siclogo
siclogo

 
Välkommen till Insjöfiskarena
I insjöfiskarenas tjänst sedan den 19 mars 1937Aktuella händelser

Vänergös på auktionen....Läs mer här (extern länk)


Samrådsmöte....

Samrådsmöte om inskränkningar i gösfisket avhålles hos Länsstyrelsen Vänersborg Torsdagen den 15 mas kl 13.00.


Domslut i dioxinmålet vs Livsmedelsverket

Livsmedelsverket utfärdade ett saluförbud mot sik som fångats Vättern i december 2017. Saluförbudet ansågs felaktigt och vår förbundsjurist uppdrogs att överklaga verkets beslut. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Livsmedelsverkets beslut. Domen finns på medlemssidan.

Läs mer här


Äldre nyheter
Försäljningsställen

Klangahamnsfisk AB
Tiraholms Fisk
BolmenFisk
Carléns Fisk & Vätterkräftor AB
Tidö-Lindö Marin
Lillängshamnens Fiskrökeri
Smålandsflotten - en flytande konferens
Lundströms Vätterkräftor AB
Fiskarn i Borgösund
Ängsöfisk
Stockholm Fiskauktion AB
Nilssons Hjälmargös

Läs mer om försäljningsställen här


Aktuella projekt

Ålutplantering (Avslutat 2010)
Lakeprojektet (Avslutat 2013)
Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014)
Trap & Transport, eller Charterresa till Sargasso (Pågående)
Stockholms fiskauktion AB (avslutat 2016)
MSC-certifieringar (Avslutat 2017)
Vätterrödingen (Avslutat 2015)
Kontrollprogram för sikfiske (Pågående)
Marknadsföring av fisk från Mälaren och Hjälmaren (Pågående)
Ålen i Bolmen (Pågående)
Fisketillsyn (Pågående)

Till sidan med alla aktuella projekt