilka årtal som man kan beviljas åltillstånd, tas årtalen bort och texten ändras till att ” Den som haft tillstånd att fiska ål under ett kalenderår kan efter ansökan beviljas tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten att fiska ål under det direkt efterföljande kalenderåret.”....

Läs mer här (extern länk)


Grön laser får inte användas mot Roxens skarvar - Länsstyrelsen saboterar...

Havslaboratoriet tänker inte att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. – Det är ingen idé. Vi har bara pengar till projektet under 2014 och hade behövt komma igång i mars för att klara det. Länsstyrelsen saboterar försöket genom att inte tillåta oss att använda den metod som är minst störande för andra arter än de skarvar som skulle skrämmas att häcka någon annanstans. Nu får vi avvakta tills läget lugnat ned sig och sedan återkomma. Roxen och Glan är de två bästa sjöarna i landet för den här forskningen, säger Sven-Gunnar Lunneryd, tillfällig projektledare vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil...(Corren)

Läs mer här (extern länk)


Nytt förslag ska stoppa igenväxningen av Vänern...

Ett nytt förslag från SMHI kan få stopp på igenväxningen av Vänern. En vattennivåförändring på 40 centimeter i medeltal mellan vinter och höst kan ta död på växternas rötter....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Oviss framtid för yrkesfiskare

Antalet yrkesfiskare i Sverige har minskat med 34 procent sedan 2002. I Kronobergs län finns det bara tre fiskare kvar. Begränsningen av ålfisket är en förklaringsfaktor, tror Jan Karlsson, som fiskar åt Bolmenfisk i Hamneda....(Smål 27/1)

Läs mer här (extern länk)


Vindpark Vänern upprättar kontrollbalansräkning

Vindpark Vänern har det tufft ekonomiskt. Trots att renoveringen av vindkraftverken är fixad och produktionen går bra blöder företaget. Orsaken uppges vara sjunkande priser för elcertifikaten....(P4)

Läs mer här (extern länk)


Även en utplanterad ål ....

För första gången har forskare lyckats spåra en vandringsväg som nordiska ålar använder under sin färd tillbaka mot Sargassohavet. Dessutom visade det sig att utplanterade ålar följde samma rutt som de ålar som hade tagit sig på egen hand till svenska vatten, och att de betedde sig likadant i övrigt. Det tycks alltså inte finnas fog för den oro som finns för att utplanterad ål inte skulle hitta hem igen. Om detta skriver forskare från bland annat SLU i en kommande artikel i tidskriften Marine Ecology Progress Series....(SLU/Håkan Westerberg)

Läs mer här (extern länk)


Angående terapibehov

Sveriges Ornitologiska Förening anser att svenska fiskare är i behov av terapi. Som grund till detta hänvisas till tre stycken vilthandläggare vid länsstyrelser. På medlemssidan finns skrivelse till de länsstyrelse där kontakt finns i anledning av skyddsjakter.

Läs mer här


Allt fler anmäls för tjuvfiske på Vättern....

Allt fler tjuvfiskare på Vättern polisanmäls, det visar ny statistik från Länsstyrelsen. Fram till mitten av november gjordes 50 procent fler anmälningar om tjuvfiske, jämfört med hela förra året. Det berättar Michael Bergström som är fisketillsyningsman på Vättern....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Syftet med miljöövervakningen generellt är att försöka mäta hur sjöar och vattendrag mår. Finns det några problem och i så fall var finns de, säger Ann-Karin Thorén, utredare på havs- och vattenmiljöenheten vid HaV.

Läs mer här (extern länk)


Ny Medlemsinformation

Fyra rykande färska sidor medlemsinformation finns nu på medlemssidan...(kansliet 10/12)

Läs mer här


Kontroversiellt fiskeavtal godkänns

Bryssel. Motståndarnas lobbyarbete mot det nya fiskeavtalet med Marocko räckte inte. I stället har EU-parlamentet godkänt det nya fiskeavtalet med Marocko.//Aftonbladet 2013-12-10

Läs mer här (extern länk)


Man skall aldrig ge sig....!

Efter att ha räddats av sjöräddarna gav sig männen ut på Vättern igen - och hamnade i nöd en gång till...(nt 8/12)

Läs mer här (extern länk)


Svar avseende Klarälvsvattnet har inkommit från HavLäs mer här


SLU:s datainsamling ligger bakom MSC-certifierat gösfiske i Hjälmaren

Sedan 2006 har gösfisket i Hjälmaren varit MSC-certifierat, tack vare ett långsiktigt arbete från yrkesfiskare och initiativ av Per Nyberg som tidigare arbetade för Sövattenslaboratoriet och Fiskeriverket. Nu är fisket återigen godkänt för en ny certifieringsperiod som det enda sötvattensfisket i världen med MSC:s välkända kvalitetsstämpel. /SLU 13/11-13

Läs mer här (extern länk)


Älvräddarna polisanmäler Gävle Kraftvärme AB

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk./mynewsdesk 21/11-13

Läs mer här (extern länk)


Hösttradition vid åns strand

Nymölla. Sedan mer än 30 år härskar en tradition vid Skräbeån i Nymölla. Varje höst är det premiär för sikfisket./Kristianstadsbladet 25/11-13

Läs mer här (extern länk)


Kraftverk i Augerum rivs

Kraftverket och dammen i Augerum rivs av Karlskrona kommun för att rädda djurlivet i Lyckebyån./ P4 Blekinge

Läs mer här (extern länk)


Worldwide famous.....!!

The Swedish small-scale pike-perch fishery has been successfully re-assessed against the MSC environmental standard. (World Fishing)

Läs mer här (extern länk)


Fiskväg äventyrar satsning på ål

Eon är beredd att offra 2,3 kubikmeter vatten per sekund som i stället för genom turbinen ska strömma ut i gamla åfåran vid Granö kraftverk. Det kostar drygt en miljon kronor om året i produktionsförlust. (Smålandsposten 8/11-13)

Läs mer här (extern länk)


Östen och Västen invigda

GAMLA BO. Det var dopmingel ute i det blå i Gamla Bo i går. Huvuddeltagare var Östen och Västen som fick sina namn på traditionellt vis med en krossad flaska mot skrovet. Så heter nämligen de nya trålfiskebåtarna i Ringsjön. (Skånskan)

Läs mer här (extern länk)


Hjälmarens gösfiske återcertifierat.....

Fisket av gös i Hjälmaren blir återigen internationellt erkänt som ett hållbart fiske, en mycket glad nyhet för både fiskare och konsumenter. Och en fjäder i hatten åt en fisketradition med anor – här har yrket som fiskare gått i arv sedan 1400-talet.....

Läs mer här (extern länk)


Höga halter av miljögift i fågelägg från Vänern...

Halterna av miljögift i fågelägg kring Vänern är bland de högsta forskare har hittat i fåglar. Örebroforskaren Marcus Nordén, som undersökt ägg från skarv och gråtrut, säger att det finns en risk att de påverkar bland annat fortplantningen....(fo 23/10)

Läs mer här (extern länk)


Räddningsplan för ålen...

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska stoppa det återstående ålfisket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utsättningar av ålyngel ska upphöra. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska ålförvaltningsplanen ska revideras med hänsyn till nya vetenskapliga slutsatser om effekter av utsättningar av ålyngel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att ålen ska föreslås till Cites bilaga 1...(Skärgårdsbryggan)

Läs mer här (extern länk)


Syrebrist bakom massdöd av fisk

En naturligt orsakad syrebrist ligger bakom massdöden bland fiskar i Hörbyån uppströms Ringsjön i Skåne, där döda fiskar ligger i drivor på botten. Det är framför allt småfisk som mört och abborre som fått sätta livet till under de senaste dagarna....(SvD)

Läs mer här (extern länk)


Fisk ska rena vattnet i Pildammarna i Malmö

Malmö ökar sitt invånarantal med trehundra individer. Men den här gången är det inte tvåbenta varelser det handlar om. Det gäller livs levande gäddor som ska göra vattnet i Pildammsparken friskt...(Kvällsposten)

Läs mer här (extern länk)


Rekordfångster av både vild och odlad lax i Vänern och Klarälven

Enligt fångststatistiken för de senaste 150 åren ser det ut som att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som en av de tre högsta...(Hällekiskuriren)

Läs mer här (extern länk)


Dåligt med fisk i norra Vänern

Det fortsätter vara riktigt dåligt med fisk i både Klarälven och vid mynningen ut i Vänern och nu riktar yrkesfiskare kritik mot Länsstyrelsen i Värmland. Måns Bagge arbetar som fiskare i Karlstad och menar att det, från Länsstyrelsens håll, inte händer någonting. – Det känns ju rätt hopplöst. Det blir ju sämre och sämre och området som drabbas blir större och större ut i Vänern, säger Måns Bagge....(P4 Värmland 16/9)

Läs mer här (extern länk)


Nya vägningsregler införs 1 oktober

Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att införas i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk...(HaV)

Läs mer här (extern länk)


Tjuvfisket av kräftor – stort problem i Vättern...

Kräfttider är högsäsong för tjuvfiskarna i Vättern som i år avancerat sig för att undvika att åka fast. Ett stort problem, menar Michael Bergström, fisketillsynsman på länsstyrelsen i Jönköping. – Det går att göra grova pengar på att sälja kräftor svart. Det är pengar rakt ner i fickan, säger han till Jönköpings-Posten...(GT 26/8)

Läs mer här (extern länk)


MSC-certifieringen klar i Hjälmaren....

Se detta på MSC-s webbplats

Läs mer här (extern länk)


Svenskt insjöfiske viktigt för svenska statsbudgeten.......

fter harpsundskräftskivan på fredag inleds budgetförhandlingarna på allvar. Det är ett ganska enkelt spel, fyra partiledare förhandlar i några veckor och sedan vinner Anders Borg....(svd)

Läs mer här (extern länk)


Kastat i Vättern....

En man gick emellan när två personer ofredade en äldre herre i en bil. Då uppstod ett bråk som slutade med att mannen kastade ner en av förövarna i Vättern. – Han hade nog inte väntat sig att han skulle få något mothugg, säger Stefan Gustafsson, befäl på LKC i (Expressen)

Läs mer här (extern länk)


Tjyvfiskarnas gissel i farten.....

På fredag drar årets kräftfiske i gång för allmänheten. I samband med det kommer sjöpolis och fiskekontrollanter genomföra nykterhets- och fiskekontroller i Vättern...(P4 Jkp)

Läs mer här (extern länk)


Politruckbrådska med beslut kostar.....

Gösfiskarna i länet har alla tvingats byta redskap sedan nya regler införts. Maskstorleken i näten har höjts från 50 till 60 millimeter och minimimåtten på gös har höjts från 40 till 45 centrimeter. --Beslutet är politiskt och bygger inte på biologiska fakta, anser Mälarfiskaren Åke Andersson....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Om gösfisket i Hjälmaren.....

Gösbeståndet är nu så stort i Hjälmaren att 32 yrkesfiskare kan jobba heltid i sjön med gösen....(SR)

Läs mer här (extern länk)


Hänsynslösa kommunalpolitiker......

Köpings och Västerås kommuner bryr sig inte om konsekvenser för Mälaren i samband med muddring av giftigt bottenslam....

Läs mer här (extern länk)


Lång vinter kan påverka kräftbeståndet i Vättern....

Den kalla, långa vintern och den sena våren kan ha påverkat kräftbeståndet, visar pågående forskning. Så här i början av augusti, börjar många kanske bli sugna på kräftor och funderar över hur tillgången ser ut....(P4 Östergötland)

Läs mer här (extern länk)


Anmäld för spridning av avlad kräfta

I början av juli hitta flera exemplar av den framavlade marmorkräftan i våtmarker nära Skara. Nu har en person polisanmälts.....(GP 27/7)

Läs mer här (extern länk)


Peningatryt.....

Det blir inget provfiske i Vättern i år. För några år sedan kunde Länsstyrelsen rädda rödingen i Vättern genom just provfiske men i år fattas det pengar och blir därmed inte av....(svt)

Läs mer här (extern länk)


Nytt elände upphittat.....

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige (HaV)

Läs mer här (extern länk)


Kansliet stängt....

.....20 -24 juli. Kanslisten är i Nordpolen (Norra Polen)
Dokument avseende Mälaren finns för nedladdning från medlemssidanLäs mer här


Ny länk....

Med anledning av de förhöjda dioxinvärdena på sik från Vättern, bör Livsmedelsverkets utmärkta rekommendationer angående fisk beaktas. Därför finns nu en ny länk till vänster i nedre blå fältet som går till aktuell sida....

Läs mer här (extern länk)


Sik från Vättern får fortsätta säljas......

Sik från Vättern får fortsätta att säljas i butiker och restauranger. Trots att siken innehåller höga halter dioxin och PCB så blir det inget saluförbud. Det har länsstyrelserna beslutat....(SR P4)

Läs mer här (extern länk)


Dokument avseende Vättern för hämtning finns nu på medlemssidan....Läs mer här


Dioxinlarmet i Vättern

Länsstyrelserna runt sjön har beslutat att nogsamt utreda dioxinlarmet kring sjön. Detta innebär att besked kommer under eftersommaren angående eventuellt saluförbud eller rekommendationer till konsument. Vi hänvisar till länsstyrelsernas hemsidor och till riktad information till fiskeföretagen i detta ämne. De synpunkter som lämnas från länsstyrelserna bör nogsamt följas. Likartade problem finns i andra länder. Nedan finns en länk (på utrikiska) som beskriver hur man tar sig an själva problemet. Man ser till att städa upp skiten som kastats i naturen....

Läs mer här (extern länk)


Gisslet från pappersbruken....

Sik som fiskats i Vättern riskerar att försvinna från butikshyllorna. Livsmedelsverkets provtagningar visar att siken i vissa fall har dubbelt så höga halter av dioxin och PCB mot vad som är tillåtet...(SvD 26/6)

Läs mer här (extern länk)


Brunare vatten i våra sjöar

Det här är en förändring som har pågått sedan början på 60-talet och många sjöar har idag betydligt sämre siktdjup. Nils-Erik Linner som bor i närheten av Angelstad vid sjön Bolmen har under åren fått se en sjö som blivit allt brunare för varje år....(Stv 16/6)

Läs mer här (extern länk)


Stora problem med miljögifter i Hjälmaren...

Av Sveriges stora sjöar är Hjälmaren den som har störst problem med föroreningar. Det finns däremot ingen övergripande kontroll på hur mycket föroreningar av olika slag som belastar vår grunda slättsjö....(Sr)

Läs mer här (extern länk)


SIC:s remissvar om Swot-analyser....Läs mer här (extern länk)


Forskning ska visa om Mälaren har farliga plastpartiklar

Att det finns små små plastpartiklar i haven är känt, men hur det ser ut i sjöar som Mälaren och Hjälmaren, är inte ordenligt undersökt. Men nu inleds ett treårigt projekt för att ta reda på det....(SR 1/6)

Läs mer här (extern länk)


Larm om åldöd...

Ett tiotal döda ålar påträffades vid Stackarpsdammen i tisdags. Söderåsens Miljöförbund kopplades in men förklaringen var enkel – ålarna klarade inte resan från Ringsjön. (HD 30/5)

Läs mer här (extern länk)


Bästa glasålsfångsterna på 15 år....

Årets fångster av glasål är de bästa på 15 år. (Pressmeddelande från tyska "SFR")

Läs mer här (extern länk)


Fiskare i Bolmen strider för företagets överlevnad...

Jan Karlsson fiskar ål i sjön Bolmen och är den enda personen i Kronoberg som har tillstånd. Men nu, 66 år gammal, vill han pensionera sig och lämna över fisket till ett av sina barn...(SR 15/5)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning.......

...avseende Vänern, Vättern och Mälaren finns tillgängliga på respektive medlemssida (kansliet 8/5)
Tusentals små laxar sätts ut

– Det är en hård värld för de små liven!(SR)

Läs mer här (extern länk)


Norsk oro över smittad Vänerlax....

Norge og Sverige har lagt inn over 30 millioner kroner i lakseprosjektet for å få den spesielle ferskvannslaksen fra Vänern tilbake til Trysilelva. (NRK 25/4)

Läs mer här (extern länk)


Fortsatt höga halter av gifter i fisk ..

Dioxiner och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön men även i vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även sik från Vänern och röding från Vättern innehåller ofta miljögifter som är högre än gränsvärdena. Gifterna lagras i feta fiskar och ju äldre fiskarna blir desto högre halt av miljögifter får de i sig....(Ttela 23/4)

Läs mer här (extern länk)


Miljögifter

Fortsatt höga halter av miljögifter i feta fiskar...(Hällekiskuriren)

Läs mer här (extern länk)


Protokoll..

Från Styrelsemöten, Årsmöte och stämma finns tillgängliga på styrelsesiddan...(kansliet 14/4)

Läs mer här


Skarvar får skjutas i västra Vättern.....

Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som ger medlemmar i Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tillstånd till skyddsjakten.....(corren 9/4)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning...

Finns på medlemssidan avseende Hjälmaren och Mälaren, Västmanlands län..(kansliet 3/4)

Läs mer här


Dokument för nedladdning...

Finns avseende både Vättern och Hjälmaren på respektive medlemssida...(kansli 28/3)

Läs mer här


Dokument för nedladdning...

Dokument avs. Hjälmaren, Örebro Län, finns för nedladdning på medlemssidan

Läs mer här


Om MSC-märkning av fisken i Vänern

Den 12 mars hade Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle ett informationsmöte i Lidköping rörande möjligheten att MSC-certifiera fisket i Vänern. Vänerns Fiskareförbund och SIC kommer att hjälpa till med utskick av enkät för att utröna intresset i sjön. Om Du klickar på nedanstående länk kommer Du till MSC:s informationsblad om hur certifieringen går till. (kansliet 19/3)

Läs mer här (extern länk)


Svårfångad gös i Hjälmaren kan bli dyr på tallriken....

Gösen är svår att fånga i nät när isen ligger tjock på Hjälmaren, närmare 40 centimeter. Därför kan det bli dyrt att köpa fisken i vår. - Nu måste det hända någonting om det ska bli mer fisk, säger yrkesfiskaren Anna Vesper...(Svt 18/3)

Läs mer här (extern länk)


Dricksvatten går före fiskar och kanotister...

Sydvatten får igenom sin ansökan utan inskränkningar. Framöver får vattenbolaget ta två kubikmeter vatten per sekund ur Ringsjön om Bolmentunneln rasar. De som begärt mer vatten för Rönne å får nobben av mark- och miljödomstolen....(HD14/3)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning...

Dokument avs. Vättern, Örebro län, finns för nedladdning på medlemssidan

Läs mer här


Dokument inför årsmöten finns tillgängliga på medlemssidan...

Observera att årsmöten är på FREDAGEN den 5 april. Några få utskick anger onsdagen den 5, vilket är helkört!

Läs mer här


Riksdagens frågestund 22 feb

Roland Utbult frågar Reinfelt om hur löftesbrott från Generaldirektörer bör hanteras....

Läs mer här (extern länk)


Fyra av tio ålar överlever vandring i Göta älv

Länsstyrelsen har studerat överlevnaden hos utvandrande blankål i Göta älv. Studierna visar att 40 procent klarade sig hela vägen genom älven. Störst dödlighet uppmättes vid kraftverken i Trollhättan där drygt hälften av ålarna försvann...(Lst v.Götaland 22/2)

Läs mer här (extern länk)


Dokument..

....avs. Vättern finns tillgängligt för nedladdning....

Läs mer här


Forskare instämmer...

Forskaren William Dickson delar fiskarenas syn på orsaken till fiskdöden i norra Vänern - De kommunala reningsverken (Tv4 15/2)

Läs mer här (extern länk)


Yrkesfiskare avslöjar kommunalt reningsverk....

Fiskarena Göran och Krister Fransson tillsammans med Måns Bagge har kommit underfund med vad som tros orsaka fiskdöden i norra Vänern - Kommuninnevånarna själva! .... (Svt 15/2)

Läs mer här (extern länk)


Kallelser till årsmöten i Hjälmaren och Mälaren kan beskådas på medlemssidanLäs mer här


Styrelsen har tillgång till styrelseprotokoll från möte 20120208Läs mer här


Tyska protester mot skarv

Skydda fisken – jaga skarven! Det är det grundläggande budskapet i en namninsamling som nu startats på initiativ av fyra tyska jakt- och fisketidningar. Syftet är att uppmärksamma Tysklands jordbruksminister på behovet av en övergripande europeisk förvaltning av skarven....(Svensk Jakt)

Läs mer här (extern länk)


Sälars matvanor intresserar forskare

Att fisk står på menyn för sälarna är det nog ingen som tvivlar på. Men exakt hur mycket de tar för sig av olika sorters fisk i olika områden, och hur det påverkar fisket lokalt, det är frågor som Karl Lundström och hans forskarkollegor på Sveriges lantbruksuniversitet vill få bättre koll på...(SR 5/2)

Läs mer här (extern länk)


Fritidsfisket i Vättern 2010

Vättervårdsförbundet har utgivit statistik om fisket i Vättern. Statistiken omfattar både det yrkesmässiga fisket och fritidsfisket, vilket är unikt i Sverige.

Läs mer här (extern länk)


Två nya rödlistade arter i Japan...

Den japanska ålen har rödlistats efter att fångsterna sjunkit till en tiondel. Samtidigt har en laxart som utrotades på 1940-talet på grund av kraftverksbygge också rödlistats. Skälet är att man upptäckt att laxen faktiskt inte var utdöd.....(utrikisk text från The asahi sjimbun 3/2)

Läs mer här (extern länk)


Ingen fisktrappa i Helge å trots domstolsbeslut...

Knislinge. Det blir ingen fisktrappa vid kraftverket i Knislinge. Beslutet är bara ett spel för galleriet. På länsstyrelsen säger man att det helt enkelt inte är lönt att installera en sådan.....(Kristianstadbladet 2/2)

Läs mer här (extern länk)


Tyska sportfiskare till attack...

Mot utarmning av ålbeståndet i Tyskland....(Fisch und Fang)

Läs mer här (extern länk)


Toppår för fiskevandring i Göta älv...

Vattenfalls årliga inventering av fiskvandringen i Göta älv visar att ett rekordstort antal fiskar passerade vid Lilla Edet. Bägge fisktrapporna kommer därför att hållas öppna hela nästa säsong...(Hk)

Läs mer här (extern länk)


Gastronomiska Akademins Diplom...

Den 20 januari 2013 tilldelades Pauline och Per Vidlund, Ängsö, Gastronomiska Akademins Diplom. Detta med motiveringen:För att man med öppenhet, kvalitetstänkande och stort yrkeskunnande levererat fisk av yttersta kvalitet och utvecklande av goda fiskemetoder. Ceremonin skedde på Riddarhuset i Stockholm. Makarna Vidlund har därmed givit ypperlig reklam för vårt insjöfiske, vilket kollegorna ber att få framföra sina varmaste gratulationer för.
91-årig fiskare utan internet slipper straffavgift!!

En 91-årig fiskare i Småland slipper betala straffavgift för ett saknat tillstånd, eftersom han inte använder nätet — via dator, alltså. Mannen fiskade ål utan att ha ett nyss infört särskilt tillstånd, som han inte kände till. Havs- och vattenmyndigheten, som ansåg att han borde hållit sig underrättad via internet, krävde fiskaren på en straffavgift. Men 91-åringen använder inte internet. Nu slipper han avgiften, enligt ett beslut i kammarrätten, uppger P 4 Kalmar...../DI/Stefan Johansson)

Läs mer här (extern länk)


Mästerfiskare....Läs mer här (extern länk)


2,5 miljoner till att rädda ålen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar 2,5 miljoner kronor på utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten. Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne och är en del av den svenska förvaltningsplanen för ål. - Ålen är en art som är starkt hotad och senaste åren har allt färre ålar vandrat in i svenska vatten på naturlig väg. Detta är ett sätt att stärka bestånden, säger Fredrik Nordwall, chef för HaV:s enhet för biologisk mångfald och fiske.(HaV)

Läs mer här (extern länk)


Ny rörteknik kan lösa Vänerns översvämningar

Flera skaraborgare står bakom en ny rörteknik som kan bli en lösning på problemen med översvämningar i Vänern. Sedan 2009 har bland andra Henrik Karlsson och Johan Pulkkinen från Lidköping jobbat på den nya tekniken....(Ekot 8/1)

Läs mer här (extern länk)


Trassel med nätet....

Vi har haft strul med webbhotellets server under helgerna. Detta har inneburit att det ibland varit svårt att logga in på sidan. Servern är belägen i Danmark. Kanske någon av vännerna i Skåne som trålat av sladden i Öresund.....?
De marmorkräftor som hittades i Märstaån bär inte på det virus som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease.....

Det visar den analys som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. - Vi går nu vidare med fortsatt bakterieanalys samt ytterligare virus- och parasitundersökningar, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA....(HaV 20/12)

Läs mer här (extern länk)


Hemliga ålar sysselsatte domstol....

Kan större vattenuttag förvirra den redan utrotningshotade ålen? Det är en fråga som mark- och miljödomstolen måste fundera över i prövningen om större uttagsrätt i Ringsjön...(hd 19/12)

Läs mer här (extern länk)


Sportfiskarnas syn på elproduktionen...

Den europeiska sportfiskeorganisationen EAA har gjort en mycket bra film om vattenkraftens enorma skadeverkningar på fiskbestånd och biologisk mångfald....(Sportfiskaren dec-12)

Läs mer här (extern länk)


Om Ålen.....

Mitt i Naturen om ålens vandring och hjälp förbi kraftverken.....(svt 121212)

Läs mer här (extern länk)


Forskare har upptäckt kunskap hos fiskare....

En typ av sik i Vättern som varit känd i generationer har nu även upptäckts av forskningen....

Läs mer här (extern länk)


I den värmländska delen av Vänern finns det omkring 18 yrkesfiskare. ....

.....En av dem är Bosse Lindberg i Kristinehamn som har varit yrkesfiskare i snart 25 år....(sr10/12)

Läs mer här (extern länk)


De stora regnmängderna i sommar har gjort att nivån i Vänern har stigit och nu är vattennivåerna så höga att Vänern tvångstappas ut i Göta Älv.

Magnus Carlsson, områdesansvarig för Göta Älv på Vattenfall Vattenkraft, säger att kylan som har kommit hjälper till på ett positivt sätt efterson bäckarna fryser. Det gör att vattnet till Vänern avtar. – Vi hoppas att kylan står sig. Genom att vi fortsätter att köra med den här kraftiga avtappningen har vi goda förutsättningar att nivån kommer att plana ut för att sedan sjunka....(sr 7/12)

Läs mer här (extern länk)


Rasbiologiska institutet....?

Odlad lax har planterats ut i decennier för att kompensera för vattenkraftens vandringshinder. Nästan alla svenska älvar är utbyggda och vildlaxbeståndet är idag en spillra av vad det varit....(ABC 4/12)

Läs mer här (extern länk)


Hade utrotningshotad ål i akvarium – åtalas

En 26-årig man från Västerås köpte en utrotningshotad ål och la upp en bild på Facebook. En biolog upptäckte detta och polisanmälde mannen....(vlt 24/11)

Läs mer här (extern länk)


Fritidsfiskarna tar upp mest....

Fritidsfiskarna fångar betydligt mer fisk i Vättern än vad yrkesfiskarna gör. Det visar en undersökning som länsstyrelsen genomfört och som presenterades i veckan....(Ekot 18/11)

Läs mer här (extern länk)


Den lokala utvecklingen i fiskesamhällena ska stärkas

Inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle* bedrivs olika projekt med syfte att bidra till en hållbar utveckling av det lokala fisket. Fiskeområden är en satsning av EU där syftet är att samla och stötta lokala aktörer och utifrån de lokala förutsättningarna tillsammans arbeta för en hållbar utveckling inom fiskesektorn....(Hällekiskuriren)

Läs mer här (extern länk)


Vänerlaxens framtid oviss när regeringen sparar pengar....

Regeringen skär ner en tredjedel av budgeten för satsningar på havs-och vattenmiljö inför nästa år. 235 miljoner kronor mindre än vad som satsas under 2012.....(sr 2012110

Läs mer här (extern länk)


Torvbrytning förbereds runt Viken - företaget slår ifrån sig kritiken ....

Företaget Rölunda, som brutit torven vid sjön Viken i Töreboda kommun i somras, slår nu ifrån sig kritiken från ortsbefolkningen som menar de orsakat kraftigt försämrad vattenkvalité...(sr)

Läs mer här (extern länk)


På spaning efter Vätterns röda fiskar....

Under söndagen var det många som passade på att ta en promenad ner till Huskvarna hamn för att titta på lekande rödingar. Jnytt var på plats och fick se en hel del fisk men också mycket folk.....(jnytt 29/10)

Läs mer här (extern länk)


Vindpark Vänern kräver ersättning från Winwind....

Vindpark Vänern kräver konkursade serviceleverantören Winwind på 85,7 miljoner kronor. Winwind har enligt Vindpark Vänern inte levt upp till serviceavtalet, vilket lett till trasiga vindkraftverk och som orsakat stora ekonomiska förluster....(sr 25/10)

Läs mer här (extern länk)


Huvudförhandling..

...avseende ReWinds ansökan om byggande av upp till 20 vindkraftverk i norra Vänern genomfördes den 4 oktober i Miljödomstolen. Från fiskets sida yrkades fiskets fortsättning genom att åtgärder mot ankringsförbud verkställs. Fisket företräddes av vår jurist Roland Norlén, Sven-Erik Sköld från länsstyrelsen, tre företrädare för näringen samt Sic:s ordförande.
Mitt i Naturen filmade ål

I samband med Trap & Transporten av ål från Vänern den 4 oktober, gjorde naturprogrammet Mitt i Naturen ett halvtimmeslångt inslag om ål. Man medföljde ålfiskarena på Vänersnäs, Björn Lindkvists arbete med att flytta glasål från ålyngelledare till utglesade habitat och dessutom inslag om Håkan Wickström i arbete med ålundersökningar.
Ger upp jakten på Vätterns järn....

I drygt ett år har provborrningarna i Vättern, utanför Jönköping, pågått. Nu har man analyserat resultatet och det är inte tillräckligt bra för en fortsättning...(P4 Jönköping)

Läs mer här (extern länk)


Ny medlemsinformation finns på medlemssidan.....Läs mer här


Livsmedelsverket informerar..

...för att det svenska undantaget för förhöjda dioxinhalter skall gälla...(HällekisKuriren 19/9)

Läs mer här (extern länk)


Kungligt besök hos insjöfiskarena i Mälaren.....

Fredagen den 31 augusti besökte Kungen Mälarens fiskareförbund där han fick information kring fisket i Mälaren. Under dagen mötte Kungen ett antal fiskare från bland annat Adelsö, Enköping, Västerås, Strömsholm samt Köping som berättade om sin verksamhet. Kungen fick information kring yrkesfisket på Björkfjärden samt fick själv möjlighet att fiska bottengarnsfiske samt nätfiske på Blackfjärden....(Källa: hovet)

Läs mer här (extern länk)


– Det är någonting som är galet i vattnet, säger yrkesfiskaren Måns Bagge. De senaste åren har mängden fisk minskat dramatiskt vid Klarälvens mynning....

Någonting har hänt, men frågan är vad. Måns Bagge tror att reningsverken som släpper ut vatten i Klarälven är boven i dramat. Hans teori är att ämnet polyaluminiumklorid, som används för att rena avloppsvattnet från fosfor, följer med Klarälven ut i Vänern och dödar växterna på botten.(NWT 30/8)

Läs mer här (extern länk)


Gröna mattan hjälper ålarna....

Glasålen som fångas i Falkenberg har sökt sig dit av egen kraft, till skillnad från ål som köps och planteras ut och som ofta kommer från Frankrike eller England. Det finns misstankar hos forskare om att ål som flyttats långt från sina hemmavatten har problem hitta tillbaka till Sargassohavet för att leka senare i livet. Ingmar Alenäs tycker därför att det är än viktigare att försöka bygga upp ålstammen igen på Ätran-ål...(Sr 28/8)

Läs mer här (extern länk)


Åltransport gick snett ...?

Varje vecka under sommar och höst transporteras ål från Vänern förbi kraftverken och släpps i söder om Lilla Edet. Men en olycka med transporten nyligen gjorde att ett ton ål dog av syrebrist....(TTELA 22/8)

Läs mer här (extern länk)


Fisk utanför Fukushima-1 strålar 258 gånger större än normen

(Russia now 22/8)

Läs mer här (extern länk)


Utrotningshotade ålen hårt drabbad

Utsläppen i Vegeå är ett hårt slag mot satsningen att rädda ålen som art. Tusentals, kanske tiotusentals, glasålar kan ha dött av syrebristen eller riskerar att göra det...(HD21/8)

Läs mer här (extern länk)


Stölder och sjöfylleri vid kräftfisket ska stoppas

Nu ska polismyndigheterna runt Vättern samarbeta för att kontrollera kräftfisket under de helger som allmänheten får fiska. Detta efter att det förekommit stölder av redskap, felaktig märkning och sjöfylleri...(Jnytt 15/8)

Läs mer här (extern länk)


Kräftpremiären hotas av kräftbrist

Morgondagens kräftpremiär hotas av det dåliga vädret. De temperaturkänsliga kräftorna har inte utvecklats som de ska i kylan och nu är det brist i butikerna...(SvD 8/7)

Läs mer här (extern länk)


30 000 ålar utsatta ut i Åsnen....

30 000 ålar hamnade i plurret när det var dags för det årliga utsläppet i Åsnen. På plats i Kärrasand var Börje Sigfridsson från Åsnens Fiskevårdsområde. – Vi måste bevara den biologiska mångfalden, säger han....(smp 2/8)

Läs mer här (extern länk)


Restriktioner kring kräftfisket på gång.....

De senaste fyra åren har yrkesfiskets fångst av kräftor i Vättern minskat drastiskt. Nu planerar Länsstyrelsen att införa restriktioner för fisket för att stabilisera kräftstammen....(Jnytt 1/8)

Läs mer här (extern länk)


Brist på kräftor i Sörmland

Kräftfångsten i juli är hälften så liten jämfört med tidigare år. Det kalla vädret under försommaren kan vara en orsak. Jan Erik Eriksson från Kvillan sålde sin första fångst för sommaren tre veckor senare än vanligt.....(sr 31/7)

Läs mer här (extern länk)


Sena kräftor i år....

Det kalla vädret har inte bara ställt till det för semesterfirare. Även kräftorna har haft en tuff sommar, det kalla vattnet har nämligen orsakat brist på kräftor i Vättern.....(Jnytt 27/7)

Läs mer här (extern länk)


Information....

....om händelseutvecklingen avseende siken i Vänern. Finns på Vänerns medlemssida.

Läs mer här


Till våra praktikföretag....

Vildmarksgymnasiet vill tacka alla som med engagemang och tid har bidragit till ett givande läsår för våra elever...(kansliet 10/7)

Läs mer här (extern länk)


Ålforskningsresultat...

SLU har utgivit dokument som visar forskningsresultat från ålforskningen som skett i samarbete med fiskare i Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Ringsjön.Läs om detta på medlemssidan.....

Läs mer här


Nytt skyddsjaktdokument för Mälaren....

.....finns för nedladdning från Mälarens sida. Observera det avvikande datumet för tillståndets utlöpande..(5/7 kansliet)

Läs mer här


Oro för att skarv orsakar ohälsa ....

I förra veckan stängde badet i Hallstad ängar i Järnlunden på grund av otjänligt vatten. När Kinda kommun tog nya prover konstaterades att en grupp skarvar befann sig i närheten. ...(corr 5//)

Läs mer här (extern länk)


Lakeprojektet

Vi har sedan lakeprojektets avslutande försålt filéer och rygg ur vårt fryslager i Skärhamn. Tyvärr måste vi meddela att efterfrågan underhand utarmat lagret. Produkterna är slut. Om intresse finns för lake, så tag kontakt med kansliet för vidare information om var Du kan inhandla denna läckra vara.
Mera mat av Vänerns siklöja

Siklöja är Vänerns minsta laxfisk. Den lever i stim och fångas i nät under en period när Vänern oftast är som mest obekväm för yrkesfiskarna; senhösten. Men den kan ätas under ljuvliga former och smaker.....(Lidköpingsnyttt 30/6)

Läs mer här (extern länk)


Nu forsar det i ny barnkammare för laxöring....

Nu flödar vattnet igen i Önne å som knyter ihop sjöarna Unnen och Bolmen. Ån har restaurerats för att öka den biologiska mångfalden och skapa en barnkammare för laxöring i området....(P4 Kronoberg 27/6)

Läs mer här (extern länk)


Det var fel bacellusker.....

Bakterierna i Hjälmaren och Svartån som sades vara multiresistenta har visat sig vara vanliga antibiotikaresistenta bakterier och är inte farliga för människor. Det har länsstyrelsen, kommunen och universitetet tillsammans kommit fram till i en ny rapport....(Ekot 27/6)

Läs mer här (extern länk)


Nya regler för gösfisket i Mälaren

Från och med nu på söndag, den 1 juli, gäller nya regler för gösfisket i Mälaren. Tanken är att öka beståndet av gös, som är Västmanlands landskapsfisk....(P4 Västmanland)

Läs mer här (extern länk)


Importfisk kan sprida dödligt virus

Karp som säljs i Sverige via köp- och säljsajter kan bära på ett dödligt virus som om det sprids till svenska vatten hotar att slå ut mört, braxen och även gädda. Smittan kan bli lika allvarlig som kräftpesten, varnar experter. - Om den sprids i naturliga svenska vatten får det katastrofala följder för vår fiskfauna, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson på länsstyrelsen i Stockholm till SVT:s regionala nyhetsprogram ABC...(TT)

Läs mer här (extern länk)


Fiskefänga i Bolmen......Läs mer här (extern länk)


Bojar har utplacerats för norsk vädertjänst...

Se vänersidan

Läs mer här


Positiv Riksförbundsstämma i Eksjö...

Sveriges Fiskevattenägareförbunds förbundsstämma hölls i Eksjö på småländska höglandet den 1-2 juni under förnämligt värdskap av länsförbundet i Jönköping. Stämman som var den första utanför Stockholm sedan 2007 präglades av framtidstro. Bland annat fastställde stämman en framåtsyftande verksamhetsstrategi för 2012 - 2014....(Fvä)

Läs mer här (extern länk)


Hotet mot Vänern: zebramusslan

Vänern står inför stora utmaningar i framtiden, inte minst de nya djurarter som kan vandra in i sjön och rubba den ekologiska balansen. Ett av hoten heter zebramussla...(Ekot 16/6

Läs mer här (extern länk)


Han jobbar för att befria öringen

I sommar startar Tidaholms kommun ett projekt som går ut på att inventera fiskarter i Tidan och kartlägga de vandringshinder som finns för fiskarna...(P4 Skaraborg)

Läs mer här (extern länk)


En skandalös hantering av enskilda företagare....

Ledare i YF 8/6

Läs mer här (extern länk)


Räddade från kraftverksdöden....

Nu ska länsstyrelsen i Värmland och Fylkesmannen i norska Hedmark samarbeta för att rädda Vänerlaxen i Klarälven och även i norska Trysilälven...(Ekot 9/6)

Läs mer här (extern länk)


Om en åls strapatsrika liv....

(ttela 6/6)

Läs mer här (extern länk)


Satellitövervakning....

Kvalitén på vattnet i sjön Bolmen har försämrats de senaste åren. Sjön försörjer bland annat stora delar av Skåne med dricksvatten. Nu undersöker länsstyrelsen möjligheten att övervaka sjön med hjälp av satellit.....(sr kron)

Läs mer här (extern länk)


Ålen föryngrar sig i Vänern..inte Sargasson....

Den redan hotade Vänerålen kan komma att få en av sina få föryngringsplatser förstörd när Karlstads kommun ska bygga det nya bostadsområdet Västkust vid Zakrisdal....(sr)

Läs mer här (extern länk)


Borrar efter malm..

Företaget som i höstas försökte borra efter den stora malmfyndighet som finns under Vättern gör nu ett nytt försök. Den här gången från vattenytan...(svt)

Läs mer här (extern länk)


Undersökning av Västeråsfjärdens sediment..

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens bottensediment den 29-31 maj...(zitiz 28/5)

Läs mer här (extern länk)


Kansliet stängt...

....fredag till tisdag morgon. Hrr Norlén och Gustavsson finns tillgängliga.
Inte enbart fiskevatten...

Nu finns planer på att pröva att i större skala värma bostäder med hjälp av vatten från Vänern. Projektet är än så länge i startgroparna, men en förstudie har dragit igång...(Ekot 23/5)

Läs mer här (extern länk)


Skrivelse om bristande gösförvaltning i Hjälmaren...

Sveriges Fiskevattenägare har ingivit skrivelse till HaV angående brister i förvaltningen av gös i Hjälmaren

Läs mer här (extern länk)


WWF-ordförande på storviltsjakt...

(Expressen 14/5)

Läs mer här (extern länk)


60 ålar med radiosändare ska ge svar på hur stor dödligheten är vid kraftverken i Rönne å. Studien ska vara klar i höst.....(HD 11/5)Läs mer här (extern länk)


Dags att börja visa respekt för ålen....

“Det som förekommer i den anmälda filmen är enligt nämnden på gränsen till vad som kan beskrivas som respektfullt mot både ålen och mot känsliga reklammottagare.” ...(Dagensmedia)

Läs mer här (extern länk)


Går inte över ån efter vatten...

Askersunds kommun avstår från deltagande i Vätternvattenprojektet. De borgerliga partierna fick Vänsterpartiet med sig i beslutet som upprör socialdemokraterna. (NA 11/5)

Läs mer här (extern länk)


Gädda misstänks ät laxungar...!

Nu ska ny forskning vid Karlstads universitet studera hur laxen äts av gäddor...(svt 11/5)

Läs mer här (extern länk)


Klippt ur Dansk Fiskeri Tidende...

Glasål under bundgarn Det var noget af en overraskelse, som bundgarnsfisker Preben Hansen, Snoghøj ved Fredericia, fik forleden. Under et bundgarn i Båring Vig så Preben Hansen en grålig masse, der viste sig at være tusindvis af glasål. - Jeg har tit set glasål, når de var ved at trække op i åer, men aldrig så mange på én gang og heller ikke ude til havs, siger Preben Hansen.
Nya arter fångas i Vänern.Läs mer här (extern länk)


Yrkesfiskare kritiserar nya regler för gösfisket i Mälaren....

– Vi kommer att ta bort större lekduglig fisk som producerar fin rom, den produktiva gösen som vi borde vara mer rädd om. Är det rätt storlek som vi tar bort? (Folket 1/5)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning.....

....avseende Mälaren, Stockhoms Län

Läs mer här


Samlad förvaltning ger bättre fiske....

Målet är att det ska finnas livskraftiga fiskbestånd och ett hållbart utnyttjande av dem. Efter sommaren ska ett utkast till förvaltningsplan kunna skickas ut till olika intressenter i Vänern och Vänerfisket...(vf 20/4)

Läs mer här (extern länk)


Pm om tankegångarna och systematiken kring bildandet av producentorganisationer i fisket......Läs mer här


Förslag om allmän jakt på skarv....(ekot)Läs mer här (extern länk)


Kräftbete...

...finns tillgängligt. Ring Roland, eller kansliet 0705594028 f.v.b.

Läs mer här


Information om fiskefrågor i Vänern

Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland inbjuder till information om fiskefrågor i Vänern Välkommen till Karlstad 17 april eller Lidköping 18 april!(Lst)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning.....

...avseende Hjälmaren, Örebro län

Läs mer här


Lyckade försök att föda upp ål...

För första gången har forskare lyckats föda upp ål i fångenskap.Den skånska landskapsfisken ålen är nära utrotning, men räddningen för ålagillen och annat ålfrossande kan vara nära....(Sydsvenskan 2/4)

Läs mer här (extern länk)


Vättern väcker heta känslor...

Hundratals berörda kom för att lyssna och markera sitt missnöje....(Lokalt 5/4)

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning...

...avseende Mälaren, Västmanlands län

Läs mer här


Dokument för nedladdning...

...avseende Hjälmaren, Västmanlands län

Läs mer här


En halv seger....

Försvarsmaktens önskemål om att få utöka flygverksamheten från 20 till 80 dagar per år har väckt reaktioner runt hela Vättern. Nu backar försvarsmakten till 50 dagar per år....(NA 1/4)

Läs mer här (extern länk)


Tillståndsdokument för nedladdning...

....finns att hämta på medlemssidan avs. Södermanlands länsdel av Hjälmaren....

Läs mer här


Fakturan har en baksida....

Faktura för 2012-års avgift har skickats ut enligt medlemmarnas beslut på årsmötena. På fakturans baksida finns en kort medlemsinformation med förklaring över avgiftens konstruktion enligt beslut. Informationen finns även på medlemssidan.....

Läs mer här


Här hyllas fiskets historia

Minnen av det gamla jordbrukssamhället har hembygdsrörelse och museer varit bra på att spara och vårda. Fisket hade mycket lägre status – och redskapen lades på brasan. Men inte av fiskarsonen Arne Ericsson i Bäckvik...(vf26/3)

Läs mer här (extern länk)


Ful fisk....

Malen har saknats i Mälaren under i stort sett hela 1900-talet, men för sju år sedan började flera fiskare få upp den. Allt tyder på att den är här för att stanna...(vlt 21/3)

Läs mer här (extern länk)


Aqua reports 2012:4

Finns tillgänglig på Vänerns medlemssida....

Läs mer här


Informationsträff....

Inbjudan till informationsträff om sikfiskeprojekt i Vättern finns tillgänglig på Vätterns medlemssida....

Läs mer här


Informationsträff....Läs mer här


Många minikraftverk saknar tillstånd

Minikraftverk har blivit allt vanligare i och med intresset för småskalig elproduktion. Men många skånska kraftverk saknar tillstånd. I fredags kontrollerade länsstyrelsen anläggningarna...(HD)

Läs mer här (extern länk)


Segmentsmötet i Köping....

....finns refererat på medlemssidan.

Läs mer här


Ny länk på hemsidan...

Till vänster på hemsidan finns en ny länk till HaV:s författningssamling. Längst ner på den länkade sidan finns alla nya fiskeregler i kronologisk ordning. Den senaste behandlar regler för fiske i sötvattenområdet och de regler som gäller för ålfisket 2012 - 2013.....(Havs och Vattenmyndigheten)

Läs mer här (extern länk)


Fiskade kräftor med olagliga burar..

En 58-årig man misstänks ha fiskat kräftor med otillåtna kräftburar. Nu åtalas han för brott mot fiskelagen...(Corren 8/3)

Läs mer här (extern länk)


Äntligen stopp för snuskvatten i Vänern..

Förbud att tömma tarm i Vänern....(L-nytt.nu 7/#)

Läs mer här (extern länk)


Mälarefiskare får fin utmärkelse

Per Vidlund på Ängsö Fisk fick utmärkelsen Årets Matvän 2012 vid White Guide-galan på Grand Hôtel i måndags...(vlt 7/3)

Läs mer här (extern länk)


Bankrånarknep räddar fisk....

Bankrånare brukar ju ofta kasta ut s.k. fotanglar för att punktera däcken för förföljande lagens upprätthållare. Denna metod används nu även för att rädda fiskbestånd från skarv. Förmodligen är metoden framgångsrik även mot annat tjuvfiske. När tjuvfiskaren fått ett halvdussin hedgehogs i nätet ger han förmodligen upp....?

Läs mer här (extern länk)


Utsläpp i Lötälven ...

Kristinehamns kommun har inte fått upp något spår efter torsdagens oljeutsläpp i Lötälven. En privatperson har polisanmält händelsen...(VF 3/3)

Läs mer här (extern länk)


Grumsprotest mot vindkraft...

Avslå ansökan om att få bygga vindkraftverk vid Stenkalles fyr i norra Vänern. Det anser stadsarkitekt Kjell Nyström att Grums kommun ska kräva hos Mark- och miljödomstolen...(VF 28/2)

Läs mer här (extern länk)


Skarven bekymmer för fiskare

Den svenska mellanskarvpopulationen har ökat dramatiskt de senaste åren. En ny studie visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning...(Rapport 20120220 SLU)

Läs mer här (extern länk)


Politikers svävartur kan vara olaglig....

I april 2010 tog de värmländska socialdemokratiska riksdagskandidaterna en svävartur i Vänern för att kolla in vindkraftparken. Nu har företaget som äger svävaren åtalats. Politikernas resa misstänks bryta mot lagen då det inte låg någon is på sjön...VF11/2

Läs mer här (extern länk)


Spiken ska locka året om

Kållandsö med fiskeläget Spiken ska utvecklas för att bli en turistmagnet som kan locka besökare hela året om. SR 7/2

Läs mer här (extern länk)


Näring gödde fisken i Mjölkvattnet

Fiskarna blir allt mindre i norrländska, reglerade vattendrag. Tidigare har man väntat sig att utvecklingen så småningom skulle vända, men det har inte hänt, utan fiskarna fortsätter att minska i storlek och antal. Men en stor studie som Uppsala Universitet gjort på röding i bland annat fjällsjön Stora Mjölkvattnet i Oldfjällen visar att det går att vända trenden....(P4 Jämtland)

Läs mer här (extern länk)


Förvarets planer väcker starka känslor

Motståndet mot Försvarsmaktens planerade utökning av antalet övningsskjutningar i Vättern vid Brevik växer. På andra sidan sjön! - Vi är allvarligt oroade, säger Magnus Oscarsson (KD), kommunalråd i Ödeshög...(skb 27/1)

Läs mer här (extern länk)


Mums fillibabba...

Hjälmaren var det första sötvattnet i världen att miljömärkas. Det har gett trippelutdelning. Både miljön och yrkesfiskarna har tjänat på reglerna. Fiskätarna är den tredje vinnaren...(NA 25/1)

Läs mer här (extern länk)


Fisken, inte skarven, är hotad....

Orsakssamband visar att skarvens konsumtion har förödande inverkan på fiskbestånden, skriver Lars Wiström, ordförande i Sveriges fiskevattenägareförbund...(Lars Wiström Gävle Dagblad)

Läs mer här (extern länk)


Ålintensiv odling ska trygga återväxten...

Ål är en lokal miljonindustri. Scandinavian silver eel producerar 150 ton ål per år och sätter även ut miljontals ålyngel i svenska vatten....(HD 18/1)

Läs mer här (extern länk)


Trap & Transport i media....Läs mer här (extern länk)


Expert vill rädda fisk genom jakt...

Det är säl och skarv som är orsak till att fisken minskat kraftigt i Stockholms skärgård. Det hävdar Stockholms stads fiskekonsulent Sverker Lovén.ABC 16/1

Läs mer här (extern länk)


Fiskare vill ha fortsatt skyddsjakt

Havsörnarna har sett till att antalet skarvar längs de uppländska Mälarstränderna minskat något, men skyddsjakt är fortfarande nödvändigt anser yrkesfiskarna. (Unt 12/1)

Läs mer här (extern länk)


Thomas Lennartsson blir ny förbundssekreterare i Fiskevattenägarna....

Insjöfiskarena har med glädje noterat att Thomas Lennartsson blir ny förbundssekreterare i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Han tillträder tjänsten 1 februari.

Läs mer här (extern länk)


Segmentsmöte..

Insjö- och Ålfiskare inbjudes härmed till segmentsmöte i Köping den 2/3 2011. Annons kommer i YF, sam finns även på medlemssidan.

Läs mer här


Risker med milda vintrar....

Årets blöta vinterväder ökar risken för övergödning i länet eftersom regnet för med sig gifter och näringsämnen från åkrar och skog ut i sjöar och vattendrag...(SR 3/1)

Läs mer här (extern länk)


Medlemsinformation att inhämta på medlemssidan. Kommer även brevledes i veckan.Läs mer här


Ljusare tider för Vänern....

På 60-talet var Vänern världens mest kvicksilverförorenade sjö. Fisken i Kattfjorden var svartlistad. I dag är kvicksilverhalten i vänergädda och abborre lägre än vad som är normalt för svenska sjöar...(NWT 17/12)

Läs mer här (extern länk)


Säkerhetskurserna rör sig....

Öckerö Maritime Center erbjuder sig att hålla säkerhetskurser på plats. Ta kontakt med kansliet vid intresse...

Läs mer här (extern länk)


Nyttan med fisk större än giftfaran....

En gravid kvinna behöver inte vara rädd för att äta fisk även om den har förhöjda värden av miljögifter. Fiskens nytta överväger hälsofaran, hävdar professor Staffan Skerfving i Lund. Livsmedelsverket har inga planer på att ändra sina kostråd....(Rapport 13/12)

Läs mer här (extern länk)


Dioxinlarm påverkar fiskevårdsplan

Livsmedelsverkets redovisning av de höga halter av dioxin som hittats i Väner-siken påverkar nu arbetet med en ny fiskevårdsplan...(SR 9/12)

Läs mer här (extern länk)


Arvsrätt för generaldirektörer.....

Miljöaktuellt har tidigare skrivit om Fiskeriverkets användning av skattepengar. Nu visar det sig att den nya Havs- och vattenmyndigheten får ärva de gamla skulderna...(Miljöaktuellt 8/12)

Läs mer här (extern länk)


Grönt företag kritiseras av SFR....

SFR är kritisk till metoden att fiskeföretag kan friköpa sig från rödlista..

Läs mer här (extern länk)


Ny myndighet avbryter rekrytering

En mycket ansträngd ekonomi har fått ledningen för den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg att avbryta pågående nyrekryteringar av ett tjugotal medarbetare...(SR 7/12)

Läs mer här (extern länk)


Död fisk oroar....

Dammarna vid Finsjö kraftverk är välfyllda av Emåns vatten. Men i fiskvägen strax bredvid är det torrt...(Östran 6/12-11)

Läs mer här (extern länk)


Var finns maskinen....??

I Norrbotten använder kustfiskarna speciella maskiner som klämmer romen ur siklöjan. På så sätt blir det hela fiskar kvar som kan säljas och bli till livsmedel. Vänerfiskarna vill gärna använda de här maskinerna men hittills har de nekats att köpa dem.

Läs mer här (extern länk)


Referat från styrelsemöte 2/12Läs mer här


Våra kommenterar om rapporten ”Den flamsäkra fisken”

I vår rapport "Den flamsäkra fisken" redovisas stickprover på vanliga matfiskar från nio länder. I flera fall hittade vi höga halter av välkända miljögifter i fiskarna. Två av de redovisade gränsvärdena i rapporten tyvärr var felaktiga. Det har skapat debatt i media. Här följer våra kommentarer om detta.(SNF 23/11)

Läs mer här (extern länk)


Fisk minskar astmarisk hos barn

Spädbarn som får äta fisk före nio månaders ålder nästan halverar risken att utveckla astma i fyraårsåldern...(SR 24/11)

Läs mer här (extern länk)


Falsklarm om matfisk....

Naturskyddsföreningen drar tillbaka förra veckans rapport om miljögifter i matfisk, bland annat Vätterns röding, och medger att man räknat fel...(Skaraborgsbygden 23/11)

Läs mer här (extern länk)


Kostnader i samband med kräftforskningsprojekt....

Kostnader i anslutning till SLU:s kräftforskningsprojekt skall debiteras SIC:s kansli. (Adress på kontaktsidan) Vi vill gärna ha fakturan oss tillhanda före månadsskiftet...
Kort information om åtgärder kring sikfisket....Läs mer här


Grönt ljus för löjrommen...

Yrkesfiskarna i Vänern kan som omväxling glädja sig åt en positiv nyhet när det gäller miljögifter i fisken...(Nlt 18/11)

Läs mer här (extern länk)


Mindre vitfisk och bättre siktdjup

Fisket är en del av restaureringsarbetet i Finjasjön. Syftet är att minska förekomsten av främst braxen och mört som annars äter upp den plankton som i sin tur håller undan algerna i sjön...(Norra Skåne 17/11)

Läs mer här (extern länk)


Mängden dioxin har minskat....

Trots de höga halter av dioxin i vänersiken så har halten dioxin i Vänern minskat kraftigt de senaste 20 åren, enligt mätningar som redovisas av Vänerns Vattenvårdsförbund....(P4 10/11)

Läs mer här (extern länk)


Statligt verk orsakar miljöskada på fisk....

Gift från ett brandsläckningsskum som användes på Malmö Airport, fram till 2008, har läckt ut i Fjällfotasjön och Börringesjön i Svedala kommun. (P4 Malmöhus 9/11)

Läs mer här (extern länk)


Gäddan slår ut rödingen...

Gäddan ser ut att bli en vinnare i klimatförändringens tid. Förlorarna blir röding och öring.....

Läs mer här (extern länk)


Lyssna Höga halter av dioxin i sik från Vänern

Sik från Vänern innehåller högre halter av dioxin än tillåtet. Resultatet i undersökningen har skickats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om vilka åtgärder som måste vidtas...(Livsmedelsverket 2/11)

Läs mer här (extern länk)


Glasål, serverat på Europeiska Unionens bord.......Läs mer här (extern länk)


Kräftpest i Umeälven

Kräftpest har konstaterats i nedre Umeälven enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Åtta flodkräftor har analyserats och på alla fanns kräftpestsvampen Aphanomyces astaci...(Västerbnytt 27/10)

Läs mer här (extern länk)


Angående behovet av förändrat regelverk för svenskt ålfiske ...

Sveriges Fiskares Riksförbund lämnar i denna framställan några förslag till förändringar av regelverket kring det svenska ålfisket. Bakgrunden är att våra medlemmar önskar lika möjligheter att fiska ål som i andra EU-medelsstater. Den plan för ålfisket som gemenskapen beslutat om har i praktiken blivit ett lapptäcke av olika planer och därmed även olika möjligheter för ålfiskare att bedriva sin verksamhet...

Läs mer här (extern länk)


Överfall i fiskbutik...

I söndags överfölls Sandra Påhlsson i Åsnenrökeriets fiskbutik i Klasamåla....(Smp 25/10)

Läs mer här (extern länk)


Interpellation om ålfiskestoppet på västkusten

2011-10-18 14:18 Roland Utbult (KD) frågar i en interpellation landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om han är beredd att medverka till att ålfiskarna på västkusten omgående får återuppta sitt ålfiske tills ersättningsmöjligheter föreligger? Bakgrunden är att ålfisket sedan den 14 september i år i praktiken stoppats på den svenska västkusten, och är förbjudet från den 1 januari 2012. Det gör att ett åttiotal ålfiskare på Sveriges västkust står utan möjlighet till inkomst från sitt ålfiske. Dessutom är investerade redskap inte i bruk....

Läs mer här (extern länk)


Plan ska utveckla fisket

Länstyrelserna i Värmland och Västra Götaland arbetar med att ta fram en fiskevårdsplan för Vänern, med syfte att utveckla fisket....(SR-Ekot 18/10)

Läs mer här (extern länk)


Tjuvfiske i fjällsjö dyr historia

En polishelikopter avslöjade fem personer när de fiskade utan tillstånd i en fjällsjö. Det blev ett dyrt tjuvfiske...(VK 17/10)

Läs mer här (extern länk)


Nyinvestering i Vänerfisket

Fördubblad kapacitet vid Lillängshamnens rökeri... (VF 11/10, foto Peter Bäcker VF)

Läs mer här (extern länk)


Munksjön en av landets värsta miljöbomber

Munksjön tillhör landets mest förorenade områden, det visar en sammanställning som alla länsstyrelser har gjort. Nästa sommar väntas den pågående riskbedömningen vara klar. De preliminära undersökningarna av sjön visar förhöjda kemikaliehalter i fisk och växter.....(J.nytt 11/10)

Läs mer här (extern länk)


Interpellation 2011/12:30Läs mer här (extern länk)


Lax och ål lever farligt...

Regeringen tycks vara beredd att offra de sista strömmande vattnen i Sverige, skriver Stefan Nyström, Generalsekreterare för Sportfiskarna. Bland annat hotas Borkhultsån i Åtvidabergs kommun....(corren 11/10)

Läs mer här (extern länk)


Ökad salthalt i Vättern....

Länsstyrelsen har noterat att salthalten ökat i Vättern beroende på mänsklig påverkan. I framtiden finns risk för en utväxling av arter.

Läs mer här (extern länk)


Tveksam lönsamhet i Sibbarpskt insjöfiske.....

– Jag gillar det inte riktigt. Ska de bara hit för att spränga eller för att få fatt i fisk? Det betalar ju sig inte.....(Ekot 28/9)

Läs mer här (extern länk)


Kritik mot sushirestauranger

Många sushirestauranger serverar ohållbart fiskade samt odlade fiskar och skaldjur...(Västebottens Folkblad 20110926)

Läs mer här (extern länk)


Om fiskare i Hjälmaren...

Nu är det lättare att leva på Valen.....(VN 21/9)

Läs mer här (extern länk)


Ytterligare ett sätt att utrota ålbeståndet......

Att använda utrotningshotad ål på detta sättet kräver inga sanktioner från myndigheten. Självbestraffande.....!(Expressen 14/9)

Läs mer här (extern länk)


De vill rädda ålbestånden med lastbil....

Låt ålen lifta med lastbil till sina lekvatten och rädda bestånden för framtiden. Det är ett av flera förslag som Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, nu skickar till den nya Hav- och vattenmyndigheten.... (Sr P4 Bleking 1/9)

Läs mer här (extern länk)


Mälaren kan snart vara en havsvik....

Vad händer med Mälaren i framtiden när havet fortsätter att stiga? Fem länsstyrelser har slagit sina kloka huvuden ihop och skissar på tre olika alternativ. (Unt 1/9)

Läs mer här (extern länk)


Protester mot bombandet av Vättern

(Östnytt 30/8 - klicka på bilden) HTML tutorial


Kräftans dag i Habo....

Kräftans Dag har firats i många år. Det var Lions Club i Tidaholm som drog i gång detta evenemang som vuxit år från år och nu är det genom Kräftrikets försorg festivalerna runt hela Vättern ökar....(jnytt 25/8)

Läs mer här (extern länk)


Årets första Sargassoresa genomförd...


Dödsstöten för trollingfisket....?

eller ett arbetsbesparande alternativ....?

Läs mer här (extern länk)


Oenighet om nödlarm

Det blir ingen nödkanal på Hjälmaren. Kanal 16 som man kan larma på i övriga delar av världen kommer inte heller i fortsättningen gå att använda här.....(Tvärsnytt 23/8)

Läs mer här (extern länk)


Miljöförstöring tömmer Hanöbukten på fisk

Övergödning, försurning och giftutsläpp drabbar Helge å och Östersjön. Fisken försvinner från Hanöbukten men vilken typ av miljöförstöring som orsakar flykten är en gåta för experter.....(Kristianstadsbladet 20/8)

Läs mer här (extern länk)


Edsman dömer ut importkräftor.....

De svenska kräftorna fick de bästa resultaten i testet och den som har tålamod att vänta ut kräftsäsongen kan hoppas på fina kräftor om några veckor. Den tidiga våren har gjort det gynnsamt för dem att växa till sig.....(svd 19/8)
Varken gul eller blank.....


Om kräftfiskets förkofvran...

Om rekordfiske i Hjälmaren (DI 17/8- SFR 17/8)

Läs mer här (extern länk)


Rekord i Hjälmaren - sämre i Vättern

Varje år fångas ungefär 200 ton kräftor av yrkesfiskare i Sverige. Det yrkesmässiga fisket av kräftor minskar troligen något i Vättern i år, medan kräftfisket i Hjälmaren ökar kraftigt. Det kan bli rekordfångst i år!....(Yrkesfiskaren 15/8)

Läs mer här (extern länk)


Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

P

Läs mer här (extern länk)


Lundaekologer förutspår dyrare dricksvatten

Lund. Framtidens sjöar: grönare, grumligare, giftigare. 24 modellsjöar i 400-literstunnor används för att förutspå framtidens dricks- och sjövatten. – Sjöarna blir troligen mindre användbara för samhället och dricksvattnet blir dyrare, säger professor Lars-Anders Hansson.....(Sydsv. 14/8)

Läs mer här (extern länk)


Polisfritt på Vänern .......

Sveriges största sjö är polisfri zon, och ett av de sämst bevakade vattnen i Sverige. Så har det varit sedan 2003, och trots skärpta lagar när det gäller sjöfylleri finns inga planer på polisbevakning, uppger SR Skaraborg.

Läs mer här (extern länk)


Nu borras det i Vättern.....

Nu har den omdiskuterade provborrningen efter järnmalm under Vättern startat. Tidigare mätningar har visat att det finns stora mängder järnmalm ungefär en och en halv kilometer under Vättern. Företaget Asera Mining kommer i några månader att ta prover att se vilken kvalitet malmen har......(SR Ekot 5/8)

Läs mer här (extern länk)


Anträffades på båt med 2,26 promille.......

Båtföraren var inte heller nykter.....(NLT 5/8)

Läs mer här (extern länk)


Flodkräftan på stark uppgång

Den svenska flodkräftan har länge varit på fallrepet och var ett tag i stort sett utrotad. Men nu tycks trenden ha vänt. Flodkräftan har återhämtat sig rejält, inte minst i de värmländska vattnen. – Vi har fått rapporter från flera håll att den nu är tillbaka på samma nivåer som under 60-talet, säger Tomas Jansson på Hushållningssällskapet.(Värmlands Folkblad 2/8)

Läs mer här (extern länk)


Transport i tankbil räddar vänerlaxen

Sex laxar i en laxask? Nej, 183 laxar i tankbil. Vänerlaxen vill upp i Klarälven för att leka. Men vid Forshaga kraftstation tar det stopp. För att inte laxen ska försvinna från älven körs fisken i tankbilar förbi kraftstationerna.(NWT.se,foto Tobias Stibner)

Läs mer här (extern länk)


Olja från småbåtar hotar vattnet....

Antalet oljeläckage från fritidsbåtar i Mälaren och Stockholms skärgård ökar igen. ”Olja som läcker ut i Mälaren kan skada dricksvattnet för två miljoner människor”, säger Robert Primus, vakthavande befäl på Kustbevakningen....(Dn 20/7)

Läs mer här (extern länk)


Stort beslag av illegala fjädrar av djungeltupp.....

Ett stort parti illegalt importerade nackar från djungeltuppar har beslagtagits efter ett anonymt tips till Jordbruksverket. Fågelarten är utrotningshotad i Indien men trots det förekommer en omfattande illegal handel. Nackfjädrarna används inom flugfisket.(Lst Västerbotten 19/7)

Läs mer här (extern länk)


Algblomning hot mot svenska sjöar

Ny svensk forskning visar att temperaturhöjningar kan drabba hela ekosystem i svenska insjöar. Bland annat ökar förekomsten av cyanobakterier, som orsakar algblomning.....(Svd 18/7)

Läs mer här (extern länk)


11,5 milj till projekt om undervattensljud

- Det finns flera exempel på att fisk och andra djur i haven undviker fartygstrafik eller dör eller skadas allvarligt på grund av de höga ljudnivåer som byggen till havs kan medföra....(HaV 17/7)

Läs mer här (extern länk)


Kräftfiskare skrämda av hotfull liga

Tekniska verkens vatten mellan Borensberg och Ljungsbro har stora problem med tjuvfiskare i kräfttider. Nu ingår man ett samarbete med polisens fiskeklubb för att stävja utvecklingen...(Östg.corr. 15/7)

Läs mer här (extern länk)


Havsörnen är en effektiv skarvjägare

Havsörnen kan bli den som reglerar skarvbeståndet i framtiden men det är ännu oklart om den kan klarar av uppdraget ensam, utan människans hjälp.....(svenska.yle 15/7)

Läs mer här (extern länk)


Hur man än gör så blir det fel.......

Laxtrappan kan slå ut fiskarter (svt västerbotten 13/7)

Läs mer här (extern länk)


Ny räddningsplan för ålen

Danska fiskare hotar ålens fortlevnad. Det anser organisationen Ålakademin, som vill flytta hundratals ton ål till västkusten - undan danskarna. (sydnytt 8/7)

Läs mer här (extern länk)


Algblomning i östra Vänern

Algproven vid Brattsand visar att det är alger av släktet anabaena som finns och ungefär hälften av alla kraftiga anabaena-blomningar är giftiga för människor och djur.....

Läs mer här (extern länk)


Dokument för nedladdning...

Dokument för nedladdning avseende Mälaren och Hjälmaren finns tillgängliga (Västmanl.)

Läs mer här


Yrkesfiskare friad

En fiskare från Strängnäs friades i tingsrätten efter anmälan från fritidsfiskare för påstått fiske i fiskådra (Eskilstunakuriren 110615)....

Läs mer här (extern länk)


Finland ser Östersjön som uppväxtområde för ålen...

Centralförbundet för Fiskerihushållning i Finland importerar ålyngel, som fiskats i Frankrike, till Finland för utsättning.

Läs mer här (extern länk)


Fiskeriverket vill göra sjön laxfri

Rödingens existens i Vättern hotas av Gullspångslaxen. Det tycker Fiskeriverket som nu vill få sjön lax-fri. Smålandsnytt 20110612

Läs mer här (extern länk)


En främmande art i Vättern – ekologiska effekter av utsättningar av Gullspångslax

Vilka är egentligen effekterna av att sätta ut lax i Vättern? En ny rapport från Fiskeriverket samlar information om hur den unika storrödingen och andra fiskbestånd i Vättern påverkas av Gullspångslaxen som sätts ut. Författare: Ulrika Beier, Erik Degerman, Johan Hammar, Alfred Sandström, Thomas Axenrot, Eva Bergstrand, Olof Filipsson och Per Nyberg Fiskeriverkets sötvattenlaboratorium

Läs mer här (extern länk)


Jordbruksverket tar över arbetsuppgifter från Fiskeriverket....

Jordbruksverket får nya arbetsuppgifter den 1 juli 2011. Verket tar då över en del av de ansvarsområden som Fiskeriverket har. Det gäller bland annat frågor om fritidsfiske och vattenbruk samt hantering av EU-stöd inom fiskenäringen.

Läs mer här (extern länk)


Forskare: "Det saknas politisk vilja att rädda ålen"

Den svenska planen för att rädda ål räcker inte till. Förutsättningarna att nå det outtalade målet att rädda ålfisket verkar att vara större, skriver forskare vid Havsmiljöinstitutet som undersökt den svenska ålplanen...(Miljöaktuellt 11.05.18)

Läs mer här (extern länk)


Telefonlista...

På allmän begäran finns nu en telefonlista över insjöns fiskare på medlemssidan. Klicka på länken nedan.

Läs mer här


Telefonlista....Läs mer här


Om märkning av lådor.....

Det är en mycket stor fördel om lådor är korrekt märkta vid ankomsten till uppköparen. Det räcker inte med ett av våra vanligaste efternamn och namnet på sjön! Om fisken systemet NÄRFISKAT, så finns ett krav på att lådorna skall vara märkta med detta tema. Logga för NÄRFISKAT finns att ladda ner från Fiskauktionens hemsida. Märkning skall finnas på lådans gavel och i lådan. Se bifogad länk från Göteborgs Fiskauktion - längst ner på sidan anges hur systemet skall fungera.....

Läs mer här (extern länk)


Årsmöten i Karlsborg

Den 12:e maj hölls avdelningsårsmöte, förbundsstämma och bolagsstämma å Kanalhotellet i Karlsborg. Bertil Johansson höll med ackuratess i klubban med habilt stöd av förbundssekreteraren. Vi gästades bland annat av Stefan Almroth som berättade om sina intryck av tre års utbildning på insjöfiskets gymnasielinje. Stefan blir den förste eleven som examineras, men kunde berätta att det finns sju sökande inför höstens antagning. SFR:s ordförande redogjorde för tankarna kring bildandet av producentorganisationer och de möjligheter som detta innebär även för insjöfisket. Per Nyberg delgav mötet de förändringar som förestår inom statens förvaltning av fisket. Mötet beslöt att bredda organisationen genom att välja ny ordförande i avd 71. Det blev Mats Eriksson från Västerås. Den nye ordföranden är en driven organisationsmänniska som anses kunna ge ett gott tillskott till insjöns fiskepolitiska arbete, särskilt som den gamle ordföranden därmed ges möjlighet att hänge sig åt liknande excesser inom andra delar av SFR. Vår revisor Maj Elmered slutade efter en lång och skicklig gärning. Maj har tillsammans med de tidigare ordförandena sett till att organisationen hållit en hög kvalitet i administrationen. Hon avtackades med en äkta värme från förbundets medlemmar. Maj ersattes av Stefan Roubert.
Kraftbolag sviker ålen...

Skånska Energi vill inte längre betala för åltransporter förbi kraftverken. Därmed riskerar den utvandrande ålen att malas till fiskfärs i turbinerna. (Fiskejournalen 2011.05.05)

Läs mer här (extern länk)


Sälen hotar kustfiskbeståndet

En färsk doktorsavhandling av marinbiologen Sara Köningson visar att en av flera orsaker till att det småskaliga svenska kustfisket utvecklats negativt är skador på fångst och redskap orsakade av sälar. – Det är ett problem som ökar längs de svenska kusterna. Sälstammarna har ökat både på Västkusten och i Östersjön och därmed också skadorna på fisket, säger hon.....

Läs mer här (extern länk)


En studie av fastigheter med fiskerätt

Kunskapen om fiskevattenägarna är mycket bristfällig. I en ny undersökning, som har fått fiskevårdsmedel via Fiskeriverket, har några frågetecken rätats ut. Bland annat uppskattas antalet fiskevattenägare till omkring 400 000.

Läs mer här (extern länk)


SNF tar avstånd från WWF:s fiskguide......

Naturskyddsföreningen slutar använda sig av Världsnaturfondens fiskguide sedan rödmarkeringen av vietnamesisk hajmal tagits bort ur guiden efter påtryckningar från Vietnams regering.Rapport 20110416.....

Läs mer här (extern länk)


Dioxinfrågan beslutad.....

2011-04-08 12:24 Idag har regeringen fattat beslut om att tacka ja till kommissionens erbjudande om fortsatt undantag för att sälja viss fet fisk från Östersjön. Beslutet grundas på tre ben, folkhälsan, miljön och jobben....

Läs mer här (extern länk)


Ny medlemsinformation 6/4 -11

Information om årsmötet och om dagsläget avseende trap & Transport......

Läs mer här


Fiskets remissvar på fiskelagsutredningenLäs mer här (extern länk)


Fiskets remissvar på fiskelagsutredningenLäs mer här (extern länk)


Om överstepräster och mångare i templet....

I Sveriges Radios program Matens pris kunde vi höra härom veckan att Världsnaturfonden (WWF) låtit sig bevekas av Vietnams regering att skapa en ny kategori för bedömning i sin konsumentguide för fisk. De avsåg den tidigare rödmarkerade fisken pangasius som efter påtryckningar gavs beteckningen – På väg mot certifiering – och därigenom åter kunde rekommenderas Europas konsumenter av det allsmäktiga WWF.

Läs mer här (extern länk)


Ovanligt begåvat, eller otroligt cyniskt.......?

Sluta fiska fisk. Släng istället soporna i havet och tråla plast. Kan undra om den svältande delen av världen käkar pvc....

Läs mer här (extern länk)


Oinbjuden mussla invaderar svensk sjö

Det var en europeisk mussla och inte den fruktade kinesiska, som hittades i Kårtyllasjöarna förra året. För ekosystemet är det dock lika dåliga nyheter. Den våldgästande främlingen har nämligen redan trängt undan våra svenska musslor....

Läs mer här (extern länk)


SLU övertar Fiskeriverkets forskning

Fiskerieverket forsknings- och utvecklingsverksamhet flyttas över till SLU. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde i dag. Det innebär att den nya Havs- och vattenmyndigheten som ersätter Fiskeriverket från 1 juli 2011 inte kommer att ha någon egen forskning om Sveriges fiskbestånd......

Läs mer här (extern länk)


Välbesökt konferens i Götene

Onsdagen den 16/2 hölls konferens om fiskejuridik för fiskare i Vänern och Vättern.Föredragshållare från Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Sjöpolisen, Kustbevakningen och fiskets egen jurist Roland Norlén såg till att kunskap överfördes till fiskarena.
Krångel

En fiskare i Kristinehamn tröttnade på läsnsstyrelsens långa handläggning och anmälde ärendet till Justitieombusmannen (JO).

Läs mer här (extern länk)


Så här kommer nya myndigheten att se ut.....

Den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tar över nationella förvaltningen av havs- och sötvattensmiljöer, miljöövervakning, EU-förhandlingar och andra internationella uppgifter, tillsyn och kontroll. HaV kommer även att ta över vissa havs- och vattenrelaterade uppgifter från Naturvårdsverket. Hav kommer att bli en systermyndighet till Naturvårdsverket och kommer liksom den att lyda under Miljödepartementet.

Läs mer här (extern länk)


WWF gav vika för Vietnams påtryckningar

Världsnaturfonden gav efter för påtryckningar och hot från regimen i Vietnam och plockade bort den viktiga exportfisken pangasius från sin lista över fisk som konsumenter ska undvika. Hård kritik kommer nu från en av världens främsta fiskeexperter.

Läs mer här (extern länk)


Ny medlemsinformation....

Ny medlemsinformation finns tillgänglig på medlemssidan.

Läs mer här


Välkommen till konferens

Konferens i Götene den 16 februari angående fiskerättsliga och fiskejuridiska frågor....

Läs mer här


Hela Vänern isbelagd

Hela Vänern är nu istäckt och det går att finna bra is för långfärdsskidskor på flera håll....

Läs mer här (extern länk)


Svensk blankål ska inte producera glasål för den kontinentala konservindustrin!

den debatt som förts angående ålbestånden har man kunnat få intrycket att det är det svenska 
ålfisket som är hotet mot ålbeståndet. – Verkligheten ser annorlunda ut, men då tiger myndigheterna och även miljörörelsen. Det skriver SFRs avd 9 Halland, i ett uttalande som antogs vid styrelsemötet den 30:e december 2010 i Träslövsläge.

Läs mer här (extern länk)


Förändrat isläge på VätternLäs mer här (extern länk)


Äntligen en bit på väg....

Glasålsfisket för export utanför EU förbjuds. Men vi väntar fortfarande på beslut om det kontinentala fritidsfisket efter glasål...

Läs mer här (extern länk)


Säkerhetskurserna klara...

Information och deltagareförteckning finns på länk nedan

Läs mer här


Isläget hotar njutning....

Den plötsliga vintern har halverat siklöjefisket - och därmed tillgången på rom.

Läs mer här (extern länk)


Fiskeriverkets ålbeslut fattat....

Fiskeriverket har fattat beslut i ålfrågan. Ålfisket på västkusten förbjuds, men kompensation förespeglas. Förslaget om fönsteruttag slopas och ersätts med minimimått. Ett fönster skall istället öppnas mot Danmark för samordning av fiskereglerna....

Läs mer här (extern länk)


Bottennapp

Vart tredje år har fiskevårdsområdet i Salen planterat ut ål i sjön (utanför Alvesta) med förbindelse till Åsnen. Fiskevårdsföreningen är långtifrån ensam i denna ambition att slå vakt om en hotad fisk i de småländska sjöarna.

Läs mer här (extern länk)


Politisk kamp i Sverige för glasålsexporten till Kina....

Samma dag som SFR och SIC lämnar sitt svar på ålremissen, med förslag innebärande ett kraftfullt stöd för ålbeståndet genom att fasa ut glasålen, så lämnar vänsterpartisten Jens Holm en skriftlig fråga i Riksdagen om hur ministern ser på användandet av gulål alternativt fransk glasål till utplanteringar. Är detta ett utslag av stöd till fransk glasålsindustri och dess lobbyister eller kan det vara ett dekret från kamraterna i Peking? Varför är det bra med transport förbi kraftverk på ena hållet men inte det andra, eller skall arbetet med blankålen också avbrytas? Insjön är övertygad om att den ål som naturligt vill vandra upp till insjövattnen också skall få hjälp att göra det! Insjön är också övertygad om att det arbete som pågår att hjälpa blankålen måste få fortsätta.

Läs mer här (extern länk)


Intresse för kurs i juridiska spörsmål för fiskare??

Om Du har intresse av att deltaga i kurs i jurudiska spörsmål som har bäring på insjöfisket så kontakta Roland så snabbt Du kan!!
Ålfiskeremissen

SIC har lämnat svar på Fiskeriverkets remiss om framtida ålfisket. Svaret anhänges det svar som avgivits av SFR.

Läs mer här (extern länk)


Säkerhetskurserna är klara

Vi har nu fått besked om preliminära tidpunkter för säkerhetskurserna. Under närmaste dagarna har Du möjlighet välja vilket av tillfällena som passar bäst. Därefter fördelar säk.ch. Roland deltagarna på resp. tillfälle. 1. 21-22 feb 2011 2. 10-11 mars 2011 Deltagarlista, användbar för samåkning m.m. finns på medlemssidan.

Läs mer här


Debattiden ändrad!!

Skall vara torsdagen den 16/12 kl. 06.35 i Sveriges Radio P1.......
Långsiktigt hållbar gösförvaltning

En undersökning om effekterna av utplantering av gös.....

Läs mer här (extern länk)


Rekordtidig isläggning har halverat siklöjefisket

Siklöjefisket i Vänern skulle slå rekord i år – men halverades. Isen började lägga sig redan i november, mitt i siklöjesäsongen. Fiskebåtarna frös inne i hamnarna, med miljonförluster som följd. Så tidigt har isen på Vänern inte börjat lägga sig på minst 40 år.

Läs mer här (extern länk)


Missa inte härlig debatt!

Sveriges Radio P1 kl.06.45 (ca) på torsdag 16/12 sänds en debatt mellan företrädare för WWF och Sveriges Konsumenter. Debatten lär enligt uppgift handla om WWS:s arbetsmetodik. Vi får ta dubbelt pass med Bertil Uggla på Fredag istället!
Svensk ålförvaltning på rätt väg?

Sverige var ett av de första EU-länderna som fick sin ålplan godkänd och vi har också varit drivande för ålfrågan på EU-nivå. Just nu arbetar Sverige särskilt för att få fram en samordnad förvaltning för Östersjöregionen. På hemmaplan visar en ny utvärdering att de regleringar av svenskt fiske som gjorts i etapper sedan 2006 har givit bra reslultat. - Tyvärr blev det ett sakfel i ICES råd för 2011, där det framstod som att Sveriges reglering av ålfisket inte haft någon större effekt. - Kraftbolagen arbetar just nu med att kontraktera insjöfiskare som ska hjälpa dem att uppfylla sina åtaganden. En effektiv åtgärd har nämligen visat sig vara att fånga ålen och transportera den på lastbil förbi kraftverken.

Läs mer här (extern länk)


Ny stor vindpark på gång i Vänern

En ny vindkraftpark är på gång mitt ute i Vänern - dubbelt så stor som Vindpark Vänern på Gässlingegrunden utanför Hammarö. Nybildade företaget ReWind Energy, med förre kommunalrådet Åke Petersson som nybliven vd, vill bygga 15-20 verk på Stenkalles grund, någon mil söder om Vindpark Vänern.

Läs mer här (extern länk)


15 nya vindkraftverk i Vänern?

Med nya ägare i ryggen och en ny vd vill ReWind Energy bygga ut Vindpark Vänern.Det är Peab och det norska företaget Scanenergy som köper in sig med 25 procent var i ReWind Energy. Företaget projekterar havsbaserade vindkraftanläggningar och ligger bakom Vindpark Vänern utanför Skoghall. Den vindparken vill man nu bygga ut med ytterligare 15 vindsnurror, utöver de tio som redan finns.

Läs mer här (extern länk)


Ålfiske kan stoppas i Kronobergs sjöar

Från årsskiftet stoppas allt ålfiske i Kronobergs sjöar om Fiskeriverket får sin vilja igenom. Men förslaget får kritik från länet för att vara verkningslöst. Ålarna här är resultat av fiskevårdsområdenas egna utsättningar och fisken saknar chans att nå havet.

Läs mer här (extern länk)


Referat från Insjö&Ålkommitténs sammanträde

Kommittén sammanträdde första gången den 19 november. Då informerades kommittén om innehållet i de av förbundsstyrelsen beslutade kommittédirektiven. En central problemställning som diskuterades på djupet av kommittén, utifrån samtliga aspekter, var Fiskeriverkets remiss om reglering av ålfisket.

Läs mer här (extern länk)


Fiskevattenägare längs kusterna föreslås få fartygstillstånd

Fiskeriverket föreslår försiktig avveckling av fiskerätten för rättning av rättsläget gentemot EU....

Läs mer här (extern länk)


Fiskeriverkets förslag angående ålfisketLäs mer här (extern länk)


Insjöfiskegymnasiet behåller riksitaget

Trots att riksintaget till fiskegymnasierna dragits in gjordes undantag för Unnarydsskolan för insjöfiske....

Läs mer här (extern länk)


Skarven inverkar på fiskbestånden

Skarven har en större inverkan på fiskbestånden än man tidigare har trott. Det visar ny forskning vid Åbo universitets vilt- och fiskforskningsenhet. Enligt forskare Heikki Auvinen kom upptäckterna som en liten överraskning.

Läs mer här (extern länk)


Minne från det forna vänerfisket....Läs mer här (extern länk)


Märkningsförsök i Vättern

Många sportfiskare slänger tillbaka mindre fiskar men storrödingen tros inte må bra av den häftiga tryckförändringen och temperaturskillnaderna i vattnet.

Läs mer här (extern länk)


Grattis...

Till Svensk Fisk för priset Årets Svenska Måltidslitteratur.

Läs mer här (extern länk)

Hjärtattack enda räddningen....

Sjutton sekundmeter och sjögång är ingen förmildrande omständighet. Böter kan man få även om merfångsten varit helt oavsiktlig. Om livsfara inte är förmildrande omständighet - varför är då hjärtinfarkt det....?

Läs mer här (extern länk)


250 ton fisk till soptippen...Läs mer här (extern länk)


Har maten tagit slut....?

Skarvarna blir färre Skarvstammen i Stockholms skärgård ökar inte längre. I år har två stora kolonier i södra skärgården minskat kraftigt och en har övergivits.

Läs mer här (extern länk)


Trålning i insjön....

I går inleddes höstens reduktionsfiske i Finja-sjön, och det var en givande förstadag. Närmare två ton fisk fick man upp i första dragningen, och det gillades både av de ansvariga och de som fanns på plats för att hämta fisk.

Läs mer här (extern länk)


Förslag om framtiden för Fiskeriverkets forskningsfunktion....

Forskningsrådet Formas har avgett förslag om att fiskets forskning skall placeras vid SLU

Läs mer här (extern länk)


Ålen räddas med bil?

Vi har noterat projektet att rädda ål förbi kraftverk medelst bil. I Valdemarsvik räddas istället ålen UR bil.....

Läs mer här (extern länk)


Storsatsning på landsbygden...

Storsatsning på Matlandet ska ge jobb på landsbygden....

Läs mer här (extern länk)


Han har inte kroknat....

....trots fyra års ansvar för det svenska fisket. Eskil Erlandsson blir Landsbygdsminister med fortsatt ansvar i ytterligare en mandatperiod.

Läs mer här (extern länk)


Dags för säkerhetskurs

För flera av insjöns fiskare är det nu dags att förnya säkerhetskursen. Tag snarast kontakt med kansliet. Mer information finns på medlemssidan.

Läs mer här


Fiskevattenägarna får ny förbundssekreterare

Vattenägarnas nye förbundssekreterare blir Fredrik Lundberg. Vi önskar honom och organisationen lycka till i arbetet för vattnen och fisket.

Läs mer här (extern länk)


Tunnelfisk återvänderLäs mer här (extern länk)


Säkerhetskurser

Det finns nu möjlighet för Dig att genomgå säkerhetskurs genom SIC:s försorg. Du betalar 40% av kostnaden. Tag kontakt med kansliet för mer information.

Läs mer här (extern länk)


Politikerna kan få makten över politiken.....

Den nye chefen för internationella havsforskningsrådet vill att fiskepolitiken framgent skall hanteras av politikerna.....

Läs mer här (extern länk)


SFR:s kongressbeslut verkställs....

Vid ett möte på Hållö 24-25 sep fastställde ledningen för SFR inriktningen i förbundets arbete. Skarpa beslut förväntas innebära att fiskets organisationer kommer att bli en mycket stark röst för näringen.
Utträde ur Fiskevattenägarna..

Gävleborgs och Dalarnas fiskevattenägare beslutade igår på en extra stämma att gå ur sitt riksförbund.

Läs mer här (extern länk)


Göta Älv nästa....?

Floden som var försvunnen på morgonen...

Läs mer här (extern länk)


Mer röding i Vättern visar provfiske

2010-09-23 Fiskeriverket har de senaste månaderna storsatsat på provfisken med nät i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Preliminära resultat visar på positiva tecken för både Vätterns rödingar och Vänerns unga gösar.....

Läs mer här (extern länk)


Fiskare varnar: Fisken är borta

Fiskare i norra Vänern slår nu larm om att fisken mer eller mindre har försvunnit från fiskevatten närmast Klarälvens utlopp..... SR Värmland 2010.09.22

Läs mer här (extern länk)


Ålen ska räddas - med lastbil......

Det är inte bara människor som flyger flygplan och åker bil.

Läs mer här (extern länk)


Ny medlemsinformation 20100913

-SFR:s stämma -Sargassoålen -Laken -Norgekontakten Länk till medlemssidan

Läs mer här


Ny fiskerimyndighet

Fiskeriverket försvinner, Naturvårdsverket styckas upp. Nästa år får Sverige en ny myndighet för havs- och vattenmiljön. Björn Risinger blir chef för ett verk som ännu inte har fått ett riktigt namn. Göteborgsposten 2010.09.13

Läs mer här (extern länk)


Nordiskt insjösamarbete.....

Den 6-7 september sammanträffade ett flertal organisationer, däribland representanter från det svenska insjöfisket, i Gardermoen , Norge. En viljeyttring innebärande samarbete avgavs.
Nya arter i redskapen.....

Kampen mot den fruktade växten sjögulls framfart i Åsnen trappas nu upp på allvar. Tingsryds kommunalråd, Arne Karlsson, kallar problemet för ett stort hot mot hela sjön....

Läs mer här (extern länk)


Mälarens Fiskareförbund på festivalen i göteborg..

I lördags deltog Mälarens Fiskareförbund med sitt fiske och sina produkter på festivalen i Fiskhamnen såsom representant för insjöfisket. Högkvalitativa fiskare i form av Fred och Jan Widlund samt Roland Karlsson visade högkvalitativa fiskar från högkvalitativt fiske!! Se bifogade bilder (Bernt Andersson YF)

Läs mer här


Ny teknik för märkning av fisk testas

Från fångst till fiskdisk - ny teknik för märkning av fisk testas

Läs mer här (extern länk)


Fiskeriministern vill utveckla det svenska fisket....

Jordbruksminister Eskil Erlandsson kommer under fredagen att presentera vägar för att få ett långsiktigt hållbart svenskt fiske samtidigt som han vill utveckla det småskaliga fisket.

Läs mer här (extern länk)


Erlandsson satsar miljoner på fisket

Skärgårdsbryggan:

Läs mer här (extern länk)


Eskil Erlandsson talar på Sveriges Fiskares Riksförbunds kongress, GöteborgLäs mer här (extern länk)


Världsnaturfonden får hård kritik för otillbörlig marknadspåverkan

Världsnaturfonden bör lyssna på de vetenskapliga rådens resultat i sin vägledning till konsumenter......

Läs mer här (extern länk)


En glädjens dag.......

Efter ett helt års arbete och planering flyttades de första ålarna från Vänern till Lilla Edet i torsdags. Förbundet vill tacka medlemmarna som ställt upp med fiske av ål, Vattenfall som med ett stort engagemang antagit utmaningen att samarbeta med fisket, Jörgen Sejrbo, fiskeriverkets tjänstemän och alla andra som med personligt engagemang stödjer ålens kärleksliv.... 570 ålar till en vikt av 651 kg flyttades.
Räddning av ål...

TV4

Läs mer här (extern länk)


Ålar räddas med lastbil

Ålens resa från Vänern tillbaks till Sargassohavet är farofylld. Upp emot 90 procent av ålarna dör när de simmar in i kraftstationernas turbiner. Men nu får de bilskjuts förbi de livsfarliga hindren.

Läs mer här (extern länk)


Det finns ett och annat skäl att köpa svenskt........

Från centralt håll uppger livsmedelskedjorna att årets frysta kräftor nu är ute i butikerna. Men en titt i frysdiskarna ger en annan bild. Förra årets kräftor dominerar i vissa butiker, oavsett om de kommer från Turkiet eller Kina.....

Läs mer här (extern länk)


Pensionärer avtackas med fiskerätt tillhörig annan!

Otillbörliga pensionsgåvor visar på att gamla maktstukturer lever kvar hos länsstyrelserna, menar Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och kräver en förklaring av ansvariga.

Läs mer här (extern länk)


Sjögull hotar fjordarna i kommunen

Vattenväxten sjögull har etablerat sig på flera olika ställen i Tingsryds kommun. Vill det sig illa kan växten hota möjligheterna till bad, fiske och båttrafik i såväl sjön Åsnen som fjordarna i Ryd.

Läs mer här (extern länk)


Ytterligare ett tungt vägande skäl att inte exportera ålyngel till Kina!

Vad finns det för bak-tankar hos de häck-trålare som röv-arfiskar glasål på kontinenten?

Läs mer här (extern länk)


Motorer släpper ut bensin

Äldre båtmotorer släpper ut bensin rakt ut i Hjälmaren. Enligt statistik från Sjöfartsverket för 2004 släpptes det ut mer än en och en halv miljon liter bensin rakt ut i Sveriges sjöar och vatten.

Läs mer här (extern länk)


Yrkesfisket är en progressiv kraft för en hållbar politik

I debatten påstås ofta att våra svenska vatten är utfiskade. Sanningen är emellertid inte sådan.... GP-debatt 25/7

Läs mer här (extern länk)


Stoppa exporten av glasål

Miljontals ålyngel exporteras från Europa till Kina för att där födas upp. Därefter skickas de tillbaka till Europa för att säljas, samtidigt som ålen försvinner från de svenska vattnen. Centerpartiet kräver att exporten av ålyngel stoppas omgående, skriver Roland Norlén (C).

Läs mer här (extern länk)